A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 
Som 3D-tegner jobber du med å modellere og tegne konstruksjoner, som f.eks. bygninger, produkter eller mekaniske innretninger.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Key Account Manager (KAM) er en stilling i et selskap som jobber mot selskapets nøkkelkunder, det vil si selskapets viktigste kunder. Programmet, eller prosessen som key account manageren j...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som adjunkt kan man undervise på alle trinn i grunnskolen, i folkehøgskolen, ved videregående skoler, eller drive voksenopplæring og opplysningsarbeid av forsk...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som administrasjonssekretær har du administrative jobber i handelsnæringen, i import-/eksportbedrifter, og i internasjonale selskaper. Mulighetene er mange – du kan fylle stillinger som...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En advokat skal gi råd i rettsspørsmål og bistå ved rettstvister. Advokaten plikter både å være rådgiver og talsmann for sin klient. Advokaten skal ha en uavhengig stilling slik at...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Før du får advokatbevilling må du ha minst to års godkjent juridisk praksis. De fleste tar praksisperioden som advokatfullmektig, men du kan også få godkjent annen praksis – for eksempel som...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som advokatsekretær jobber du med dokumenthåndtering og kundekontakt på et advokatkontor eller i offentlig forvaltning. Advokatsekretærens hovedoppgave er å lette...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Agronom er tittelen på en som har allsidig landbruksutdannelse (naturbruk). Vedkommende har gode forutsetninger for å drive egen gård, dyrke korn, produsere grønnsaker og egg, sauehold, stor...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som akkompagnatør lærer du å tilpasse akkompagnement til sentrale stiluttrykk og sjangere for ulike soloinstrumenter og kombinasjoner av instrumenter. Omfatter også besifringsspill/partiturspill/ ge...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En aksjemegler er en kvalifisert og konsesjonert megler (person eller virksomhet) som kjøper og selger aksjer og andre verdipapirer gjennom en markedsgarantist på vegne av investorer...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Det er flere typer aktuarer,og det er vanlig å dele aktuaryrket inn i tre: Livaktuar som arbeider i et livsforsikringsselskap, skadeaktuar som arbeider i et skadeforsikringssel...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Akupunktur er en del av tradisjonell kinesisk medisin med en historie på mer enn 3000 år. Metoden, utført av en akupunktør, er å sette tynne nåler i spesifikke punkter på huden for å rette ubal...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Akustikk - lydlære - omfatter vibrasjoner og utbredelse av disse i form av bølger som forplantes i alle typer materie både ved hørbare og ikke-hørbare frekvenser.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Akuttsykepleieren skal kunne utøve sykepleie til pasienter med svikt i livsviktige funksjoner, hun skal behandle og forebygge komplikasjoner, lindre lidelse, smerter og ubehag og fr...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Allmennlegen er vanligvis den legen pasienten møter først. Allmennlegen skal ha en bred og generell kunnskap om alle sykdommer og helseplager som rammer befolkningen...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som lærer er det din oppgave å legge til rette for elevenes læring av kunnskaper og ferdigheter, slik at de kan utvikle seg og bruke sine evner i et fellesskap...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Allmennlærerutdanning for døve er spesielt tilrettelagt for tegnspråkbrukere. Du blir kvalifisert for arbeid som allmennlærer i skoler som gir tilpasset opplæring for døve barn og unge...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som aluminiumskonstruktør former og sammenføyer du plater, rør og profiler av aluminium og andre lettmetallegeringer til større komponenter og konstruksjoner. Arbeid med fasadeelementer og glassmontering er også en del av faget.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Ambassadør er en rolle man kan få i kraft av stillingen som diplomat. Som norsk ambassadør er man leder for en av Norges utenriksstasjoner (ambassader eller delegasjoner..

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En analytiker kan jobbe med alt fra prising, due diligence, ulike analyser av markeder, kunder og interne analyser til revisjoner selskaper. Analytikere kan også arbeide som...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Anestesileger er tradisjonelt ansvarlige for narkose og bedøvelse i forbindelse med kirurgiske inngrep. I tillegg har anestesileger ofte ansvar for avansert smertebehandlin...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Anestesisykepleieren retter sin virksomhet mot pasienter som innlegges til medisinsk/kirurgisk behandling eller som er akutt og/eller kritisk syke i eller utenfor sykehus. Målet er...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Animatører arbeider med et vidt spekter av teknikker i ulike sjangrer, fra dukker og modeller til dataskapte grafiske objekter og figurer. Bruk av grafiske effekter og animas...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som anleggsgartner jobber du med nyanlegg, drift og vedlikehold av alle typer grøntanlegg. Ofte jobber du også sammen med en landskapsarkitekt.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Anleggsleder eller byggleder har planen, koordineringen og kontrollen på et prosjekt fra dens begynnelse til slutt. En byggleder er nødt til å møte klientenst ønske på bestilling ved å produksere et funksjonellt og økonomiskt prosjekt.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En apoteker er den daglige lederen av et apotek, og jobber med å drifte apoteket i samsvar med retningslinjer, krav og forskrifter i apotekloven...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Arbeidsoppgavene for en apotektekniker er veldig variable alt ettersom hvor engasjert man er og hvor mye ansvar man ønsker å ha. Basics skal man kunne...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Arealplanlegging er en del av kommunenes planarbeid og foregår på flere ulike nivåer. På overordnet nivå ligger kommuneplanens arealdel, mens reguleringsplaner lages på detaljnivå, gjerne i forbindelse med utbyggingsprosjekter.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Arkeologene finner tradisjonelt sine arbeidsplasser på tre steder: universitetene, fylkeskommunene og museene. Oppgaver kan f.eks være utgravinger som blir foretatt via...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En arkitekt jobber med å planlegge, tegne og designe forskjellige typer hus, bygninger og anlegg. Det jobbes ofte prosjektbasert med oppdragsgiver. Vanlige arbeids...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Arkivyrket profesjonaliseres mer og mer med krav om høy utdanning og ekspertise på flere områder. Arkivaren skal utføre ulike oppgaver knyttet til områdene arkiv, teknologi...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Art Director (AD) er en samlebetegnelse for en rekke forskjellige jobber innen reklame, PR, film, tv, internett og videospill. Fellesnevneren for en AD's arbeid er...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En assisterende rektor er nestkommanderende under rektor med de samme ansvarsoppgaver: administrativ ledelse, pedagogisk ledelse etc. Det er ikke uvanlig at assis...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Astrofysikeren bruker fysikken som et redskap for å studere de fysiske egenskapene til astronomiske objekter (som stjerner og galakser) og på hvilke måter disse kan påvirke hverandre. Knut Jørgen Røed...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
