Slik blir fremtidens jobbmarked

En trendstudie foretatt av InFuture har kartlagt hvordan arbeidsmarkedet vil se ut i de kommende årene, helt frem til år 2020. 

   

28.06.2012

 
Sindre Bergersen
 
Creative Commons
Bygg nettverk gjennom LinkedIn Finn de skjulte jobbene
Derfor er et godt nettverk viktig - Slik får du den første jobben
Få jobb gjennom sosiale medier Du bør kunne et tredjespråk

Annonse

 

(StudentTorget.no):

Jobbmarkedet er i stadig forandring, noe som betyr nye og endrede forventninger. Hvilke utdanninger vil gi deg jobb, og er arbeidsmarkedet så usikkert som mange sier?

- Selv om vi fortsatt står midt i finanskrisen, så vil det om fem år være mangel på arbeidskraft i Norge.

Det mener Øystein Tetlie Berg fra Infuture, som har gjennomført en trendstudie av fremtidens arbeidsliv i Norge. I rapporten, som spår trendutviklingen helt til 2020, kommer det blant annet frem at arbeidslivet vil stille sterkere krav til kunnskap og teknologiforståelse.

- Kravet til kunnskap vil forsterkes. Mange vil ta lengre utdanning, og man må forberede seg på omskoleringer. Samtidig ser vi at det vil komme en akademisk inflasjon i form av en dreining mot vektlegging av metode, nettopp for at man skal kunne jobbe smartere, sier Berg, og peker på et arbeidsliv i kontinuerlig endring.

- Bedriftene vil stadig søke nye og enklere løsninger, samtidig som terskelen for å ta i bruk ny teknologi blir lavere. Dette betyr at ansatte må være komfortable med usikkerhet og utskiftninger.

 

Utdannelse styrker mulighetene 

Berg tror ikke finanskrisen nødvendigvis vil fungere negativt for arbeidsmarkedet.

- Mange bedrifter vil nok bare oppleve finanskrisen som en katalysator for endringer som uansett ville skjedd om et par år.

Johannes Sørbø, rådgiver i NAV, støtter Berg, og peker på at nedgangstider sjelden varer mer enn fem år.

- Sett i et historisk perspektiv så bør nedgangstiden være over i løpet av tre til fem år. 

Han bemerker likevel at noen utdanninger og yrker lettere påvirkes av konjunkturene.

- Utdanninger som fører til arbeid innen offentlig sektor, slik som sykepleie og realfagundervisning, er såkalt trygge. Utdanning som er rettet inn mot privat sektor, derimot, er mer usikker, men bedre betalt, forklarer Sørbø, som mener utdanning uansett er nøkkelen til tryggere jobb. 

- Et generelt trekk er at jo mindre utdanning man har, jo lettere er det å bli ledig. Økonomiske nedgangstider får mer å si for dem med lav utdannelse.

 

Større behov til helsesektor 

Ifølge Infutures rapport vil hver fjerde arbeidstaker i 2025 måtte jobbe innenfor helse- og omsorgssektoren for å dekke behovene.

Årsaken er at hele etterkrigsgenerasjonen snart går av med pensjon, og at vi dermed får flere eldre som trenger pleie. Berg tror dette vil by på store utfordringer.

- Vi kommer til å trenge mange unge ansatte innenfor helsesektoren, og vi må nok også måtte forberede oss på å importere arbeidskraft fra utlandet  

- Denne utviklingen gjør at vi som nasjon må bestemme oss for hvordan vi skal finansiere utviklingen i sektoren.

Arve Christensen, kommunikasjonssjef i NITO, Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer, ser en lignende utvikling for ingeniørene. 

- Gjennomsnittsalderen til kommuneansatte ingeniører har passert 50 år, noe som øker behovet for å rekruttere unge. E-verkene står overfor den samme utfordringen, forteller Christensen, som også trekker frem regjeringens varslede storsatsning på vei og jernbane.

- Denne utbyggingen vil føre til at det trengs hundrevis av nye ingeniører innen de statlige samferdselsetatene og i entreprenørbedriftene.

 

Lys fremtid for ingeniører

Christensen forklarer videre at vinterens dempede forventninger i arbeidsmarkedet hadde en klar sammenheng med finanskrisen.

