Slik blir fremtidens jobbmarked

En trendstudie foretatt av InFuture har kartlagt hvordan arbeidsmarkedet vil se ut i de kommende årene, helt frem til år 2020. 

   

28.06.2012

 
Sindre Bergersen
 
Creative Commons
Bygg nettverk gjennom LinkedIn Finn de skjulte jobbene
Derfor er et godt nettverk viktig - Slik får du den første jobben
Få jobb gjennom sosiale medier Du bør kunne et tredjespråk

Annonse

 

(StudentTorget.no):

Jobbmarkedet er i stadig forandring, noe som betyr nye og endrede forventninger. Hvilke utdanninger vil gi deg jobb, og er arbeidsmarkedet så usikkert som mange sier?

- Selv om vi fortsatt står midt i finanskrisen, så vil det om fem år være mangel på arbeidskraft i Norge.

Det mener Øystein Tetlie Berg fra Infuture, som har gjennomført en trendstudie av fremtidens arbeidsliv i Norge. I rapporten, som spår trendutviklingen helt til 2020, kommer det blant annet frem at arbeidslivet vil stille sterkere krav til kunnskap og teknologiforståelse.

- Kravet til kunnskap vil forsterkes. Mange vil ta lengre utdanning, og man må forberede seg på omskoleringer. Samtidig ser vi at det vil komme en akademisk inflasjon i form av en dreining mot vektlegging av metode, nettopp for at man skal kunne jobbe smartere, sier Berg, og peker på et arbeidsliv i kontinuerlig endring.

- Bedriftene vil stadig søke nye og enklere løsninger, samtidig som terskelen for å ta i bruk ny teknologi blir lavere. Dette betyr at ansatte må være komfortable med usikkerhet og utskiftninger.

 

Utdannelse styrker mulighetene 

Berg tror ikke finanskrisen nødvendigvis vil fungere negativt for arbeidsmarkedet.

- Mange bedrifter vil nok bare oppleve finanskrisen som en katalysator for endringer som uansett ville skjedd om et par år.

Johannes Sørbø, rådgiver i NAV, støtter Berg, og peker på at nedgangstider sjelden varer mer enn fem år.

- Sett i et historisk perspektiv så bør nedgangstiden være over i løpet av tre til fem år. 

Han bemerker likevel at noen utdanninger og yrker lettere påvirkes av konjunkturene.

- Utdanninger som fører til arbeid innen offentlig sektor, slik som sykepleie og realfagundervisning, er såkalt trygge. Utdanning som er rettet inn mot privat sektor, derimot, er mer usikker, men bedre betalt, forklarer Sørbø, som mener utdanning uansett er nøkkelen til tryggere jobb. 

- Et generelt trekk er at jo mindre utdanning man har, jo lettere er det å bli ledig. Økonomiske nedgangstider får mer å si for dem med lav utdannelse.

 

Større behov til helsesektor 

Ifølge Infutures rapport vil hver fjerde arbeidstaker i 2025 måtte jobbe innenfor helse- og omsorgssektoren for å dekke behovene.

Årsaken er at hele etterkrigsgenerasjonen snart går av med pensjon, og at vi dermed får flere eldre som trenger pleie. Berg tror dette vil by på store utfordringer.

- Vi kommer til å trenge mange unge ansatte innenfor helsesektoren, og vi må nok også måtte forberede oss på å importere arbeidskraft fra utlandet  

- Denne utviklingen gjør at vi som nasjon må bestemme oss for hvordan vi skal finansiere utviklingen i sektoren.

Arve Christensen, kommunikasjonssjef i NITO, Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer, ser en lignende utvikling for ingeniørene. 

- Gjennomsnittsalderen til kommuneansatte ingeniører har passert 50 år, noe som øker behovet for å rekruttere unge. E-verkene står overfor den samme utfordringen, forteller Christensen, som også trekker frem regjeringens varslede storsatsning på vei og jernbane.

- Denne utbyggingen vil føre til at det trengs hundrevis av nye ingeniører innen de statlige samferdselsetatene og i entreprenørbedriftene.

 

Lys fremtid for ingeniører

Christensen forklarer videre at vinterens dempede forventninger i arbeidsmarkedet hadde en klar sammenheng med finanskrisen.

- De som er ferdigutdannede ingeniører til våren, vil nok oppleve et vanskeligere marked, grunnet usikkerheten i den eksportrettede delen av industri og næringsliv.

Christensen kan imidlertid vise til positive tall for kommende ingeniører. 

- I en fersk undersøkelse gjennomført av Synovate, svarte 48 % av de spurte arbeidsgiverne at de tror det vil bli økt behov for ingeniører, mens bare 3% tror behovet vil synke.