For å bli kvalifisert til astronaut-trening stilles det strenge krav til både fysisk og psykisk skikkethet. Drømmen om å reise ut i rommet kan virke uoppnåelig. Det er den ikke, men...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Det finnes ingen yrkestittel ”astronom”, vi beskriver derfor de som har en utdannelse med mastergrad i astronomi/astrofysikk. Blant disse er det en del som er akademiske forskere inn...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Å høre dårlig er et stort problem for den det gjelder, og kan gjøre det vanskelig å takle livets ulike situasjoner. Det er flere forhold som kan gi nedsatt hørsel. I mange tilfeller kan...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En audiopedagog gir råd og veiledning til hørselshemmede.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Automatiseringsfaget omfatter drift, vedlikehold og montasje av automatiserte systemer for kontroll, styring og regulering av automatiserte produksjonsprosesser og elektromekaniske systemer...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En automatiseringsingeniør blir ofte kalt automasjonsingeniør, som er en direkte oversettelse fra engelsk. Automatiseringsingeniøren kan konstruere, drifte og vedlikeholde automatiserte systemer - det vil...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En regnskapsførers viktigste oppgave er å utarbeide et korrekt og pålitelig regnskap, men kan også bistå med andre tjenester som for eksempel rådgivning og virksomhetsstyring.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som avdelingsingeniør har du en teknologisk utdanning som gir jobbmuligheter i mange bransjer. Ingeniører er involvert i utviklingen av mange av tingene vi omgir oss med, for eksempel bygninger, fly, datamaskiner, matvarer, vaksiner og avansert utstyr til sykehus og industri.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
De fleste barnehager, samt SFO har en avdelingsleder på hver avdeling. En avdelingsleder har som regel en pedagogisk, eller førskoleutdannelse.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Avionikerens arbeidsoppgaver består i å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere service...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Avisbud leverer aviser til abonnentene. Arbeidet foregår utendørs i hovedsak.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Bakere jobber med å lage brød, baguetter, kaker og annet bakverk.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Sentrale arbeidsområder i banemontørfaget er nybygging og vedlikehold av jernbanespor. I tillegg skal banemontøren kunne utføre enklere oppmålingsarbeider. En banemontør må kunne arbeide både...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Kundebehandlere (banktjenester) utfører arbeidsoppgaver innen innskudd, utlån, kredittrådgivning, betalingsformidling og lignende. Arbeidsoppgaver kan være å åpne nye konti eller avslutte dem...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Barista kommer av det italienske ordet for bar, og betegner som regel en bartender som er spesialist på espressobasert kaffekoking. I noe overført betydning betyr altså barista «den som tilbereder kaffedrikk» og henviser dermed til en som har tilegnet seg en viss ekspertise på området.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Barne- og ungdomsmedarbeider er en meningsfylt jobb der du treffer mennesker i alle aldre. Du må ha et fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Som barne- og ungdomsarbeider har du mange...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som barnehageassistent jobber du i en barnehage, der du sammen med annet personale er med på å gi barna en meningsfylt barnehagedag. En del av jobben består i å planlegge og gjennomføre leker og aktiviteter, både innendørs og utendørs.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En barnehageleder har det øverste pedagogiske, personalmessige og administrative lederansvaret for en barnehage eller oppvekstsenter.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En barnelege er en spesialisert lege innen pediatri/barnesykdommer. Barnelegens felt er naturlig nok sykdommer blant barn og ungdom.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Barnesykepleieren skal møte og utøve kvalifisert sykepleie til barn i aldersgruppen 0-15 år. Barnesykepleierens kompetanseområder er i hovedsak pasienter med akutte og/eller kritiske og/eller kroniske...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Hvert eneste år er det 45.000 barn og unge som mottar hjelp og støtte fra barnevernet i Norge. De fleste får hjelp til å fortsette å bo sammen med sine foreldre, men en del får også hjelp ved å flytte...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Bartendere jobber med å gjøre klar og servere drikkevarer.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En bedriftslege jobber med forholdet mellom arbeid og helse. Hovedoppgaver: • Å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og skader. • Å fremme helse i arbeidslivet. • Å yte bistand ved rehabilitering og...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som bedriftsrådgiver er arbeidsdagene er svært varierte, man har stort sett kundemøter om dagen. Kundemøtet kan være alt fra at kunden kommer til banken for å presentere et finansieringsbehov til en befaring på en byggeplass.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Denne jobben egner seg for personer med godt utviklede lederegenskaper. Lederegenskaper er vanskelige å trene, du vil bli målt utifra evne til å ta initiativ, håndtere usikkerhet, skape tillit...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som bestyrer kan du være ansatt i alt fra store multinasjonale selskaper til små selskap med én eller to ansatte. Ledelsesbegrepet innebærer derfor mye variasjon, og det vil kreves ulike egenskaper for ulike typer roller.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En av bibliotekarens viktigste oppgaver er å fremskaffe riktig, kvalitetssikret informasjon til riktig tid. Bibliotekaren kjenner søkesystemene som gjør det mulig å finne fram i...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Ethvert tilbud er en evig treenighet mellom det tekniske, det markedsmessige og det juridiske. Balansegangen mellom disse er avgjørende for å la et tilbud fremtre så konkurransedyktig som overhodet mulig.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Billakkerere arbeider med reparasjonslakkering og omlakkering. I mange tilfeller vil dette dreie seg om biler som har fått bulker, oppskrapinger eller andre skader som må skjules.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En billedkunster jobber med formidling av kunst gjennom bilder. Kunstformen spenner vidt og innebærer en rekke ulike sjangre.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Billedskapende virksomhet anvendes i stadig større utstrekning innenfor terapeutiske rammer i Norge. En sentral tanke i billedterapi er at hvert menneske, uavhengig av tegneferdigheter, har mulighet til...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
De viktigste arbeidsoppgavene for en bilmekaniker på lette kjøretøy er å søke, finne og utbedre feil på kjøretøyets mekaniske, elektriske og elektroniske systemer. Dette arbeidet utføres på både eldre og nyere kjøretøy.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Bilselgere selger biler, gjerne fra et begrenset antall bilmerker som de kjenner godt.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som bilskadereperatør utfører du arbeid på kjøretøyets karosseri, understell, hjuloppheng, styring og sikkerhetssystemer. Bilskadereparatør går også under tittelen biloppretter.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En BIM-tekniker er en bygningsteknisk tegner for arkitekter og rådgivende ingeniører.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Bioingeniøren er både helsearbeider og ingeniør, og er den største yrkesgruppen ved sykehusenes medisinske laboratorier. Bioingeniørenes hovedfunksjon er å ta pasientprøver og å utføre...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En biokjemiker arbeider med levende organismer og de kjemiske prosessene som foregår i dem. Det kan dreie seg om aktivitet i celler, enzymers påvirkning på organismen og forbrenning. Det finnes...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Biologi er læren om alle levende organismer, fra de enkleste molekyler som utgjør cellenes byggesteiner til hele økosystemer, og tar for seg artenes evolusjon, fysiologi og økologi. Du lærer om mikroorganismer...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En biopat bruker flere alternative behandlingsformer som ernæringsterapi og urtemedisin i behandling av pasienter.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Bioteknologi er en type forskning der man beskjeftiger seg med levende mikroorganismer og organismers kjemiske sammensetning. En bioteknolog er en forsker som bruker kunnskap om levende...