- De som er ferdigutdannede ingeniører til våren, vil nok oppleve et vanskeligere marked, grunnet usikkerheten i den eksportrettede delen av industri og næringsliv.

Christensen kan imidlertid vise til positive tall for kommende ingeniører. 

- I en fersk undersøkelse gjennomført av Synovate, svarte 48 % av de spurte arbeidsgiverne at de tror det vil bli økt behov for ingeniører, mens bare 3% tror behovet vil synke.

- Gitt disse svarene, er arbeidsmarkedet for ingeniører og teknologer veldig bra både nå og i de nærmeste årene, sier Christensen, og fortsetter.

- En undersøkelse vi gjorde på nyåret viste at rundt 80% av nyutdannede ingeniører og teknologer gikk rett ut i jobb i privat sektor.

 

Økning til næringslivet 

Ved Handelshøyskolen BI, hvor mange utdanner seg for å jobbe i det private næringslivet, har studentmassen det siste året økt med hele syv prosent.

- Opptakstallene våre for høsten 2009 viser at mange i usikre tider velger studier fremfor jobb, forteller Janne M. Log, kommunikasjonsdirektør ved BI.

BI gjennomfører i januar hvert år en arbeidsmarkedsundersøkelse basert på svar fra tidligere studenter. Ved forrige undersøkelse svarte 92 % av studentene som ble uteksaminert i 2008, at de var i jobb.

- Arbeidsmarkedet svinger i takt med den økonomiske syklusen, slik at arbeidssituasjonen for BI-studenter også påvirkes. Vi vil imidlertid vite mer om effektene av finanskrisen for våre studenter når vi i januar 2010 gjennomfører vår neste arbeidsmarkedsundersøkelse, opplyser Log.

Fremtiden ser imidlertid lys ut for dem med høyere økonomisk og administrativ utdannelse. Ifølge Statistisk Sentralbyrås rapport, ”Tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft etter endt utdanning, 1986-2025”, vil denne yrkesgruppen i 2025 utgjøre den største andelen av den totale sysselsetting.

Veksten i utdanningsnivået i denne sektoren vil da gå utover dem uten høyere utdanning.

 

Velg etter interesse 

Ved karrieresenteret på Universitetet i Tromsø er man opptatt av at kommende studenter ikke bare skal henge seg opp i trender og kortsiktig utvikling.

- Generelt ser vi at det vil være etterspørsel etter kandidater med bakgrunn fra økonomi- og administrasjon, men også lærere, helsearbeidere og realister, forteller Lars Buseth og Andre Skrivervik, rådgivere ved karrieresenteret.

- Vi vil imidlertid anbefale at studentene tenker seg godt om og lytter til foreldre, rådgivere og venner. Det er imidlertid viktig at man er innforstått med at det endelige valget må man ta selv.

Rådgiverne oppfordrer derfor til at man skal være ærlig med seg selv og velge det som vekker størst interesse. De kommer derfor med en sterk formaning.

- Ikke velg studie og studiested ut fra hva bestekompisen din gjør!

- Universitetsstudier er og skal være krevende. Du trenger ikke å gjøre det mer vanskelig for deg selv ved å velge noe du ikke er interessert i!

 

Annonser:


HELSESTUDIER

MARKEDSFØRINGSSTUDIER

HOTELLEDELSE

HR OG PERSONALLEDELSE

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING

MASTER I 
MARKEDSFØRING

MASTER INFORMATION
SYSTEMS

INTERIØR
 

GRAFISK DESIGN
 

JOURNALISTIKK
 

KREATIV
MARKEDSKOMMUNIKASJON

ERNÆRING

LEDERUTDANNING FORSVARET

NETTSTUDIER

INGENIØRSTUDIER

 

KOMMENTARER

1
Utdanningsguiden - Få hjelp til å velge riktig utdanning
2
Yrkestesten som skal hjelpe deg som er usikker på valg av yrkesvei
3
Yrkesguiden - bli kjent med alle yrker!
4
Norske høgskolestudier i utlandet
5
Finn ditt studie på Studievalg.no

 

Relaterte saker

Disse skolene økte mest i popularitet fra i fjor

Én skole fikk nesten 32 prosent flere førsteprioritetssøkere enn i fjor, mens skolen med størst nedgang fikk drøye 15 prosent færre.
Les hele saken | Valg av skole og sted

Her blir det størst rift om årets studieplasser

Sjekk hvor mange som konkurrerer om plassen ved studiet du har søkt på i Samordna opptak!
Les hele saken | Valg av utdanning

Tidenes høyeste søkertall til høyere utdanning

Hele 127 929 personer har søkt høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak. Her er fagene med høyest oppgang og størst nedgang.
Les hele saken | Valg av utdanning

Er du nerden Norge etterlyser?

