Kunnskap, makt og penger

Lurer du på hva som er de mest prestisjefulle yrkene? Da må du lese denne saken.

   
 05.01.2011
 
Mari Gisvold

Istock
- Bachelor eller master? - Slik bygger du din personlige merkevare
- Pass på hvordan du ytrer deg i sosiale medier - Lik utdanning - forskjellige yrker
- Fremtidens yrker - Vidar jobbet i slummen i Afrika

(Campus): 

Annonse

Legene topper fortsatt listen over de mest prestisjefylte yrkene. Politiyrket har derimot ikke den statusen det engang hadde.

– Det er gjort mange undersøkelser opp gjennom tidene om hva som gir mest status. Legeyrket kommer alltid høyest opp, sier Per Bergerud, administrerende direktør i Proffice. Bemanningsselskapet gjorde i 2009 en undersøkelse som rangerte status på en rekke ulike yrker, og det har ifølge Bergerud skjedd få synlige endringer siden den gang. 

Av de 2400 som ble spurt om hvilke yrker de så på som høystatusyrker i undersøkelsen, valgte hele 80,4 prosent lege som et prestisjefylt yrke. På andre plass kommer advokat, som ble høyt rangert av 66 prosent og ingeniør på tredje med 54,5 prosent.

 

Lavere status enn tidligere

-MANGE HAR MISTET SIN STATUS: Sosialpsykolog Arnulf Kolstad ved NTNU mener at flere yrker har mistet sin høye status.

Sosialpsykolog Arnulf Kolstad ved NTNU mener det er flere yrker som har mistet den høye statusen de tidligere opplevde.

– Ettersom kunnskap ikke blir oppfattet som så viktig i vår kultur, vil lærernes status være klart redusert sammenliknet med for 50 år siden, sier han.

Ifølge undersøkelsen gjennomført av Proffice er det bare 16,3 prosent av de spurte som rangerer lærer som et yrke med høy status. Også presten opplevde høyere aktelse for sitt yrkesvalg i gamle dager.

– Presten har blitt rammet av darwinismen. En del ser på religion som ren overtro, og derfor har de ikke like høy status som tidligere, sier han.

 

Kriterier for status


Hvilke kriterier som gir et yrke høy status i dag, er de to enige om. Med legene på toppen av listen over yrker med høy status mener både Bergerud og Kolstad det er tydelig at kunnskap, makt og penger er med på å gi yrket den høye anerkjennelsen.

– Yrker som er knyttet opp til noe som er meningsfullt og noe samfunnet har bruk for, oppfattes som viktig. Dyrleger, leger, tannleger og etter hvert også psykologer har etterspurte kunnskap som gir høy status, forklarer Kolstad.
 PROOFFICE SIN UNDERSØKELSE:


Yrkene er rangert fra topp til bunn etter vurdert status i prosent; dette vil altså si at 80,4 prosent av de spurte mener lege er et yrke med høy status, mot 29,2 prosent som mener politi er et høystatusyrke)


Lege: 80,4
Advokat: 66
Ingeniør: 54,5
Økonom: 32,1
Politi: 29,2
Politiker: 27,5
Forfatter: 24,9
Sykepleier: 21,1
Journalist: 19
Musiker: 18
Håndverker: 17,6
Lærer: 16,3
Offentlig saksbehandler: 4,1
Frisør: 2,9
Butikkmedarbeider: 2,6

(Kilde: Proffice)

At advokatene ligger på andreplass i undersøkelsen har Kolstad lite forståelse for.

– Forretningsadvokater har vel ofte ikke så høy status? spør han.

– Disse advokatene blir ofte sett på som de som sikrer at rike mennesker betaler mindre i skatt. Forsvarsadvokater som forsvarer de svakeste i samfunnet, har imidlertid en viktig funksjon i rettsstaten, og fortjener dermed statusen mer enn disse kollegaene, sier han.

Advokatenes høye status mener Kolstad har sammenheng med yrkets høye lønn.
Generalsekretær i advokatforeningen, Merete Smith, mener advokatenes status kommer av yrkets frihet og selvstendighet.

