Slik blir fremtidens jobbmarked

En trendstudie foretatt av InFuture har kartlagt hvordan arbeidsmarkedet vil se ut i de kommende årene, helt frem til år 2020. 

 
   

28.06.2012

 
Sindre Bergersen
 
Creative Commons
Bygg nettverk gjennom LinkedIn Finn de skjulte jobbene
Derfor er et godt nettverk viktig - Slik får du den første jobben
Få jobb gjennom sosiale medier Du bør kunne et tredjespråk

Annonse

 

(StudentTorget.no):

Jobbmarkedet er i stadig forandring, noe som betyr nye og endrede forventninger. Hvilke utdanninger vil gi deg jobb, og er arbeidsmarkedet så usikkert som mange sier?

- Selv om vi fortsatt står midt i finanskrisen, så vil det om fem år være mangel på arbeidskraft i Norge.

Det mener Øystein Tetlie Berg fra Infuture, som har gjennomført en trendstudie av fremtidens arbeidsliv i Norge. I rapporten, som spår trendutviklingen helt til 2020, kommer det blant annet frem at arbeidslivet vil stille sterkere krav til kunnskap og teknologiforståelse.

- Kravet til kunnskap vil forsterkes. Mange vil ta lengre utdanning, og man må forberede seg på omskoleringer. Samtidig ser vi at det vil komme en akademisk inflasjon i form av en dreining mot vektlegging av metode, nettopp for at man skal kunne jobbe smartere, sier Berg, og peker på et arbeidsliv i kontinuerlig endring.

- Bedriftene vil stadig søke nye og enklere løsninger, samtidig som terskelen for å ta i bruk ny teknologi blir lavere. Dette betyr at ansatte må være komfortable med usikkerhet og utskiftninger.

 

Utdannelse styrker mulighetene 

Berg tror ikke finanskrisen nødvendigvis vil fungere negativt for arbeidsmarkedet.

- Mange bedrifter vil nok bare oppleve finanskrisen som en katalysator for endringer som uansett ville skjedd om et par år.

Johannes Sørbø, rådgiver i NAV, støtter Berg, og peker på at nedgangstider sjelden varer mer enn fem år.

- Sett i et historisk perspektiv så bør nedgangstiden være over i løpet av tre til fem år. 

Han bemerker likevel at noen utdanninger og yrker lettere påvirkes av konjunkturene.

- Utdanninger som fører til arbeid innen offentlig sektor, slik som sykepleie og realfagundervisning, er såkalt trygge. Utdanning som er rettet inn mot privat sektor, derimot, er mer usikker, men bedre betalt, forklarer Sørbø, som mener utdanning uansett er nøkkelen til tryggere jobb. 

- Et generelt trekk er at jo mindre utdanning man har, jo lettere er det å bli ledig. Økonomiske nedgangstider får mer å si for dem med lav utdannelse.

 

Større behov til helsesektor 

Ifølge Infutures rapport vil hver fjerde arbeidstaker i 2025 måtte jobbe innenfor helse- og omsorgssektoren for å dekke behovene.

Årsaken er at hele etterkrigsgenerasjonen snart går av med pensjon, og at vi dermed får flere eldre som trenger pleie. Berg tror dette vil by på store utfordringer.

- Vi kommer til å trenge mange unge ansatte innenfor helsesektoren, og vi må nok også måtte forberede oss på å importere arbeidskraft fra utlandet  

- Denne utviklingen gjør at vi som nasjon må bestemme oss for hvordan vi skal finansiere utviklingen i sektoren.

Arve Christensen, kommunikasjonssjef i NITO, Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer, ser en lignende utvikling for ingeniørene. 

- Gjennomsnittsalderen til kommuneansatte ingeniører har passert 50 år, noe som øker behovet for å rekruttere unge. E-verkene står overfor den samme utfordringen, forteller Christensen, som også trekker frem regjeringens varslede storsatsning på vei og jernbane.