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Bistandsbransjen byr på utallige ulike stillinger og arbeidsoppgaver. Når det gjelder de større organisasjonene kan man dele opp stillingene i tre ledd. Ved hovedkontoret ligger det øverste ansvaret, samt...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Blikkenslageren er en håndverker som i hovedsak jobber med tynnplater og tynnplateprodukter i ulike metaller.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Verbet å blogge betyr å skrive ny bloggpostinger eller moderere og svare på kommentarer som har innkommet til bloggen. En blogger er en person som er redaktør av en egen blogg, men er også navnet...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som blomsterdekoratør jobber du innen et fag med lange tradisjoner. Yrket krever at du er en kreativ og god håndverker med sans for estetikk. Blomsterdekoratøren lager blomsterprodukter til ulike arrangementer og begivenheter, for eksempel dekorasjoner, kranser, bårebuketter og brudebuketter.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En blyglasshåndverker lager og restaurerer glassarbeider i vinduer, dører, fasader og interiører, og bidrar til å ivareta kulturarven.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Bokbinderen innbinder trykksaker som oftest bøker. Arbeidet gjøres ved bruk av ulike maskiner og i enkelte tilfeller for hånd. Forberedelsen er en viktig del av prosessen.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård. Du kan være bonde på heltid eller i kombinasjon med annet yrke.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Botanikk er det vitenskapelige studiet av planter og vegetasjon i fortid og nåtid. I moderne klassifikasjon omfattes planter av alger, bladmoser, levermoser, karsporeplanter (bregneplanter...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Gode reklameskapere har evnen til å benytte språk og kreativitet for å skape sterke merker. Evnen til å forstå hvordan et merke oppnår salg og innflytelse er essensielt i reklame og kommunikasjonsfaget...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som branningeniør har man ansvaret for bygnings - og brannsikkerheten. Man kontrollerer bygningsforskrifter og vedtekter, og undersøker branntomter. Derfor er det viktig at man har...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Brannkonstabler forebygger, bekjemper og slukker branner, redder personer og berger eiendom og eiendeler under og etter brann og større ulykker. Arbeidsoppgavene kan være å forebygge, bekjempe...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som bryst- og endokrinkirurg behandler du sykdommer i bryst, skjoldbruskkjertel og biskjoldbruskkjertel.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En brønnoperatør jobber i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning. Arbeidet foregår både til havs og på land.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Faget omfatter hydrauliske røroperasjoner i hele prosessen fra leteboring til ferdigstillelse og vedlikehold.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Faget omfatter mekaniske og elektriske kabeloperasjoner. Metoden brukes ved boreoperasjoner og testing av brønner som er i produksjon/injeksjon.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Komplettering er et viktig redskap for ferdigstilling og optimalisering av en brønn for produksjon.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En brønnoperatør i sementering, driver med sementering og fundamentering av oljebrønner.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En bunadtilvirker syr og dekorerer bunader.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En buntmaker lager og reparerer produkter av skinn og pels.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
De fleste bussjåfører kjører rutetrafikk i byer og tettsteder. Som bussjåfør kan du også kjøre turtrafikk, flybusser eller andre typer busstrafikk.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Butikkmedarbeideren hjelper kunder og yter service i forskjellige typer butikker.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Handelsnæringen har et stort behov for kvalifiserte medarbeidere som kan inneha stillinger som assisterende butikkleder eller butikkleder, spesielt i butikker som er tilknyttet de større kjedene...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Sivilarkitekter, by og trafikkplanleggere gjennomfører analyser, gir råd, planlegger og utformer bolighus, forretnings og industribygninger, byplaner og landskaps og trafikksystemer.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Byantikvaren jobber med spørsmål som gjelder bevaring av byens antikvariske interesser.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som byggingeniør jobber du med å planlegge nye bygg og anlegg. Du utformer i bunn og grunn omgivelsene rundt deg. Enten det er en bro, en vei, et havneanlegg, en flyplass, et renseanlegg eller en bygning...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En båtbygger produserer, reparerer og vedlikeholder båter. Arbeidet inkluderer alt fra skrog og overbygg til innredninger og installasjoner på båtene.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Bøkkeren lager fat, tønner og andre trebeholdere.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Cellebiologi er studiet om cellers oppbygning, hvordan de ulike delene samarbeider, og om hvordan celler formerer seg og fungerer sammen med andre celler. En cellebiolog er en som er spesialisert innen...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En chassispåbygger bygger om, tilpasser og reparerer karosseri.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
CNC-operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Hovedfokuset til en coach er å motivere og coache på en slik måte at klient opplever det bekvemt og riktig å foreta valg. Det kan være store og små valg, både i privat- og arbeidsliv.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Compliance Officer (CCO) av et selskap er primært ansvarlig for å overvåke og administrere regulatoriske viktige problemstillinger i en organisasjon.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som controller har du en viktig rolle i å identifisere, overvåke og begrense din virksomhets totale risiko. Større krav til risikooppfølging kan stille deg overfor etiske problemstillinger. Hva gjør du hvis du...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Daglig leder er i norsk rett betegnelsen på den personen som har ansvaret for den daglige ledelsen av et selskap. Mest faktisk i denne sammenhengen er aksjeselskap og enkeltpersonforetak.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En dansepedagog er kvalifisert for undervisning av dans i grunnskole, videregående skole, voksenopplæring, folkehøgskoler o.l. Dansepedagogen kan også være kvalifisert for undervisningsstillinger...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Dans er rytmiske kroppsbevegelser som gjøres med eller uten musikk. Koreografi innen dans er kunsten å lage og iscenesette en dans innenfor de reglene som er gitt av den bestemte danseformen...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En databasekonsulent designer og programmerer databaseløsninger. Han eller hun administrerer og vedlikeholder databaseservere.....

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Informasjonsteknologi møter du i arbeid og fritid, og dataingeniøren spiller en viktig rolle i det å anvende teknologiens fremskritt til praktiske formål for å effektivisere samfunns- og næringsliv...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En dekan er leder for et fakultet ved et universitet eller høgskole, og kan enten velges av og blant vitenskapelig ansatte, eller tilsettes etter utlyst stilling. Som dekan har du mange ansvarsomåder, blant...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Både styrmann og kaptein går under betegnelsen ”dekksoffiser”. Styrmannen har ansvar for navigasjon, lasting og lossing. Han/hun planlegger reisene og er vaktsjef på broen og har kontakt med...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Dekoratører, designere og reklametegnere anvender kunstteknikker for å lage interiørdekorasjoner og formgi produkter med reklamemateriell. Arbeidsoppgaver kan være å - Formgi produkter innen industri...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Demografi, eller befolkningslære, er studiet av menneskelige befolkninger, deres størrelse, sammensetning og vekst. Ordet har sitt opphav i de to greske ordene demos (folk) og graphein (å tegne eller beskrive).