– I tillegg tror jeg det er viktig for advokatenes status at de hjelper folk i viktige saker og vanskelige situasjoner, og at de kjemper for klientene sine. Mange advokater er profilerte gjennom media, og selve yrket er dessuten profilert gjennom filmer og fjernsynsserier. Alt dette bidrar til å gi yrket status. Som andre yrker med høy status kreves det lang utdanning, og yrket forbindes med god inntjening, sier Smith.

 

Urettferdig

At sykepleier kun rangeres som et statusyrke av 21,1 prosent av de spurte og håndverker av 17,6 prosent mener Kolstad er urettferdig.

– Yrkesutdannelser har mindre status enn akademisk utdannelse. Selv om de er helt nødvendige i ethvert samfunn, sier han.

Sykepleiere og hjelpepleieres lave lønn mener Kolstad er årsaken til deres nokså lave status.

– Aldersomsorgen fortjener høyere status. Grunnen til at den ikke har det, er at vi verken synes at syke eller gamle er noen særlig viktige bidragsytere til verdiskapningen. Derfor synes vi kanskje ikke det er så viktig å ta vare på dem. De som ofrer seg for dem, har ofte ikke høy status.

Kolstad mener videre at både hjelpepleiere på sykehjem og sykehus burde ha høyere status enn kirurger som driver med kosmetisk kirurgi.

– Sånn er det ikke. Det er nok fordi de rike kan betale mye for å fikse på utseendet sitt mens de gamle og syke ofte ikke har så mye å betale med, avslutter han.

-HAR BEHANDLINGSKOMPETANSE: Torunn Janbu er president i legeforeningen og tror at lege er et statusyrke fordi de kan behandle sykdom

 

Vi spurte fire ledere i interesseorganisasjoner for forskjellige statusyrker om to spørsmål:

1. Hvorfor er yrket ditt et statusyrke?
2. Hvorfor velger mange å studere dette yrket?

 

Torunn Janbu – president i legeforeningen


Leger har kompetanse til å diagnostisere og behandle sykdom og folk støtter seg ofte til legen for hjelp når livet butter. Det har nok gjennom alle tider satt legen i en særskilt posisjon i folks bevissthet. 

Mange ser på legeyrket som spennende og med mange muligheter - ikke minst til å hjelpe mennesker. Og det stemmer! At det er utfordrende både intellektuelt og for den enkelte som person, tiltrekker nok også. Ikke like mange tenker på at det er et svært arbeidskrevende yrke med lange dager og nattejobbing - og følelsesmessige utfordringer. Som lege må du ha en genuin vilje til å lytte til folk  og bidra med deg selv. 

- FRITT OG SELVSTENDIG: Merete Smith er generalsekretær i Advokatforeningen. Hun tror at noe av grunnen til at advokat er på staturlista er på grunn av at de har et fritt og selvstendig yrke.

 

 

Merete Smith – Generalsekretær i advokatforeningen

Advokaten har et fritt og selvstendig yrke. Det er med på å gi advokaten status. I tillegg tror jeg det er viktig for advokatenes status at de hjelper folk i viktige saker og vanskelige situasjoner, og at de kjemper for klientene sine. Mange advokater er profilerte gjennom media, og selve yrket er dessuten profilert gjennom filmer og fjernsynsserier.

Alt dette bidrar til å gi yrket status, samtidig som det fremstår som et variert og ”action-preget” yrke. Som andre yrker med høy status kreves det lang utdanning, og yrket forbindes med god inntjening.


Jeg tror mange velger å studere jus fordi det er en utdannelse som gir stor valgfrihet etterpå. Samtidig oppleves nok jus som en mer konkret utdannelse enn en del andre studieretninger. Relativt mange er nok også motivert av muligheten til å bli advokat og dermed få de fordelene som denne spesielle yrkesrollen har.

 

Arve Christensen – Kommunikasjonssjef NITO (Norsk Ingeniør og teknologiorganisasjon)

Det er fordi at det vi omgir oss med i hverdagen og knapt kan klare oss uten er det ingeniørene som har et hovedansvar for. Alt fra utviklingen av Ipad til at det er vann i springen og strøm i komfyren når man skal lage seg mat.