- Denne utbyggingen vil føre til at det trengs hundrevis av nye ingeniører innen de statlige samferdselsetatene og i entreprenørbedriftene.

 

Lys fremtid for ingeniører

Christensen forklarer videre at vinterens dempede forventninger i arbeidsmarkedet hadde en klar sammenheng med finanskrisen.

- De som er ferdigutdannede ingeniører til våren, vil nok oppleve et vanskeligere marked, grunnet usikkerheten i den eksportrettede delen av industri og næringsliv.

Christensen kan imidlertid vise til positive tall for kommende ingeniører. 

- I en fersk undersøkelse gjennomført av Synovate, svarte 48 % av de spurte arbeidsgiverne at de tror det vil bli økt behov for ingeniører, mens bare 3% tror behovet vil synke.

- Gitt disse svarene, er arbeidsmarkedet for ingeniører og teknologer veldig bra både nå og i de nærmeste årene, sier Christensen, og fortsetter.

- En undersøkelse vi gjorde på nyåret viste at rundt 80% av nyutdannede ingeniører og teknologer gikk rett ut i jobb i privat sektor.

 

Økning til næringslivet 

Ved Handelshøyskolen BI, hvor mange utdanner seg for å jobbe i det private næringslivet, har studentmassen det siste året økt med hele syv prosent.

- Opptakstallene våre for høsten 2009 viser at mange i usikre tider velger studier fremfor jobb, forteller Janne M. Log, kommunikasjonsdirektør ved BI.

BI gjennomfører i januar hvert år en arbeidsmarkedsundersøkelse basert på svar fra tidligere studenter. Ved forrige undersøkelse svarte 92 % av studentene som ble uteksaminert i 2008, at de var i jobb.

- Arbeidsmarkedet svinger i takt med den økonomiske syklusen, slik at arbeidssituasjonen for BI-studenter også påvirkes. Vi vil imidlertid vite mer om effektene av finanskrisen for våre studenter når vi i januar 2010 gjennomfører vår neste arbeidsmarkedsundersøkelse, opplyser Log.

Fremtiden ser imidlertid lys ut for dem med høyere økonomisk og administrativ utdannelse. Ifølge Statistisk Sentralbyrås rapport, ”Tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft etter endt utdanning, 1986-2025”, vil denne yrkesgruppen i 2025 utgjøre den største andelen av den totale sysselsetting.

Veksten i utdanningsnivået i denne sektoren vil da gå utover dem uten høyere utdanning.

 

Velg etter interesse 

Ved karrieresenteret på Universitetet i Tromsø er man opptatt av at kommende studenter ikke bare skal henge seg opp i trender og kortsiktig utvikling.

- Generelt ser vi at det vil være etterspørsel etter kandidater med bakgrunn fra økonomi- og administrasjon, men også lærere, helsearbeidere og realister, forteller Lars Buseth og Andre Skrivervik, rådgivere ved karrieresenteret.

- Vi vil imidlertid anbefale at studentene tenker seg godt om og lytter til foreldre, rådgivere og venner. Det er imidlertid viktig at man er innforstått med at det endelige valget må man ta selv.

Rådgiverne oppfordrer derfor til at man skal være ærlig med seg selv og velge det som vekker størst interesse. De kommer derfor med en sterk formaning.

- Ikke velg studie og studiested ut fra hva bestekompisen din gjør!

- Universitetsstudier er og skal være krevende. Du trenger ikke å gjøre det mer vanskelig for deg selv ved å velge noe du ikke er interessert i!