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En diakon er opprinnelig en ordinert (det vil si en formell innsettelse som fører med seg status og ansvar) person i en kristen kirke, i rangordningen plassert under prest og biskop. Avhengig av...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som dimensjonskontrollør jobber du i mekanisk industri med kontroll av maskiner og komponenter som brukes til produksjon i verksteder.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som diplomat er man offisiell representant for Norge i utlandet, og skal ivareta og fremme Norges interesser i forhold til utlandet. Tjenesten byr på interessante, varierte og krevende...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En dirigent leder framføringen av et kor eller et orkester. Hun eller han står også for innstudering under orkesterprøver. Dirigenten spiller også en avgjørende rolle i forhold til hvilke valg som tas rent kunstnerisk...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Dispasjør er en beskjeftigelse hvor man arbeider med oppgjør ved havari i situasjoner hvor det er tap av både skip og last.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som stipendiat er du ansatt ved en høgskole eller ved et universitet i Norge eller i utlandet. Målet for ansatte i stipendiatstillinger er i de aller fleste tilfeller å ta en doktorgrad.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En dokumentcontroller er ansvarlig for organisasjonens dokumenter. Dette innebærer å koordinere med de ulike avdelinger i en organisasjon og sikre at dokumentene holdes på riktig sted og er tilgjengelig for alle interne tjenester.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En dommer er en person som i kraft av å være utnevnt til embetsmann i en domstol, har myndighet til å treffe dømmende avgjørelser. En dommer jobber i herreds- eller tingrett...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Dommerfullmektig er en tjenestemann ved tingrett. I de domssogn det er påkrevd, kan domstoladministrasjonen bestemme at det skal ansettes en eller flere dommerfullmektiger. Stillingen som...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Domstolsjurister dømmer i tvister mellom enkeltpersoner, juridiske personer mv. samt i straffesaker og avgjør straffeutmåling.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En dramaturg har kompetanse på kunstnerisk produksjon. Slike produksjoner kan være opera, ballett, teater, radio eller fjernsyn.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Driftsingeniør, yrkesutøver som leder den daglige virksomhet i en bedriftsenhet innenfor industri- eller anleggsvirksomhet.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En driftsleder har ansvaret for driften av bedriften

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Drillingeniører utformer og implementere rutiner for å borre brønner så trygt og økonomisk som mulig.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En duodjar lager samisk tradisjonelt håndverk og håndverksprodukter som redskaper, brukskunst og kunsthåndverk.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Dyr kalles ofte menneskets beste venn, men mange kjæledyr krever at vi hjelper dem å passe på egen helse. Som dyrepleier består din hverdag i alt fra å sette opp pasientens time og ta i mot pasient...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Kjøp og salg av bolig er den største enkeltinvesteringen de fleste gjør i løpet av livet. I en slik situasjon er det viktig at transaksjonen skjer på en optimal måte, slik at både kjøper og selger blir fornøyd. På...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som eksportmedarbeider vil dagene bestå av kundeoppfølging på mail og telefon. Arbeidet består av planlegging og tilrettelegging av transport i inn og utland, saksbehandling, support og oppfølgning av forsendelser.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som eksportsjef i for eksempel en mindre bedrift kan dine arbeidsoppgaver være å holde kontakten med kundene, innhente informasjon, inngå avtaler, sjekke kundens kredittverdighet osv.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En elektriker er en elektrofagarbeider som jobber med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner. Arbeidet innebærer å montere elektriske systemer, reparere og utføre service på eksisterende systemer.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som elektroingeniør er din oppgave å bidra til at det teknologiske er oppdatert, slik at den moderne hverdagen vi lever i stadig forbedres, og utvikles. Dette er din hovedoppgave. Forbedring av...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En elektroreparatør er en elektrofagarbeider som jobber med reparasjon, feilsøking og testing av maskiner, motorer og transformatorer.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Elkraftingeniøren jobber med prosjektering, drift og vedlikehold av elektriske anlegg som er under offentlig kontroll og tilsyn.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som en energi- og miljøingeniør jobber du med miljøvennlige løsninger, og miljøaspekter ved ulike byggeprosjekter. I dag er dette noe man legger stor vekt på i nybygg. Om fokuset er lagt på inne klima...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En energimontør er en elektrofagarbeider som arbeider med elektrisk energi fra den blir produsert på en kraftstasjon til den når fram til forbrukerne.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En energioperatør er en elektrofagarbeider som arbeider innen energiproduksjon og energiforsyning. Energioperatøren jobber med både høyspenning og lavspenning ved kraftanlegg og transformatorstasjonanlegg.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En entomolog er en insektsforsker. Som entomolog er du en biolog og zoolog som jobber med fagfeltet entomologi - læren om insekter.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En ergoterapeut er en helsearbeider som spesialiserer seg på evaluering og behandling av ulike diagnoser som begrenser funksjonell uavhengighet. En ergoterapeut jobber med å fremme helse ved...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Tittelen tildeles ikke lenger, men er fortsatt beskyttet. Bare de som har fått tittelen da denne kunne tildeles, kan bruke tittelen ernæringsfysiolog, men disse er ikke autorisert helsepersonell.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En Enterprise Resource Planning (ERP)-spesialist er en kontraktansatt innleid for å implementere, oppgradere eller støtte ERP-systemer som lenker ulike sider av virksomheten til ett sentralt prosess.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Kulturhistorien studerer menneskers handlinger og tanker i fortid og nåtid. Etnologen er opptatt av forbindelsen mellom den materielle kulturen og menneskers fortolkning av virkeligheten. Den historiske...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En etterforsker samler opplysninger for å finne ut om noe ulovlig har skjedd.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Eurytmi er en bevegelseskunst som av dens skaper, Rudolf Steiner, ble betegnet som synlig tale og synlig sang. Man kan arbeide som eurytmilærer i steinerskoler, i helsepedagogiske hjem, barnehager...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En fabrikksjef leder produksjonen. Fabrikksjefen har ansvar for arbeidsmiljø og sikkerhet på fabrikken.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Fagarbeideren følger produksjonen fra råvarene kommer inn i bedriften til produktet er ferdig og klart for utsendelse.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Fagarbeidere i sjømatproduksjon jobber med mottak, kontroll og håndtering av råstoffer (fisk og annen sjømat).