- Gitt disse svarene, er arbeidsmarkedet for ingeniører og teknologer veldig bra både nå og i de nærmeste årene, sier Christensen, og fortsetter.

- En undersøkelse vi gjorde på nyåret viste at rundt 80% av nyutdannede ingeniører og teknologer gikk rett ut i jobb i privat sektor.

 

Økning til næringslivet 

Ved Handelshøyskolen BI, hvor mange utdanner seg for å jobbe i det private næringslivet, har studentmassen det siste året økt med hele syv prosent.

- Opptakstallene våre for høsten 2009 viser at mange i usikre tider velger studier fremfor jobb, forteller Janne M. Log, kommunikasjonsdirektør ved BI.

BI gjennomfører i januar hvert år en arbeidsmarkedsundersøkelse basert på svar fra tidligere studenter. Ved forrige undersøkelse svarte 92 % av studentene som ble uteksaminert i 2008, at de var i jobb.

- Arbeidsmarkedet svinger i takt med den økonomiske syklusen, slik at arbeidssituasjonen for BI-studenter også påvirkes. Vi vil imidlertid vite mer om effektene av finanskrisen for våre studenter når vi i januar 2010 gjennomfører vår neste arbeidsmarkedsundersøkelse, opplyser Log.

Fremtiden ser imidlertid lys ut for dem med høyere økonomisk og administrativ utdannelse. Ifølge Statistisk Sentralbyrås rapport, ”Tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft etter endt utdanning, 1986-2025”, vil denne yrkesgruppen i 2025 utgjøre den største andelen av den totale sysselsetting.

Veksten i utdanningsnivået i denne sektoren vil da gå utover dem uten høyere utdanning.

 

Velg etter interesse 

Ved karrieresenteret på Universitetet i Tromsø er man opptatt av at kommende studenter ikke bare skal henge seg opp i trender og kortsiktig utvikling.

- Generelt ser vi at det vil være etterspørsel etter kandidater med bakgrunn fra økonomi- og administrasjon, men også lærere, helsearbeidere og realister, forteller Lars Buseth og Andre Skrivervik, rådgivere ved karrieresenteret.

- Vi vil imidlertid anbefale at studentene tenker seg godt om og lytter til foreldre, rådgivere og venner. Det er imidlertid viktig at man er innforstått med at det endelige valget må man ta selv.

Rådgiverne oppfordrer derfor til at man skal være ærlig med seg selv og velge det som vekker størst interesse. De kommer derfor med en sterk formaning.

- Ikke velg studie og studiested ut fra hva bestekompisen din gjør!

- Universitetsstudier er og skal være krevende. Du trenger ikke å gjøre det mer vanskelig for deg selv ved å velge noe du ikke er interessert i!

 

Annonser:


HELSESTUDIER

MARKEDSFØRINGSSTUDIER

KOMMUNIKASJONSSTUDIER

LEDELSESSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

KREATIVE STUDIER
 

MASTER I 
MARKEDSFØRING

HR OG PERSONALLEDELSE
 

INTERIØR
 

GRAFISK DESIGN
 

JOURNALISTIKK
 

KREATIV
MARKEDSKOMMUNIKASJON

ERNÆRING

HOTELLEDELSE

NETTSTUDIER

INGENIØRSTUDIER

 

KOMMENTARER

1
Utdanningsguiden - Få hjelp til å velge riktig utdanning
2
Yrkestesten som skal hjelpe deg som er usikker på valg av yrkesvei
3
Yrkesguiden - bli kjent med alle yrker!
4
Norske høgskolestudier i utlandet
5
Finn ditt studie på Studievalg.no

 

Relaterte saker

Kvinner faller av i teknologiracet

- Skal lederstolene fylles av kvinner, må vi øke andelen kvinner som studerer teknologifag, sier Janne Log, konserndirektør kommunikasjon i Evry.
Les hele saken | Karrierevalg

Disse skolene økte mest i popularitet fra i fjor

Én skole fikk nesten 32 prosent flere førsteprioritetssøkere enn i fjor, mens skolen med størst nedgang fikk drøye 15 prosent færre.
Les hele saken | Valg av skole og sted

Her blir det størst rift om årets studieplasser

Sjekk hvor mange som konkurrerer om plassen ved studiet du har søkt på i Samordna opptak!
Les hele saken | Valg av utdanning

Tidenes høyeste søkertall til høyere utdanning

Hele 127 929 personer har søkt høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak. Her er fagene med høyest oppgang og størst nedgang.
Les hele saken | Valg av utdanning

Er du nerden Norge etterlyser?