 

Annonser:


HELSESTUDIER

MARKEDSFØRINGSSTUDIER

KOMMUNIKASJONSSTUDIER

LEDELSESSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

KREATIVE STUDIER
 

AKUPUNKTUR
 

HR OG PERSONALLEDELSE
 

INTERAKSJONSDESIGN
 

PR OG SAMFUNNSPÅVIRKNING
 

JOURNALISTIKK
 

KREATIV
MARKEDSKOMMUNIKASJON

ERNÆRING

MUSIKKDESIGN

PROSJEKTLEDELSE

FILM

 

KOMMENTARER

1
Utdanningsguiden - Få hjelp til å velge riktig utdanning
2
Yrkestesten som skal hjelpe deg som er usikker på valg av yrkesvei
3
Yrkesguiden - bli kjent med alle yrker!
4
Norske høgskolestudier i utlandet
5
Finn ditt studie på Studievalg.no

 

Relaterte saker

Dette er de mest populære studiene

Flere vil bli politi i Oslo, enn siviløkonomer i Bergen. Her er listen over studiene med flest søkere i hele landet.
Les hele saken | Valg av studie

Rekordmange søkere til høyere utdanning

Søkertallene til Samordna opptak har økt med 3,2 prosent fra i fjor. Her er studiene med størst økning og mest nedgang i antall søkere.
Les hele saken | Valg av utdanning

Slik tar du det rette utdanningsvalget

Karriereveileder Mette Manus gir deg spørsmålene du må stille deg selv for å finne utdanningen som er rett for deg.
Les hele saken | Forutsetninger

10 tips til studievalget

Er du usikker på hvor og hva du skal søke? Her er ti tips som vil hjelpe deg frem mot søknadsfristen til Samordna opptak 15. april.
Les hele saken | Valg av utdanning

Livet etter bachelorgraden

Med en fullført bachelorgrad har du flere valgmuligheter enn bare arbeidsliv og mastergrad. Her er fem alternativer for veien videre.
Les hele saken | Valg av utdanning

Ni spørsmål du må stille deg før studievalget

Les ekspertenes råd om hva du må tenke på før du velger utdanning.
Les hele saken | Valg av studie

Følge hodet eller hjertet?

Mange som har lykkes i karrieren mener hemmeligheten ligger i å jobbe med det man virkelig elsker. Men er det egentlig så lurt?
Les hele saken | Karrierevalg

De ulike veiene til bachelorgraden

Nettstudier, deltidsstudier eller et semester i utlandet? Det finnes mange måter å ta bachelorgrad på. Vi viser deg alternativene.
Les hele saken | Valg av studie

Valg av utdanning

Hvordan velge rett utdanning?

I løpet av livet vil du bli stilt overfor mange viktige valg, og for mange er utdanning det første hvor du virkelig må ta konsekvensen av det du velger. Et valg som vil være avgjørende for mye av det du skal drive med resten av livet. For de fleste gjenspeiler dette valget hvem du er og hvem du ønsker å bli. Du velger i praksis en identitet og en fremtidig livsstil.

Les mer

I år søker 115 000 mennesker høyere utdanning. Av disse er ca 40% menn, og 60% er kvinner.

Dette er de mest populære studiene

Flere vil bli politi i Oslo, enn siviløkonomer i Bergen. Her er listen over studiene med flest søkere i hele landet.
Les hele saken | Valg av studie

 


 

PROFILERT SAK:
Fem grunner til å studere markedsføring

Vi spurte professor ved Høyskolen Kristiania, Lars Erling Olsen om hvorfor man bør velge en Bachelor i Markedsføring og merkevareledelse.
LES HELE SAKEN
PROFILERT SAK:
PROFILERT SAK:
Jesper tok en master i Markedsføringsledelse, jobber nå som prosjektleder i TNS Gallup.
«Det hender at jeg finner frem forskningsartikler vi brukte på masteren og deler det med kolleger», sier Jesper. Han tok en Master i Markedsføringsledelse ved Høyskolen Kristiania.
LES HELE SAKEN
PROFILERT SAK:
Johanne studerte master i Markedsføringsledelse, jobber
nå i Aftenposten.