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Faglaboranten jobber som regel på et laboratorium, enten i industrien, ved sykehus, universiteter og høyskoler, eller i offentlige eller halvoffentlige bedrifter. Sentrale arbeidsoppgaver...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En faglærer er en lærer som har utdanning til å undervise i særskilte fag i grunnskolen, i første rekke i ungdomsskolen, i videregående opplæring, folkehøyskole eller annen faglig-pedagogisk virksomhet...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En faglærer er en lærer som har utdanning til å undervise i særskilte fag i grunnskolen, i første rekke i ungdomsskolen, i videregående opplæring, folkehøyskole eller annen faglig-pedagogisk virksomhet...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En faglærer er en lærer som har utdanning til å undervise i særskilte fag i grunnskolen, i første rekke i ungdomsskolen, i videregående opplæring, folkehøyskole eller annen faglig-pedagogisk virksomhet...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En faglærer er en lærer som har utdanning til å undervise i særskilte fag i grunnskolen, i første rekke i ungdomsskolen, i videregående opplæring, folkehøyskole eller annen faglig-pedagogisk virksomhet...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En faglærer er en lærer som har utdanning til å undervise i særskilte fag i grunnskolen, i første rekke i ungdomsskolen, i videregående opplæring, folkehøyskole eller annen faglig-pedagogisk virksomhet...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Fagoperatør i grafisk emballasje, yrkesutøver som arbeider i bølgepapp- og kartonasjebedrifter, og i pose-, konvolutt- og plastemballasjebedrifter som benytter én eller flere av de grafiske trykkmetodene.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En fagoperatør i farging, trykking og etterbehandling (tekstiltrykker) arbeider med framstilling og utførelse av farging, trykking og etterbehandling av ulike materialer og varer.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som fagoperatør innen dette feltet, kan man arbeide i kjemisk-teknisk industri, som olje- og gassindustrien, eller bransjer innen mekanisk prosessindustri.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Fagoperatør i metallurgiske prosessfag er yrkestittelen for prosessfagarbeidere i en stor bransjefamilie som omfatter produksjonen av jern og stål, lettmetaller, ferrolegeringer, kalsiumkarbid, silisiumkarbid, silisiummetall og nikkel.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Fagarbeideren må kjenne helheten i logistikkjeden, kunne betjene og utføre arbeidsoppdrag under ulike værforhold med flere typer løfteinnretninger.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En fakturamedarbeider jobber med blant annet fakturering, reiseregninger, lønn og har kontakt med kunder og konsulenter

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Familieterapeuter har gjennom sin utdanning og yrkeserfaring innsikt i ulike problemstillinger. Det betyr ikke at løsningene og svarene finnes i noen fasit. Vår målsetting er at den som kommer skal få hjelp...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Farmasøyter er eksperter på legemidler og bruk av disse. Yrket deles opp i to titler, hvor begge er autorisert helsepersonell og trenger autorisasjon:  Provisorfarmasøyt  Reseptarfarmasøyt...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En feier rengjør piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En feltingeniør er en fagperson som jobber andre steder enn hovedselskapets kontor eller hovedkvarter. Denne personen utfører ofte tjenester for klienter i deres hjem eller bedrifter.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Fengselsbetjenten har ansvaret for sikkerheten til både de innsatte og ansatte i fengselet, i tillegg til sikkerheten til de utenfor fengselet. En stor del av arbeidet vil også bestå av rehabiliterende arbeid og...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Filmfotografer håndterer kameraer under film eller TV-innspillinger, og passer på at lyd og fargeinnstilling på kamera er korrekt.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En filolog leser og tolker tekst. På gresk betyr filologi "kjærlighet til tale. Filologi er språk- og litteraturstudium eller -forskning. En filolog studerer gjerne gamle littærere dokumenter og verker. Filologer...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Filosofi er et dykk ned i de mest grunnleggende spørsmål om mennesket, samfunnet og naturen – hva er kunnskap, hvordan avgjøre hva som er sant eller falskt, rett og galt?

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Finansmeglere arbeider med omsetning av verdipapirer, rådgivning vedrørende kjøp og salg av aksjer, obligasjoner, pantebrev og valuta.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som finansrådgiver arbeider man med finansiering, investering, forsikring, pensjon, sparing, arv, skatt m.m. Man arbeider på nøye vurdert grunnlag, med å sette sammen et løsningsforslag tilpasset...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Finmekanikeren arbeider med mekanisk produksjon, og da gjerne med mekanisk utstyr i mindre dimensjoner.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Fiskehelsebiologen er sidestilt med en veterinær når det kommer til fisk, og kan betraktes som en fiskelege. De har mange oppgaver, og kontrollerer at fisken i oppdrettsanlegg er frisk, stiller diagnoser...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som fiskeoppdretter har du ansvaret for den daglige driften av et oppdrettsanlegg.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Fiskere driver med fangst av fisk. Arbeidet foregår på både små og store båter.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Fjell- og bergverksarbeideren jobber med konstruksjon av tomter, veier og tunneler, samt mineraluttak fra fjell.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En flygeleder eller flyveleder har som hovedoppgave å forhindre sammenstøt mellom luftfartøy på bakken og i luften, samt sørge for en rask og effektiv trafikkavvikling, gi råd og informasjon til luftfartøy...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som flyger eller navigatør vil du kunne tjenestegjøre ved en av skvadronene som opererer den flytypen du er utdannet på. Siden Luftforsvaret har svært mange tjenestesteder...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Flyinstruktører lærer fremtidige piloter å fly privatfly og trafikkfly. Flyinstruktøren underviser både i teori og praksis.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En programrådgiver/flyktningkonsulent samarbeider med den enkelte flyktning om karriereplanlegging (opplæring, utdanning, arbeid), NAV-arbeid – med voksenopplæringssenteret og kommunale...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Flymotormekanikeren har spesialisering innenfor reparasjoner, vedlikehold og testing av luftfartøyets motorer.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som flysystemmekaniker er du en flymekaniker med spesialisering innen reparasjoner og vedlikehold av de fleste av luftfartøyets systemer.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Fondsmegler, forretningsdrivende som opptrer som mellommann ved omsetning av verdipapirer, mot godtgjørelse.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En forfatter er en person som skriver en tekst. «Forfatter» er ingen beskyttet yrkestittel og alle som skriver, kan i prinsippet kalle seg forfattere. I dagligtale blir imidlertid uttrykket mest brukt om dem...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En forgyller overflatebehandler forgylte arbeider eller legger bladgull på nye gjenstander.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Forlagskonsulenter jobber med å vurdere manuskripter for utgivelse. Det kan dreie seg om både skjønnlitteratur og faglitteratur, nye manuskripter eller oversettelser av utenlandske bøker. Som...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Forretningsutvikling er en bred betegnelse benyttet for å beskrive akvititeter forretningsforetak gjennomfører med hensikt å forbedre eller skape ny virksomhet.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En forsikringsrådgivers bistår private eller offentlige kunder ved å inngå forsikringsavtaler. Arbeidet vil bestå av rådgivende salg og vil i stor grad variere ut i fra type kunde (privat eller offentlig), sektor...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som forskalingssnekker bygger man de formene som gir betongkonstruksjonene riktige dimensjoner og ønsket overflate.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En forsker er en person som driver med forskning, og som sådan en bred og generisk betegnelse på en rekke typer vitenskapelige stillinger.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som assistent er du medhjelper. Du har ingen annen målsetting enn å hjelpe sjefen din, men kan være en nyttig post på cv-en.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En fotograf jobber blant annet med å dokumentere hendelser, mennesker og omgivelser. Det er mange felt innenfor fotografiens verden, som er ganske ulike. Du kan blant annet jobbe som...