Det er ikke mange nok som ønsker å bli det, for det er større behov enn det er mennesker som utdannes til det. Det er et spørsmål vi stiller oss og. For vi registrerer at det er status å være ingeniør.

-MANGE KARRIEREMULIGHETER: Tom Bolstad er adm.dir i Econa. Han sier at siviløkonom er et høystatusyrke på grunn av de mange karrieremulighetene tittelen gir.
Yrket har et godt renommé, så det er litt forskjellige forklaringer på hvorfor det ikke er tilstrekkelig oppslutning om ingeniørutdannelsen. En ting kan være at mange opplever det som vanskelig. Mange har problemer med matematikk og stenger dermed seg selv ute fra en ingeniørutdannelse. Et annet aspekt er vel at vi ikke klarer å synliggjøre godt nok hva slags spennende arbeidsoppgaver som er der ute for ingeniører.

 

Tom Bolstad – Administrerende direktør i ECONA

 (interesseorganisasjon for norske siviløkonomer)
Siviløkonomutdannelsen gir svært gode karrieremuligheter, stor grad av fleksibilitet og mobilitet både nasjonalt og internasjonalt. Som siviløkonom kan man jobbe innenfor mange ulike funksjoner i mange bransjer.

Siviløkonomer tjener også relativt bra og ansettes ofte i lederstillinger i privat næringsliv.
En bachelor-utdannelse i økonomi gir en god basis som kan brukes i veldig mange yrker. For unge studenter kan nok også økonomistudiet gi en viktig fleksibilitet i forhold til videre utdanning og karrierevei. Siviløkonomer ansettes ofte i lederstillinger og mange som velger å bli siviløkonom har også et ønske om å jobbe med ledelse.

Denne saken ble først publisert i Campus Karriere #5 2011.

 
Si din mening om denne artikkelen:

Tural09.01.12 19:49
Må si meg helt enig med Kristine her. Man må tenke seg: hvilken nytte har denne artikkelen for seg? Interessant er det å se hva folk ser på som et såkalt statusyrke, men det er jo en fare for at lesere sitter igjen med et bilde av det hele som viser at lærere, sykepleiere, håndverkere og frisører ikke SKAL ha høy status i dag, for dette er nemlig folkeopinionen! Man skal selv vurdere hvor viktig en synes et yrke er, uavhengig av hva en enkel meningsmåling viser. Viktig å lese slike artikler med kritiske øyne.

Dem som ofrer tid og penger på å skaffe seg en tung utdannelse (som medisin), skal selvfølgelig ha mye igjen i form av anerkjennelse og god lønn. Men jeg har ingen peiling på hvordan jeg hadde overlevd uten en frisør. Eller en rørlegger som kan fikse den tette vasken min hvis jeg prøver å klippe meg selv.

Så, som Kristine her sier: gå etter det du brenner for! Aldri etter hva du tror andre vil like at du gjør. Det vil definitivt lønne seg i det lange løp.
Kristine05.01.12 15:12
Jeg synes det er utrolig dårlig av dere å blusse opp en slik artikkel for studenter som leter og jobber hardt etter å få en karierre basert på hva vi selv interesserer oss for og har lyst til å lære om! Dette fremprovoserer at unge velger en yrkesvei basert på status, og det er virkelig helt feil! Dette setter andre yrker som ikke blir betegnet som "statusyrker" i et veldig dårlig lys, og stigmatiserer de som har de såkalte "lavstatusyrkene"!
Tror studenter som bruker studenttorget hadde satt pris på om disse "statusyrkene" forsvinner, og at det ikke blir skrevet og fokusert på dette! Vi trenger heller å se undersøkelser over hvem som er interressert i jobben og trives med sitt yrke, uavhengi av hvilken status det har!

Legg til kommentar
Navn:
E-post:
Rep. kode:
freesms protection  =   Gjenta koden du ser på bildet.