eg tror at resultatene fra Høyskolen Kristiania viste at jeg hadde den kompetansen Aftenposten lette etter.
LES HELE SAKEN
PROFILERT SAK:
Linda studerer Markedsføring og salgsledelse i Bergen
Linda har alltid vært glad i å formidle og snakke med mennesker - derfor ønsket hun en utdannelse innen markedsføring, salg og ledelse.
LES HELE SAKEN
PROFILERT SAK:
Vil du studere Markedsføring og salgsledelse? 
Vi spurte foreleser ved Høyskolen Kristiania, Nils Høgevold, om hvorfor man bør velge å studere Bachelor i Markedsføring og salgsledelse.
LES HELE SAKEN

PROFILERT SAK:
Vil du ta en bachelorgrad i Ernæring?
Møt faglig studieleder på Bachelor i Ernæring, Ane Cecilie Westerberg
LES HELE SAKEN

PROFILERT SAK:
Vil du studere Fysisk aktivitet
og ernæring?

Her møter du Jostein Steene-Johannessen, faglig studieleder for Fysisk aktivitet og ernæring.
LES HELE SAKEN
PROFILERT SAK:
Helsestudentenes samfunnsoppdrag
3. klasse på Bachelor i Fysisk aktivitet og ernæring på Høyskolen Kristiania gjennomfører hvert år en omfattende helsekartlegging på
noen av de ansatte på Høyskolen.
LES HELE SAKEN
 
PROFILERT SAK:
Møt Sanna, hun går første året på Livsstilsendring og folkehelse 
Her forteller Sanna  hvorfor hun begynte på Bachelor i Livsstilsendring og folkehelse.
LES HELE SAKEN
PROFILERT SAK:
Hvorfor ta en Bachelorgrad i Akupunktur? 
Møt faglig studieleder for Bachelor i Akupunktur – Hilde Skjerve
LES HELE SAKEN
PROFILERT SAK:
Vil du ta en bachelorgrad i Ernæring?
Møt faglig studieleder på Bachelor i Ernæring, Ane Cecilie Westerberg
LES HELE SAKEN
PROFILERT SAK:
Kombinerer oppstartfirma og studier.
Sebastian Wahl går siste året på Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling på Høyskolen Kristiania. Sammen med en kompis startet han Lett, et konsept med fokus på sunn og kjapp mat laget av gode råvarer.
LES HELE SAKEN
 
PROFILERT SAK:
Møt HR-studenten Aniva, hun studerer ved Høyskolen Kristiania i Bergen
Aniva setter ekstra stor pris på er at fagene er satt sammen slik at hun får en helhetlig forståelse av det store organisasjonsbildet.
LES HELE SAKEN

PROFILERT SAK:
Elin Bolann, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania mener det eksisterer et stort behov for fagkompetanse i hotellnæringen.
Hun mener at et av Høyskolen Kristianias viktigste fortrinn er at hotellstudiet bygger på kompetansen bransjen etterspør i fremtiden.
LES HELE SAKEN

PROFILERT SAK:
Møt Simone - hun tar en Bachelor i Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling på Høyskolen Kristiania
Simone setter pris på å kunne engasjere seg i det som interesserer henne mest, samt friheten til å bestemme egen hverdag.
LES HELE SAKEN
PROFILERT SAK:
Her forteller førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania, Sander Sværi, om hvorfor man bør velge en Bachelor i Ledelse og servicestrategi.
Over 70 % av alle jobber i Norge er i servicenæringen. En Bachelor i Ledelse og servicestrategi forbereder deg til lederstillinger i denne næringen.
LES HELE SAKEN
PROFILERT SAK:
Kreative for Kreftforeningen
Nylig fikk Kreftforeningen 500.000 kroner til å lage en kampanje mot snus, takket være en idé fra studentene ved Høyskolen Kristiania.
LES HELE SAKEN
PROFILERT SAK:
Emile W. Hveding (21) blogger om sin studiehverdag på Kreativ Markedskommunikasjon
Historien om jenta som og likte å holde seg innenfor komfortsonen.
LES HELE SAKEN
PROFILERT SAK:
Mia Louise studerer Journalistikk i Bergen ved Høyskolen Kristiania
Mia har alltid vært utrolig glad i å skrive, og derfor ble journalistikk et naturlig valg for henne.
LES HELE SAKEN
PROFILERT SAK:
PR er et framtidsyrke
Antallet PR-jobber vil fortsette å øke i årene som kommer, sier høyskolelektor Ketil Raknes.
LES HELE SAKEN