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En hverdag som fotojournalist handler om å dokumentere det som skjer ved hjelp av bilder. Fotojournalisten er både journalist og fotograf, og jobber med å formidle nyheter og informasjon...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Fotterapeuter har offentlig godkjent helseutdanning og er autorisert helsepersonell. Fotterapeuter har kunnskap og kompetanse om riktig fottøy, gangmønster og sykdommer som har innvirkning på føttene...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Franchising er en forretningsmodell hvor en person med en forretningsidé (franchisor) lisensierer varemerker, produkter og forretningsmetoder til en forretningsutøver (franchisee, «franchisetaker») mot en avtalefestet avgift.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Frisørfaget er et spennende og kreativt yrke hvor man får umiddelbar respons fra kunden på godt utført arbeid. Arbeidsplassene er i hovedsak knyttet til frisørsalonger, men kan også være knyttet til...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En FU-operatør betjener fjernstyrte undervannsfarkoster og undervannsverktøy. FU-operatøren styrer undervannsoperasjonene fra kontrollstasjoner på havoverflaten.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En fylkesjordsjef er ansatt hos Fylkesmannen, med ansvar for jordbrukspørsmål.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En fylkesrådmann er den øverste administrative sjefen i en fylkeskommune.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En fylkesskogmester er ansatt av fylkesmannen og har som oppgave å gjennomføre regjeringens skogpolitikk, lage strategier for bruk av tilskuddsmidler til skognæringen og fungere som rådgiver innen skogbruk i fylkene.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Fylkesskogsjefen er faglig leder for skogseksjonen og har ofte en eller flere fylkesskogmestere arbeidende under seg. En fylkesskogsjef har mange administrative oppgaver knyttet til driften av skogbruket i...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En fysikers kunnskaper og ferdigheter er viktige for å kunne forstå og analysere fenomener og prosesser i naturen. Den kunnskapen og innsikten en fysikker har er grunnleggende for moderne...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En fysikkingeniør arbeider med avanserte problemstillinger, analytisk og logisk tankegang, og har evner til å få oversikt over problemer.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som fysioterapeut er du opptatt av kroppens funksjoner og særlig dens bevegelser. Yrkeshverdagen går ut på å ta imot pasienter og vurdere hva de trenger av hjelp Du driver forebyggende arbeid...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Førerhundtreneren trener opp førerhunder til blinde og svaksynte.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som førskolelærer jobber du med å gi barn noen av de mest grunnleggende og nødvendige verktøyene for læring. Det gjør du hovedsakelig gjennom pedagogisk lek og interaktive aktiviteter...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Amanuensis og førsteamanuensis er høyere vitenskapelige stillinger ved universiteter og høyskoler i Norge. En stilling som amanuensis krever at man har hovedfag, embedseksamen eller lignende. For å...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Seksjonen har ansvaret for Kredittilsynets makroøkonomiske-overvåkning, analyser av risiko, lønnsomhet og soliditet i banker, finansieringsforetak, forsikringsselskap og pensjonskasser...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En gallerist driver med utstilling, formidling og salg av kunst i egne lokaler. En gallerist søker vanligvis ut forskjellige artister han kan representere for å videreselge kunstverkene deres i galleriet sitt...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Fagoperatøren i garnframstilling jobber med å framstille nyskapende og tradisjonsrike granprodukter av høy kvalitet.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som gartner er du en fagperson med god kunnskap om planteproduksjon. Gartnerfaget kan deles opp i flere kategorier.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som garver bearbeider du dyrehuder og skinn til lær eller skinnvarer.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som geofysiker forsker du på jordens kjerne, lag og plater. Geofysikeren har også kunnskap om vulkaner og jordskjelv.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som geograf undersøker du sammenhengen mellom mennesker og samfunn og natur. Geografer kan jobbe med mye forskjellig, for eksempel arealplanlegging, miljøforvaltning, regional utvikling og samferdsel.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Geokjemi er studiet om de kjemiske forbindelsene på jorda og med planetene, hvordan disse reaksjonene og prosessene blir til bergarter og jord og hvordan dette spiller inn på hydrosfæren og atmosfæren.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
De fleste forbinder geologi med bergarter, mineraler, krystaller og kanskje oljen i Nordsjøen. Geologer arbeider også med steinras og rassikring, tunnelprosjekter, bruksstein og prydstein, malmer og mer...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Geoteknikk er et ingeniørfag som handler om jord og bergs egenskaper i byggteknisk sammenheng, samt vurdering av stabilitet og fare for skred. Fra vitenskapelig side handler geoteknikk mye om å definere...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Geriatri er læren om sykdom og sykdommenes konsekvenser hos gamle mennesker. Geriatere er spesialister på å undersøke, stille diagnose og behandle eldre mennesker. Geriatriens hovedfunksjon er klinisk...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som geriatrisk sosionom jobber du hovedsakelig med å tilrettelegge eldre menneskers hverdag og besitter mye kunnskap om aldringsprosesser. Alderdom bringer med seg flere ulike endringer...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En gestaltterapeut er en behandler som bruker samtaleterapi i behandlingen.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som gipsmaker lager du figurer og ornamenter i gips. Du lager, former og modellerer, støper, trekker, monterer og pusser.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En gjørtler (metallstøper) støper og restaurerer messing- og bronsegjenstander, et tidkrevende håndverk med røtter langt tilbake i tid.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som glassfagarbeider kan du lage og montere ulike typer vindusruter som støydempende ruter, brannvernruter og ruter for solskjerming.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En glasshåndverker (glassblåser) lager bruks- og pyntegjenstander av glass og krystall.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon. Du formidler et budskap til en bestemt målgruppe ved hjelp av bilder og tekst. Som grafisk designer kan du jobbe med utrolig mye forskjellig...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En grafisk trykker jobber i et trykkeri med trykking av blant annet aviser, bøker, reklamemateriell og emballasje. Trykkeren har ansvar for å stille inn trykkemaskinene og overvåke trykkeprosessen.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som graver, eller anleggsmaskinfører utfører du ulike arbeidsoppgaver med forskjellige maskintyper. Du kan også gjøre enklere vedlikehold på de ulike maskintypene.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som gravferdskonsulent hjelper du pårørende i forbindelse med dødsfall og begravelse. Det er de etterlatte som bestemmer hvor mye hjelp de vil ha til praktiske ting i etterkant av et dødsfall.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Gravøren graverer tekst, inskripsjoner eller dekor på ulike typer materialer.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som grunnskolelærer arbeider du med å formidle kunnskap til barn og unge. Du blir en viktig voksenperson i elevenes liv. Da må engasjere deg i skolehverdagen deres og følge med på hver enkelt elevs...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En guide leder omvisninger i byer, museer og i lokalmiljøet, for å vise turister eller andre reisende severdigheter.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som gullsmed skaper du smykker og andre gjenstander av edle metaller.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En gynekolog er en lege med spesialisering innen fødselshjelp og kvinnesykdommer. Fødselshjelp omfatter oppfølging av alle typer svangerskap, samt ledelse av fødsler. Kvinnesykdommer...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Handels- og skipsmeglere kjøper og selger varepartier og tjenester ved auksjoner på spot eller handelsmarkedet.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Havbunnsinstallatører yrkesutøver innen petroleumsvirksomheten. Havbunnsinstallatøren er utdannet i brønnfaget med spesialisering i havbunnsinstallasjoner. Arbeidet omfatter installering, kontroll og...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En havforsker studerer alt fra havets kjemi, havbunnens geologi, havets fysikk til de levende organismenes biologi. Noen reiser på sjøen for å samle inn data, mens andre gjennomfører forskjellige...