Relaterte saker

Slik finner du de skjulte sommerjobbene

Det sies at seks av ti jobber aldri lyses ut. Jobbsøk utelukkende blant utlyste stillinger vil med andre ord begrense mulighetene dine.
Les hele saken | Sommerjobb

Teknologistudentenes drømmearbeidsgivere

Rådgivende ingeniørselskaper dominerer når teknologistudentene skal rangere arbeidsgivere etter attraktivet, viser Karrierebarometeret 2016.
Les hele saken | KarriereBarometeret

Her vil økonomistudentene jobbe

Bank- og konsulentvirksomhetene som dominerer listen over de mest attraktive arbeidsgiverne blant økonomistudentene. Men det er én outsider som overrasker med å kapre årets førsteplass.
Les hele saken | KarriereBarometeret

Forbered deg på karrieren underveis i studiene

Unngå å starte karrieren med flere måneders arbeidsledighet! Her er hvordan du legger grunnlaget for jobbsøkingen mens du studerer.
Les hele saken | Karrieretips

Twitret seg til fast jobb etter studiene

Ved å være synlig på Twitter sikret markedsføringsstudenten Sara Myrvoll seg en traineestilling og tilbud om fast jobb etter studiene.
Les hele saken | Jobbsøknad

- Vis fram hvor god du er!

Stefan Okstveit, kommunikasjonsansvarlig i Tvinkle, mener norske arbeidssøkere må bli flinkere til å si at de er gode på det de driver med.
Les hele saken | Jobbsøknad

Fikk suksess i jobbjakten gjennom sosiale medier

- Jeg satte opp tidenes mest sketchy landingsside og skrev «10 gode grunner til å ansette Marie», sier markedsføringsstudenten Marie Elena Mathisen.
Les hele saken | Jobbsøknad

Følge hodet eller hjertet?

Mange som har lykkes i karrieren mener hemmeligheten ligger i å jobbe med det man virkelig elsker. Men er det egentlig så lurt?
Les hele saken | Karrierevalg
TEMA

Karriere

Alt om karriere og jobbsøking

Ferdig med studiene og klar for å finne drømmejobben?

Eller forsøker du kanskje å finne deg en sommerjobb som kan gi deg den verdifulle erfaring du behøver, for å komme deg inn i en vannskelig bransje?

Her finner du nyttig informasjon om alt som har med jobb og karriere å gjøre. Vi hjelper deg med å skrive jobbsøknad og CV, nyttige tips til jobbinvervjuet, CV-mal og mye mer.

Aktuelle temaer:
Karrierevalg | Jobbintervjuet | CV-guide | Jobbsøknad | Deltidsjobb | Traineeprogrammer | Bedriftspresentasjoner | Yrker | Slik får du drømmejobben | Hvordan tolke en stillingsannonse | Jobbsøkerskole | Sommerjobb

Slik finner du de skjulte sommerjobbene

Det sies at seks av ti jobber aldri lyses ut. Jobbsøk utelukkende blant utlyste stillinger vil med andre ord begrense mulighetene dine.
Les hele saken | Sommerjobb

CV-GUIDE


HVORDAN UTFORME EN GOD CV

 Slik skriver du en tilpasset CV
 Dette forventer vi av din CV - arbeidsgiverne forteller
 Tør du lage en kreativ CV?
 13 uunnværlige CV-tips
 CV-mal
 Skrivefeil i CV-en koster deg jobben

 

 

JOBBSØKNAD


SLIK SKRIVER DU JOBBSØKNADEN

 Unngå disse fellene i jobbsøknaden
 Bør du lage en videosøknad?
 Hvordan skrive en åpen søknad
 Slik skriver du en god jobbsøknad
 De verste tabbene i jobbsøknaden
 Derfor er jobbsøknaden som den første daten

 

JOBBINTERVJU


LYKKES MED JOBBINTEVJUET

 80 vanlige intervjuspørsmål
 Personlighetstester - mentalt førsteinntrykk
 Hva er dine sterke og svake sider?
 Telefonintervju, Videointervju, Gruppeintervju
 Forberedelser til jobbintervjuet

 

KARRIEREVALG


HVOR GÅR VEIEN VIDERE

 Les om mer enn 400 yrker
 Angrer du på karrierevalget? Les ekspertenes råd
 De 10 mest og minst stressende yrkene
 Følge hodet eller hjertet?
 Her er du garantert jobb
 Ikke alltid lønnsomt med høy utdannelse

 

 LEDIGE STILLINGER - søk blant tusenvis av ledige stillinger

Se alle ledige stillinger >    

 

- Vis fram hvor god du er!