Selda Ekiz avliver myten om at realfag bare passer for «overintelligente Einstein-studenter».
Les hele saken | Valg av studie

Usikker på om høyere utdanning er noe for deg?

Dette bør du tenke igjennom dersom du vurderer å droppe videre studier etter videregående skole.
Les hele saken | Motivasjon

Trenger du å ta mastergrad rett etter bachelor?

Vi har snakket med to masterstudenter som ventet til etter de hadde kommet i jobb, og som ser fordelene av å vente med mastergraden.
Les hele saken | Valg av utdanning

Derfor bør du studere

Les ekspertenes råd om hvorfor det er lurt å studere, og hvorfor det for enkelte er bedre å la være.
Les hele saken | Motivasjon

Valg av utdanning

Hvordan velge rett utdanning?

I løpet av livet vil du bli stilt overfor mange viktige valg, og for mange er utdanning det første hvor du virkelig må ta konsekvensen av det du velger. Et valg som vil være avgjørende for mye av det du skal drive med resten av livet. For de fleste gjenspeiler dette valget hvem du er og hvem du ønsker å bli. Du velger i praksis en identitet og en fremtidig livsstil.

Les mer

I år søker 115 000 mennesker høyere utdanning. Av disse er ca 40% menn, og 60% er kvinner.

Disse skolene økte mest i popularitet fra i fjor

Én skole fikk nesten 32 prosent flere førsteprioritetssøkere enn i fjor, mens skolen med størst nedgang fikk drøye 15 prosent færre.
Les hele saken | Valg av skole og sted

 

Valg av utdanning

Valg av utdanning

Utdanning - et avgjørende valg!

I løpet av livet vil du bli stilt overfor mange viktige valg, og for mange er utdanning det første hvor du virkelig må ta konsekvensen av det du velger. Et valg som vil være avgjørende for mye av det du skal drive med resten av livet. For de fleste gjenspeiler dette valget hvem du er og hvem du ønsker å bli. Du velger i praksis en identitet og en fremtidig livsstil.

Men fortvil ikke, det finnes hjelp å få. Dette er for deg som akkurat er ferdig med videregående og lurer på om du skal studere – eller vente noen år. Det er for deg som står midt oppe i en utdannelse, men er usikker på du skal fortsette fordi motivasjonen ikke er helt på topp. Det er for deg som har en bachelorgrad, og som vurderer å bygge på med noe annet eller ta en master. Dette er med andre ord for deg som allerede er eller som står på terskelen til å bli student. Her finner du fem ulike steg det kan være lurt å følge, samt ulike spørsmål du kan stille deg både før og underveis i prosessen. Å bestemme seg for hva man vil studere, kan oppleves som skremmende og det er flere ting man bør tenke gjennom før det endelige valget tas. Her får du litt hjelp på veien.

Steg 1: Motivasjon tilbake til toppen

Vil du studere? I så fall, hvorfor? Det kan være lurt å tenke nøye gjennom hva du virkelig vil bli når du «blir stor». Ønsker du å ta en akademisk utdannelse ved et universitet? Kanskje er en praktisk utdannelse ved en fagskole det riktige for deg? Vil du kanskje helst komme deg raskest mulig ut i arbeidslivet og dermed droppe videre utdanning? Eller skal du bare ta det helt piano med et friår hjemme på sofaen til mor? Når det kommer til utdanningsvalg, er det viktig at du har den riktige motivasjonen – for deg. Tenk nøye gjennom hva du egentlig vil og hva som er den største motivasjonen din.