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En havnefogd er en offentlig tjenestemann som fører tilsyn med et havneområde.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En heismontør er en elektrofagarbeider som monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Helse- og treningsterapeuter jobber med trening som forebyggende og rehabiliterende medisin mot en rekke sykdomstilstander, i første rekke livsstilssykdommer som hjerte- karsykdommer, diabetes II, muskel- skjelettplager og kreft.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En helsefagarbeider gir praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker som trenger det. Som helsefagarbeider jobber du med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Det kan være barn, voksne og eldre mennesker med ulike funksjonshemminger, sykdommer, eller med behov for rehabilitering.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Helsesekretærene arbeider bl.a. på legekontorer, i sykehus, i bedriftshelsetjenesten, i helsesentre, sosialkontorer og i trygdekontorer.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En helsesøster er sykepleier med videreutdanning som forebygger og fremmer helse hos barn og unge. En helsesøster har kunnskap om helsetiltak rettet mot individet, grupper og samfunnet, og har som sin viktigste oppgave å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En hematolog er en lege som har spesialisert seg på å behandle blodsykdommer.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En herreskredder lager plagg som tilpasses kunder. Herreskredderen tar mål for å finne riktig størrelse, og designer klær og lager mønstre. Disse brukes når klærne skal sys.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
I jobben som hestefaglært kan du ha ansvar for mange ulike arbeidsoppgaver knyttet til arbeid med hester.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Det aller meste er historie. Det du leser her, er historie. Skuddene i Sarajevo, Djengis Khan og Portveien 2 er historie. Unionen med Sverige og gårsdagens middag er definitivt historie. Fortiden har...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Hjelpearbeidere bistår byggehåndverkere, for eksempel elektrikere og snekkere, med en rekke grunnleggende oppgaver.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En hjemmehjelp kan hjelpe med innkjøp, lettere rengjøring, lettere husarbeid o.l. Hjemmehjelpen kan også slå følge til legen eller annen behandling. Noen eldre og funksjonshemmede har behov for særlig...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Kardiologen er spesialist i hjertet og hjertesykdommer. Kardiologi, eller spesialist i hjertesykdommer, er en grenspesialisering innen indremedisin. Det innebærer at man først må utdanne seg som lege...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Homeopati er mer etterspurt enn noensinne som terapiform både for barn og voksne. Homeopati er en naturlig medisinsk behandlingsform som ser på kroppens eget forsvarsapparat som den viktigste...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En hortonom jobber med rådgivning innen alle former for plantedyrking, for eksempel frukt, bær, blomster og grønnsaker.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Hotell- og restaurantnæringen har et stort behov for kvalifiserte ledere og mellomledere. Som hotell og resturantsadministrator er du kvalifisert for en rekke jobber innen hotell og restaurant og i andre...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En hotellsjef planlegger og leder deler av virksomheten på et hotell, dvs. værelses-, resepsjons- og vedlikeholdsavdelingen. I arbeidsoppgavene kan det inngå å planlegge, lede og samordne...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Hovmester er en stillingsbetegnelse for en overordnet stilling innenfor serveringsbransjen og har sin arbeidsplass på restaurant, hotell eller andre serveringssteder.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Hovslageren skor hester. Beskjæring av hover, kald- eller varmsmiing av hestesko og festing av sko på hoven med søm (spiker) inngår i arbeidet.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En hudlege er en lege med spesialisering innen hudsykdommer og seksuelt overførte sykdommer.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Tidligere var hudpleie forbundet med luksus og velvære for en liten del av befolkningen. Nå har helse- og velværetrenden i samfunnet økt og etterspørselen etter hudpleierelatert behandling har dermed blitt...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En husøkonom og serviceleder er utdannet til lederoppgaver innenfor miljø-, drifts- og servicearbeid i store bygg og bedrifter både i privat og offentlig regi. En husøkonom og serviceleder skal kunne...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
HVAC står for Heating, Ventilation and Air Conditioning. HVAC blir også gjerne omtalt som klimakontroll eller liknende. Omgrepet HVAC blir på norsk brukt om systemer som styrer inneklimaet i store bygg.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Hydrologi er kunnskapen om vannets vei gjennom landskapet, fra regn til bekk, og fra elv til hav. En hydrolog jobber med å løse problemer rundt utnyttelsen av vannressurser. Arbeidet dreier seg om...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En håndvever vever klær, utsmykninger og dekorasjoner.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Idéhistorie er den grenen av generell historie som tar for seg menneskets tenkning. Man studerer de idéer, oppfatninger og holdninger som har vært karakteristiske for de forskjellige epoker...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En idrettskonsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet, og fungerer som rådgiver for det offentlige eller private.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En idrettstrener er tilknyttet en idrettsklubb eller en idrettutøver, og planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
IKT-servicefaget omfatter drift og brukerstøtte, opplæring og rådgivning/veiledning i forbindelse med virksomhetens IKT-løsninger og IKT-infrastruktur. En IKT-servicefaglært skal bidra til å videreutvikle...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som iktyolog forsker du på blant annet på fiskers atferd, form og struktur, samt fiskens betydning i økosystemet.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Illustratørens oppgave er å formidle eller forsterke et budskap for en kunde gjennom bildet. Du må ta hensyn til hvem avsenderen er, hva som skal formidles og hvem du snakker til. Med sin evne til å...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som industridesigner er din jobb å utforme produkter og løsninger for en kunde, eller en sluttbruker. Du er en problemløser, og fokuserer ikke bare på produktdesignet, men også systemdesignet, selve...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som industrimaler jobber du med overflatebehandling av stålkonstruksjoner og metaller for å forhinde korrosjon (rust) og forebygge brann.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som industrimekaniker kan du få jobb innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Industrirørleggeren arbeider innenfor en rekke virksomheter som f.eks. kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
ndustrisnekkeren produserer møbler og innredninger. Mesteparten av produksjonen er maskinell.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En industrisyer produserer produkter av tekstil. Industrisyeren har gode kunnskaper om materialenes egenskaper og hvordan de skal behandles i produksjonen.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En industritapetserer produserer møbler og annet interiør ved hjelp av industrielle produksjonsmaskiner og annet teknisk utstyr. Yrket industritapetserer har mange likhetstrekk med yrket møbeltapetserer.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Kommunikasjonsmedarbeider, som ofte har tittel kommunikasjonsrådgiver eller sjef, betegner en person som jobber med intern og ekstern kommunikasjon for en bedrift, offentlig etat eller i...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Infrastruktur berører stort sett alle deler av IT-miljøet. Fra maskinvare og lisenser, til tynnklienter, lagring, nettverk, sikkerhet, operativsystem, databaser og e-postsystemer. En...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Hovedoppgaver til en infrastruktur-konsulent er design og implementering av løsninger innen IT-infrastruktur. Arbeidet krever flere års erfaring fra IT-infrastruktur innenfor områder som Micr...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Med denne utdanningen kan du få deg jobb både offshore og på land, og du har faglig samarbeid med blant annet materialteknologen.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Kommunikasjonsteknologi er teknologien bak internett, bredbånd, mobiltelefoni og trådløs kommunikasjon er i stadig utvikling. Denne teknologien er fundamentet for det nettbaserte samfunn...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En ingeniør i prosess- og gassteknologi har alle teoretiske kvalifikasjoner som kreves for å løse drifts- og vedlikeholdstekniske problemer på større varmekraftverk, kjøleanlegg og andre...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En ingeniør i prosessteknologi har spesialkompetanse til å løse tekniske oppgaver knyttet til kompliserte prosessanlegg. Prosessingeniørene konstruerer slike anlegg, og det er også...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Installasjoner på havbunnen er fremtiden for olje- og gassindustrien, og som undervannsingeniør, også kalt subsea-ingeniør, jobber du med å drifte og vedlikeholde disse subsea-installasjonene.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