Stefan Okstveit, kommunikasjonsansvarlig i Tvinkle, mener norske arbeidssøkere må bli flinkere til å si at de er gode på det de driver med.
Les hele saken | Jobbsøknad

Fikk suksess i jobbjakten gjennom sosiale medier

- Jeg satte opp tidenes mest sketchy landingsside og skrev «10 gode grunner til å ansette Marie», sier markedsføringsstudenten Marie Elena Mathisen.
Les hele saken | Jobbsøknad

 

Hvordan skrive en god åpen jobbsøknad?

En åpen søknad har mange fellestrekk med en ordinær søknad, men det er noen viktige forskjeller du bør vite om.
Les hele saken | Jobbsøknad

Kvinner faller av i teknologiracet

- Skal lederstolene fylles av kvinner, må vi øke andelen kvinner som studerer teknologifag, sier Janne Log, konserndirektør kommunikasjon i Evry.
Les hele saken | Karrierevalg

 

Hvordan skrive CV

Et riktig CV-oppsett kan potensielt være avgjørende for om du får jobben eller ikke. Les hvordan du skriver en god CV her.
Les hele saken | CV-guide

Slik finner du den første jobben

Sjekk ut tipsene til hvordan du kaprer din første jobb etter endt utdanning.
Les hele saken | Jobbmarkedet
 SISTE DELTIDSJOBBER - søk blant tusenvis av deltidsjobber

Se alle deltidsstillinger >    

 

 INTERNSHIPS FRA NORGES STØRSTE INTERNSHIP-GUIDE

Se alle på KarriereStart.no >    

 

10 tips for å lykkes i første jobben etter studiene

Med disse tipsene vil du stille sterkere i overgangen fra studiene til arbeidslivet.
Les hele saken | Ny i jobben

 

 

 TRAINEEPROGRAMMER FRA NORGES STØRSTE TRAINEE-GUIDE

Se alle på KarriereStart.no >    

 

- Husk å sjekke arbeidskontrakten!

Sommerjobber er ikke noe unntak når det gjelder lover og rettigheter. Her er hva du må huske å sjekke i arbeidskontrakten.
Les hele saken | Sommerjobb

I Studentkokeboka finner du mer enn 500 oppskrifter og mer enn 100 ukesmenyer for studenter. Inspirasjon, matglede og alt du trenger for å bli en hybelchéf.

Gå til Studentkokeboka!

 SISTE IT-STILLINGER

Se alle på KarriereStart.no >    

 

Jakten på den perfekte arbeidsgiver

Du er endelig ferdig med studiene og i ferd med å tråkke over terskelen og ta første steget inn i karrieren. Men hvor skal du starte?
Les hele saken | Karrierevalg

Karrierepuls 20.03.2015

I ukens sending får vi møte en finanskvinne som har satset på fotografyrket, og personene bak Gartnerfugler Arkitekter. Vi får også råd om hvordan man takler konflikter på jobben, og hvordan man får foten innenfor hos et stort konsern.
Les hele saken | KARRIERE
 SISTE INGENIØR- OG TEKNOLOGISTILLINGER

Se alle på KarriereStart.no >    

 

 SISTE STILLINGER I OSLO OG AKERSHUS

Se alle på KarriereStart.no >    

 

Hvilken persontype er du?

Kjenner du deg mest igjen i den dominerende, influerende, stabile eller kvalitetssøkende kategorien? Her er yrkene som passer for de fire persontypene.
Les hele saken | Forutsetninger

- Et nettverk er gull verdt

Vi har snakket med seks frilansere og fått deres tips til hvordan du lykkes som fersk frilanser.
Les hele saken | Karrieretips
 SISTE STILLINGER INNEN ØKONOMI, ADMINISTRASJON OG MARKEDSFØRING

Se alle på KarriereStart.no >    

 

.

Copyright © 1999 - 2016 StudentTorget.no - fra valg av utdanning til valg av første arbeidsgiver