Les hele artikkelen

Steg 2: Dine forutsetninger tilbake til toppen

Når du vet at du vil studere, er det på tide å ta en titt på dine egne forutsetninger. Hvilke forutsetninger ligger til grunn for ditt videre studie- og karrierevalg? Hva er dine ambisjoner og ønsker? Hva interesserer og motiverer deg? Løft blikket og se på dine personlige egenskaper. Hva vil du mestre? Hvordan er arbeidsvanene dine? Hvor disiplinert er du? Her kan det lønne seg å være (smertefullt) ærlig mot seg selv. Undersøk også hvilke ytre forutsetninger som må ligge til grunn for at du skal kunne studere det du helst vil. Om du skal studere i utlandet, kan det for eksempel være lurt å sette seg inn hvilke støtteordninger man kan søke på.

Les hele artikkelen

Steg 3: Valg av yrke tilbake til toppen

Når du har motivasjonen for å studere, og du er bevisst på forutsetningene dine, er du klar for å finne ut hvilken yrkesvei du kunne tenke deg. Her er viktige spørsmål som kan hjelpe deg på vei:

  • Hvor ser du deg selv om fem til ti år?
  • Hva sier ekspertene om fremtidens arbeidsmarked?
  • Hvor vil det være jobbmuligheter?
  • Hva er drivkraften i valget av yrke? Høy lønn? Muligheten til å hjelpe andre?
  • Ønsker du å jobbe i Norge, eller ser du for deg en arbeidshverdag utenfor landegrensene?
  • Ønsker du en trygg jobb med faste arbeidstider? Eller søker du mer spenning og trives best når ingen dag er lik?

Ved at du stiller deg slike spørsmål får du en viss oversikt over hva du kunne tenke deg å jobbe med. På den måten kan du luke ut enkelte yrker, og du vil sitte igjen med de mest relevante alternativene for deg.

Les hele artikkelen

Steg 4: Valg av studie tilbake til toppen

Hva er den beste veien frem mot karrieremålet ditt? Det er ikke nødvendigvis den mest innlysende veien som er den mest hensiktsmessige eller den riktige for deg. Lag et kart over hvilke veier du kan ta, og finn ut hvor du bør gå for å nå målet ditt. Det kan finnes mange mulige løsninger. Det er nemlig ikke dermed sagt at du må jobbe som strafferettsadvokat hvis du studerer rettsvitenskap.

"Lag et kart over hvilke veier du kan ta, og finn ut hvor du bør gå for å nå målet ditt".

I tillegg kan det være en idé å tenke over omfanget av utdanningen, og om du ønsker å starte rett på en femårig utdannelse, eller om et årsstudium er mer lønnsomt. Mulighetene er mange, og det gjelder å utnytte dem på best mulig måte.

Les hele artikkelen

Steg 5: Valg av skole og sted tilbake til toppen

Når du har bestemt deg for hva du vil studere, er det på tide å finne ut hvor. Ønsker du å studere i Norge, eller frister det mer med helt nye impulser i et annet land? For enkelte har geografisk plassering mye å si. Noen ønsker å flytte langt hjemmefra og «starte på nytt» et helt annet sted. Andre trives best i nærheten av familie og venner, og velger skole og studiested med det i tankene. Trives du i storbyen med masse folk og yrende liv rundt deg, eller liker du bedre å være omgitt av vakker natur og frisk luft?

Når det gjelder valg av skole, er gjerne skolens renommé av betydning. Er det en viss prestisje knyttet til skolen? Og er det god kvalitet når det kommer til det faglige? Ønsker du å studere ved et universitet, eller er en høgskole mer forlokkende? I tillegg har studentmiljø og det sosiale livet utenfor skolen stor betydning. Tenk gjennom i hvilke omgivelser og under hvilke forhold du trives best. Da vil du forhåpentligvis komme fram til både en skole og et studiested som passer perfekt for deg.

"Studentmiljø og det sosiale livet utenfor skolen har stor betydning".
Les hele artikkelen

10 tips til studievalget tilbake til toppen

Er du usikker på hva og hvor du skal søke? Her er ti tips som vil hjelpe deg frem mot søknadsfristen til Samordna opptak 15. april.

Tusenvis av kommende studenter vil tilbringe helgen med å saumfare nettsider, bla i brosjyrer og fundere på fremtiden sin. For mange er valg av utdanning det vanskeligste hittil i livet.