 

Ni spørsmål du må stille deg før studievalget

Les ekspertenes råd om hva du må tenke på før du velger utdanning.
Les hele saken | Valg av studie

Følge hodet eller hjertet?

Mange som har lykkes i karrieren mener hemmeligheten ligger i å jobbe med det man virkelig elsker. Men er det egentlig så lurt?
Les hele saken | Karrierevalg

Her blir det størst rift om årets studieplasser

Sjekk hvor mange som konkurrerer om plassen ved studiet du har søkt på i Samordna opptak!
Les hele saken | Valg av utdanning

Tidenes høyeste søkertall til høyere utdanning

Hele 127 929 personer har søkt høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak. Her er fagene med høyest oppgang og størst nedgang.
Les hele saken | Valg av utdanning

Finn motivasjonen til å studere

Er du usikker på om du skal ta fatt på studiene eller ta et friår? Les hva rådgiverne anbefaler for å finne motivasjonen til studier.
Les hele saken | Motivasjon

Slik velger du riktige utenlandsstudier

Før du skal søke utdanning i utlandet, er det noen ting du bør vite om hvordan du velger riktige studier og riktig studieland.
Les hele saken | Utdanning i utlandet


Syv av ti er fornøyd med valg av utdanning

Selv om det er vanskelig å velge riktig utdanning, viser det seg at de fleste er fornøyde med studievalget sitt, ifølge en ny undersøkelse.
Les hele saken | Valg av utdanning

Vil gi høyere stipend for etterspurte utdanninger

Studenter som velger utdanninger som samfunnet har mest bruk for kan få høyere stipend enn andre. Her er de aktuelle studiene.
Les hele saken | Utdanning i Norge
  72 INTERNSHIPS - NORGES STØRSTE INTERNSHIP-GUIDE
Se alle internships »  

 

Kun én av hundre vil ansette humanistene

De som tar utdanning innen humanistiske og estetiske fag vil møte et smalt arbeidsmarked om fem år, viser NHOs kompetansebarometer.
Les hele saken | Jobbmarkedet

Derfor er bachelorgraden like nyttig som en master

Kun én av ti norske bedrifter vil ha et stort behov for ansatte med mastergrad om ti år, ifølge NHOs Kompetansebarometer.
Les hele saken | Valg av utdanning

I Studentkokeboka finner du mer enn 500 oppskrifter og mer enn 100 ukesmenyer for studenter. Inspirasjon, matglede og alt du trenger for å bli en hybelchéf.

Gå til Studentkokeboka!

Dette må du tenke på når du skal velge utdanning

Vi har snakket med to eksperter om hva du må tenke på når du skal velge utdanning og yrkesvei.
Les hele saken | Forutsetninger

Advarer mot utdanningspresset

Mange unge føler seg presset til å ta utdanning de verken ønsker eller mestrer, mener karriereekspert.
Les hele saken | Valg av utdanning

Her er Norges mest populære bachelorgrad

Se listen over de mest populære studiene og fagretningene fra årets Samordna opptak.
Les hele saken | Utdanning i Norge

- Dette viser at norsk ungdom har skjønt det

Ingeniør- og teknologstudiene kan vise til historisk høye søkertall under årets Samordna opptak.
Les hele saken | Valg av utdanning

.

Copyright © 1999 - 2016 StudentTorget.no - fra valg av utdanning til valg av første arbeidsgiver