Selda Ekiz avliver myten om at realfag bare passer for «overintelligente Einstein-studenter».
Les hele saken | Valg av studie

Usikker på om høyere utdanning er noe for deg?

Dette bør du tenke igjennom dersom du vurderer å droppe videre studier etter videregående skole.
Les hele saken | Motivasjon

Trenger du å ta mastergrad rett etter bachelor?

Vi har snakket med to masterstudenter som ventet til etter de hadde kommet i jobb, og som ser fordelene av å vente med mastergraden.
Les hele saken | Valg av utdanning

Valg av utdanning

Hvordan velge rett utdanning?

I løpet av livet vil du bli stilt overfor mange viktige valg, og for mange er utdanning det første hvor du virkelig må ta konsekvensen av det du velger. Et valg som vil være avgjørende for mye av det du skal drive med resten av livet. For de fleste gjenspeiler dette valget hvem du er og hvem du ønsker å bli. Du velger i praksis en identitet og en fremtidig livsstil.

Les mer

I år søker 115 000 mennesker høyere utdanning. Av disse er ca 40% menn, og 60% er kvinner.

Kvinner faller av i teknologiracet

- Skal lederstolene fylles av kvinner, må vi øke andelen kvinner som studerer teknologifag, sier Janne Log, konserndirektør kommunikasjon i Evry.
Les hele saken | Karrierevalg

 

 

Usikker på om høyere utdanning er noe for deg?

Dette bør du tenke igjennom dersom du vurderer å droppe videre studier etter videregående skole.
Les hele saken | Motivasjon

Ni spørsmål du må stille deg før studievalget

Les ekspertenes råd om hva du må tenke på før du velger utdanning.
Les hele saken | Valg av studie

10 tips til studievalget

Er du usikker på hvor og hva du skal søke? Her er ti tips som vil hjelpe deg frem mot søknadsfristen til Samordna opptak 15. april.
Les hele saken | Valg av utdanning

Tør du å velge kreativt?

Én av fire unge er usikre på om kreative yrker vil være etterspurt i fremtiden. Likevel er interessen stor for de kreative studiene.
Les hele saken | Valg av studie

Hvilken persontype er du?

Kjenner du deg mest igjen i den dominerende, influerende, stabile eller kvalitetssøkende kategorien? Her er yrkene som passer for de fire persontypene.
Les hele saken | Forutsetninger


Her kan det bli størst rift om studieplassene

Dette er studiene som hadde flest søkere per planlagte studieplass i fjor.
Les hele saken | Valg av utdanning

Spanskesyke, mastersyke og få fagarbeidere

Seks av ti bedrifter står med et udekket kompetansebehov, og mange kunne klart seg med bare en bachelorgrad ifølge undersøkelse.
Les hele saken | Utdanning i Norge
  72 INTERNSHIPS - NORGES STØRSTE INTERNSHIP-GUIDE
Se alle internships »  

 

Har du valgt et utrydningstruet yrke?

Ny teknologi vil føre til at svært mange yrker vil forsvinne innen 20 år. Her er de tryggeste og mest usikre yrkesvalgene.
Les hele saken | Valg av yrke

Hvordan velge studiested?

Her er noen tips til deg som skal studere, men som er usikker på hvilket studiested du skal søke deg til.
Les hele saken | Valg av skole og sted

I Studentkokeboka finner du mer enn 500 oppskrifter og mer enn 100 ukesmenyer for studenter. Inspirasjon, matglede og alt du trenger for å bli en hybelchéf.

Gå til Studentkokeboka!

Bør velge utdanning etter samfunnets behov

Norsk ungdom baserer i stor grad sine studievalg på egne interesser. Dette er et problem mener Spekter-sjef Anne-Kari Bratten.
Les hele saken | Valg av utdanning

Utdanner halvparten av hva bransjen trenger

Den maritime næringen vil trenge 10 000 nye ansatte frem mot 2020. Likevel er det kun 5000 som utdannes med den riktige kompetansen.
Les hele saken | Jobbmarkedet

 

Disse studiene kan gi usikre jobbutsikter

Her er utdanningsvalgene som Statistisk Sentralbyrå spår de beste og dårligste utsiktene på arbeidsmarkedet frem mot 2030.
Les hele saken | Valg av utdanning

Vil du bli personlig trener?

Treningsekspert Helene Høimyr forteller om utdanningsmuligheter, yrket og hva som kreves for å jobbe som personlig trener.
Les hele saken | Valg av utdanning

.

Copyright © 1999 - 2016 StudentTorget.no - fra valg av utdanning til valg av første arbeidsgiver