- Valg av utdanning kan oppleves som et stort og nokså endelig valg. Og selvfølgelig er det en beslutning som vil få stor innvirkning på fremtidig arbeidsliv og hverdag. Likevel, et sted må man jo starte, og de fleste utdanninger lar seg kombinere med andre utdanninger, og kan brukes på flere måter i arbeidslivet. I stedet for å få panikk håper vi søkeren kan tenke at dette er det første steget på veien mot et spennende student- og arbeidsliv, og mange muligheter, sier Ragnhild By, karriereveileder ved HiOA Karriere, Høgskolen i Oslo og Akershus.

HiOA Karriere har utarbeidet ti tips for å hjelpe studiesøkerne frem mot søknadsfristen:

1. Bruk de siste dagene godt før fristen går ut
Vi mennesker er flinke til å utsette, og spesielt oppgaver vi synes er vanskelige. Benytt de siste dagene før fristen går ut til å tenke nøye gjennom studievalget ditt.

2. Hva interesserer du deg for?
Bruk tid på å finne ut av interessene dine, talentene dine, hvilke fag du liker best, og hva det er ved disse fagene som interesserer deg.

3. Hva motiverer deg?
Hva og hvem motiverer deg? Tenk også gjennom hvilke arbeidsoppgaver og situasjoner du motiveres av. Hva er det som gjør at disse arbeidsoppgavene og situasjonene ‘trigger’ deg.

4. Bruk familie og nettverket ditt som sparringspartnere
Hva synes andre at du er god til? Hva er det ved deg som gjør at du er dyktig til akkurat disse tingene? Er det f.eks. fordi du er praktisk, teoretisk, verbal, flink til å skrive, analytisk, systematisk, teknisk, omsorgsfull eller kreativ? Husk å velge folk du mener kan gi deg ærlige og konstruktive tilbakemeldinger.

5. Skaff deg tilstrekkelig informasjon om studiene du vurderer
Oppsøk nettsider eller personer for å få mer informasjon. Er det noen du kjenner som allerede går på et studium du er interessert i? Les spesielt fag- og studieplaner hvor innholdet i studiene og læringsutbytte står beskrevet. Tar du et kunnskapsbasert valg, øker sjansen for å velge en utdanning du vil trives med.

6. Hva er jobbmulighetene?
Undersøk hvordan utdanningen kan brukes i arbeidslivet. Hvilke stillinger eller arbeidsoppgaver er du kvalifisert til med denne utdanningen? Hvordan er arbeidsmarkedet i denne bransjen? Er dette kompetanse samfunnet trenger i fremtiden?

7. Stol på deg selv
Mange vil ha en mening om studievalget ditt. Det er vel og bra å lytte til innspill og råd fra venner og familie, men det er du selv som skal leve med valget ditt. Sortér innspillene nøye og still deg selv det sentrale spørsmålet: Er dette noe jeg virkelig har lyst til?

8. Er du motivert?
Et studium går gjerne over flere år, og vil kreve mye av deg. Det er normalt at motivasjonen vil variere underveis. Studietiden gir deg mange muligheter til å skaffe deg et nettverk og erfaring, f.eks. gjennom verv, deltidsarbeid, praksis og foreningsarbeid. Skaff deg et nettverk blant medstudenter med en gang studiet starter, så har du noen å snakke fag sammen med og du vil trives bedre.

9. Har du gjort et riktig valg?
Dette er det avgjørende spørsmålet. En enkel test er om du kan svare godt på hvorfor du er interessert i akkurat dette studiet.

10. Dersom du er usikker, er det lurt å sette opp flere alternativer
Husk at det ikke er mulig å legge til nye ønsker etter fristen 15. april, men du kan omprioritere ønskene dine frem til 1. juli.

Nyttige linker tilbake til toppen

Nyttige linker:
so.no – Samordna opptak
studievalg.no – Finn ditt studie og lærested
ansa.no – En organisasjon som er til for å hjelpe norske studenter som vil studere i utlandet
educationusa.info - USAs offisielle studieveiledningsside for internasjonale studenter
fulbright.no – Master- og doktorgradsstipender
noram.no – Bachelor-, master- og doktorgradsstipender
ivyplus.com – Hjelp til alt med søknadsprosessen
americancollege.no – Ta første året i Norge med Lånekasse-støtte før USA-studiene
commonapp.org – Et elektronisk, samordnet opptak for over 300 universiteter i USA

 

Usikker på om høyere utdanning er noe for deg?

