Ordklasser: Interjeksjoner

Her er de viktigste reglene for bruk av interjeksjoner. 


Annonse

 

(StudentTorget.no):

En interjeksjon er et ord som ikke har noen normal funksjon som ledd i en setning. Interjeksjonene kan mer enn andre ord stå alene og samtidig gi mening, og de brukes i alminnelighet utenfor sammenhengende tale.
 
Svarordene er ja, nei, jo. På overgangen mellom svarord og de egentlige interjeksjoner står nyanserende uttrykk som tja, vel, jaha, joho, nå vel.
 
De egentlige interjeksjoner er utropsord som uff, æsj, au, hei, heisann, hurra, fy, dæven. Vi bruker dem når vi vil uttrykke følelser som smerte, skuffelse, glede og sinne. Banneord hører hjemme i denne kategorien.
 
I skrift skal man være varsom med svarord og interjeksjoner, for ikke å snakke om banneord, som ikke bør forekomme i skriftlig fremstilling. Slike ord utvanner stilen. En elev som skulle besvare oppgaven "Kan man med noen rett si at det i dag er spesielt vanskelig å være ung?" innledet slik: "Nei, sannelig er det vel ikke lett å være ung i dag." Dette er prat, og eleven kunne med fordel sløyfet interjeksjonen nei og adverbene vel og sannelig.
 
 
Kilde: Riksmålsforbundet

 

KOMMENTARER

> Skriveregler
Lær deg skrivereglene
en gang for alle!
Kommaregler
Tankestrek
Mellomrom
Apostrof
Punktum
Bindestrek
Aksenttegn
Forkortinger

Relaterte saker

Ordklasser: Tallord

Her er de viktigste reglene for bruk av tallord.
Les hele saken | Ordklasser

Ordklasser: Preposisjoner

Her er de viktigste reglene for bruk av preposisjoner.
Les hele saken | Ordklasser

Konjunksjoner og subjunksjoner

Her er de viktigste reglene for bruk av konjunksjoner og subjunksjoner.
Les hele saken | Ordklasser

Ordklasser: Artikler

Her er de viktigste reglene for bruk av artikler.
Les hele saken | Ordklasser

Ordklasser: Pronomen

Her er de viktigste reglene for bruk av pronomen.
Les hele saken | Ordklasser

Ordklasser: Adverb

Her er de viktigste reglene for bruk av adverb.
Les hele saken | Ordklasser

Ordklasser: Adjektiver

Her er de viktigste reglene for bruk av adjektiver.
Les hele saken | Ordklasser

Ordklasser: Verb

Her er de viktigste reglene for bruk av verb.
Les hele saken | Ordklasser

 

Norsk: Ordklasser

Du er her: StudentTorget / Skolefag / Norsk / Ordklasser

 

Ordklasser: Tallord

Her er de viktigste reglene for bruk av tallord.
Les hele saken | Ordklasser

 

Ordklasser: Pronomen

Her er de viktigste reglene for bruk av pronomen.
Les hele saken | Ordklasser

Ordklasser: Adverb

Her er de viktigste reglene for bruk av adverb.
Les hele saken | Ordklasser

Copyright © 1999 - 2016 StudentTorget.no - fra valg av utdanning til valg av første arbeidsgiver