Dette bør du tenke igjennom dersom du vurderer å droppe videre studier etter videregående skole.
Les hele saken | Motivasjon

Trenger du å ta mastergrad rett etter bachelor?

Vi har snakket med to masterstudenter som ventet til etter de hadde kommet i jobb, og som ser fordelene av å vente med mastergraden.
Les hele saken | Valg av utdanning

 

10 tips til studievalget

Er du usikker på hvor og hva du skal søke? Her er ti tips som vil hjelpe deg frem mot søknadsfristen til Samordna opptak 15. april.
Les hele saken | Valg av utdanning

Hva legger du mest vekt på i studievalget?

Dette er hva studentene ved Høgskolen i Oslo og Akershus svarte.
Les hele saken | Valg av studie

 

 

Hvilken persontype er du?

Kjenner du deg mest igjen i den dominerende, influerende, stabile eller kvalitetssøkende kategorien? Her er yrkene som passer for de fire persontypene.
Les hele saken | Forutsetninger

Alt du bør vite om ditt fremtidige yrke

I Yrkesguiden finner du utfyllende informasjon om typiske arbeidsoppgaver, lønnsnivå og utdanningsløp for mer enn 600 yrker.
Les hele saken | Karrierevalg


Nettprat utdanning på Cuba og Bali

Kristine og Malin har studert på Cuba og Bali gjennom Gostudy. De stilte til nettprat for å svare på hvordan deres studenthverdag hadde vært. Les deres svar her


Spanskesyke, mastersyke og få fagarbeidere

Seks av ti bedrifter står med et udekket kompetansebehov, og mange kunne klart seg med bare en bachelorgrad ifølge undersøkelse.
Les hele saken | Utdanning i Norge

Slik regnes poengene dine

Her er hvordan karakterene dine fra videregående regnes om til karakter- og konkurransepoeng i Samordna Opptak.
Les hele saken | Valg av studie
  72 INTERNSHIPS - NORGES STØRSTE INTERNSHIP-GUIDE
Se alle internships »  

 

Bachelor i markedsføring (SE VIDEO)

GÅ TIL TEMASIDEN FOR BACHELOR I MARKEDSFØRING


Hvordan velge studiested?

Her er noen tips til deg som skal studere, men som er usikker på hvilket studiested du skal søke deg til.
Les hele saken | Valg av skole og sted

Usikker på om du skal ta mastergrad?

- Dette bør du tenke på før du bestemmer deg
Les hele saken | Valg av studie

I Studentkokeboka finner du mer enn 500 oppskrifter og mer enn 100 ukesmenyer for studenter. Inspirasjon, matglede og alt du trenger for å bli en hybelchéf.

Gå til Studentkokeboka!

Bachelor i reiselivsledelse (SE VIDEO)

GÅ TIL TEMASIDEN FOR BACHELOR I REISELIVSLEDELSE


Utdanner halvparten av hva bransjen trenger

Den maritime næringen vil trenge 10 000 nye ansatte frem mot 2020. Likevel er det kun 5000 som utdannes med den riktige kompetansen.
Les hele saken | Jobbmarkedet

Advarer mot mastersyke

Antallet som tar høyere utdanning er så høyt at bachelorgrader ikke lenger er nok. Derfor tar altfor mange mastergrader selv om jobbene ikke krever det, hevder BI-professor.
Les hele saken | Valg av utdanning

 

Vil du bli personlig trener?

Treningsekspert Helene Høimyr forteller om utdanningsmuligheter, yrket og hva som kreves for å jobbe som personlig trener.
Les hele saken | Valg av utdanning

Kraftbransjen skriker etter arbeidskraft

Den norske kraftnæringen vil trenge om lag 1500 nye ansatte årlig de neste tre til fem årene, viser ny undersøkelse.
Les hele saken | Jobbmarkedet

.

Copyright © 1999 - 2014 StudentTorget.no - fra valg av utdanning til valg av første arbeidsgiver