HMS står for helse, miljø og sikkerhet. Dette er HMS-ingeniørens arbeidsområder, og jobben går ut på å sikre et best mulig miljø på arbeidsplassen. Dette gjøres gjennom internkontroller og...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Norge ligger i verdenstoppen innen marin vitenskap, marin teknologi og marin næringsvirksomhet. Som ingeniør i marinteknikk jobber du for virksomheter knyttet til våre største eksportnæringer.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
VVS-faget er viktig i en moderne byggeprosess. Som VVS-ingeniør planlegger man tekniske anlegg i byggeprosjektene i samarbeid med arkitekter og andre.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Når bruer, hus og andre byggverk skal settes opp, må først grunnen undersøkes. Ingeniørgeologen kartlegger blant annet sprekker og svakhetssoner i berggrunnen for å avgjøre om grunnen er istand til...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Innkjøpere kjøper varer og tjenester på vegne av virksomheter eller organisasjoner. Arbeidsoppgaver kan være å forhandle om og skrive kontrakter ved anskaffelse av utstyr, råstoffer og produkter til...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En innkjøpssjef er ansatt i en bedrift, virksomhet eller annen organisasjon som er ansvarlig for kjøp eller godkjenne oppkjøpet av varer og tjenester som trengs av selskapet.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Innovasjon er et uunnværlig område for alle bedrifter, og mennesker som kan tilpasse organisasjon og tilbud for morgendagens marked er viktigere enn noensinne. Det handler om å skape nye ideer og om å sette disse ut i livet. Dette er evner som må trenes opp systematisk.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En inspektør kan være flere ting. I Norge har vi hovedsakelig brukt begrepet ved to yrker og ved generell omtale: - Undervisningsinspektør ved en utdanningsinstitusjon - Politiinspektør ved en juridisk institusjon

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Inspisienten fungerer som et kontaktledd mellom regissøren og produsenten i en teaterproduksjon og har ansvar for tekniske eller administrative oppdrag i tilknytning til forestillinger. Hun sørger for...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En institusjonskokk er en kokk som arbeider på store institusjoner hvor det er lagt opp til effektiv og hygienisk produksjon av store mengder mat.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En institusjonsprest jobber på sykehus eller andre helseinstitusjoner, og hjelper pasienter, pårørende og ansatte gjennom vanskelige situasjoner og perioder.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En instututtleder har ansvar for hans eller hennes sektor av en organisasjon. Instituttlederne kan jobbe i et selskap, i en institusjon eller nonprofit.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Instruktør, en som gir instruksjon. Instruktør kan være yrkesbetegnelse, f.eks. i Forsvaret, i industrien, ved skoler (f.eks. landbruksskoler) og i annen opplæring (idrettsinstruktør, musikkinstruktør).

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En instrumentalpedagog er en musikkpedagog som underviser i enkeltinstrumenter, musikkteori og musikkhistorie.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Instrumentingeniøren er en ingeniørspesialisering fokusert på prinsippet og drift av måleinstrumenter som brukes i design og konfigurasjon av automatiserte systemer i elektriske, pneumatiske domener osv.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En Integrasjonsarkitekt er med på å videreutvikle og forbedre integrasjonsplattformer i et firma. Målet er til enhver tid å skape en fleksibel og fremtidsrettet systemarkitektur, som bidrar til å...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
n interaksjonsdesigner jobber med å designe brukergrensesnitt; ofte brukergrensesnittene vi møter i ulike applikasjoner og nettsider gjennom på en pc-skjerm. Et enkelt eksempel som forklarer dette...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Interiørarkitektur er et eget fagområde innenfor arkitektur som omfatter helhetlig planlegging og utforming av rom, og spesialinnredning i offentlige og private bygg. Møbeldesign...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Du jobber med interiøroppgaver hvor du tegner ut plantegninger av private og offentlige rom ut fra kundens behov og interiørets funksjon.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som international managment assistant jobber du både i Norge og i utlandet, i ambassader, for internasjonale banker, på Oslo Børs, for import/eksportbedrifter, hos internasjonale advokatfirmaer og internasjonale konsulentselskaper og andre administrative stillinger.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En investeringsrådgiver er en person eller gruppe som gjør investeringsanbefalinger eller gjennomfører verdipapiranalyse i retur for en avgift, enten gjennom direkte styring av klientmidler eller via skriftlige publikasjoner.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som isolatør isolerer du rør, kanaler og utstyr. Energiutnyttelse og miljøforbedring står sentralt i jobben.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En IT-arkitekt forventes å spille en sentral rolle i å utforme sikre IT-systemer – med særlig fokus på programvarearkitektur. IT-arkitekten integrerer og oppgraderer arkitekturene. Foruten en...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
IT-driftskonsulenten planlegger og administrerer IT-drift. Han eller hun må ha forståelse av nettverksinfrastruktur, sikkerhet og Internett kommunikasjonssystemer.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
IT-konsulent er et svært vidt begrep for ulike jobber innen IT-området. Vanligvis vil man som IT-konsulent enten jobbe som konsulent innen drift, rådgivning eller salg – og som regel hos et...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En IT-sjef har bred kompetanse både innen IKT og organisatoriske spørsmål knyttet til effektivitet og optimal utnyttelse av informasjonsteknologi. IT-sjefen er både strukturert, nyskapende...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
IT-økonomer jobber innen et bredt og allsidig fagfelt. Felles for økonomene er at de har kunnskap innen økonomi, som for eksempel regnskap, revisjon, analyse eller liknende.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Jernbaneingeniøren har hovedfokus på kunnskap om planlegging, utforming, bygging og vedlikehold av infrastrukturen i samferdselssektoren.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En jordbrukssjef er ansatt i en kommune for å gi råd og veiledning i spørsmål knyttet til jordbruk. Jordbrukssjefen har det jordbruksfaglige ansvaret i kommunen, og vil også ha en rekke administrative arbeidsoppgaver.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Begrepet «jordmor» oppsto fordi fødselen tidligere foregikk på jordgolvet. Fødselshjelperen ble da kalt «jordmor». I dag kan både menn og kvinner være «jordmor», og benevnelsen brukes...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En journalist jobber i en redaksjon og samler informasjon, ofte om aktuelle hendelser, lager saker og formidler denne informasjonen. De vanligste stedene å jobbe som journalist er i en avis, nettavis...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En jurist jobber med juridiske problemstillinger. Arbeidsoppgavene dine vil variere avhengig av hvilket felt du jobber eller spesialiserer deg innenfor, men kan innebære: - utarbeide dokumenter - forske...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En viktig fiskerinasjon som Norge trenger skarpskodde jurister som kan fronte Norges interesser på den internasjonale arena.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Jurister innen politi og påtalemyndighet utfører juridiske arbeidsoppgaver. Innen politiet er dette personer som innehar stillinger som er på et høyere nivå enn dem som er klassifisert som...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Kabinbesetning er fellesbetegnelsen på flyvertinner, flyverter og pursere. Kabinbesetning er de kabinansatte om bord på et fly som har ansvaret for passasjerenes sikkerhet og service konsept.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Kirkemusikeren er kirkens kunst- og kulturarbeider. Hun eller han planlegger musikken og spiller under gudstjenester, vielser og begravelser. Kirkemusikeren har også elever i orgelspill og andre...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Det er stort behov for rådgivningstjenester innenfor yrkes- og utdanningsveiledning. Med karriereveiledning har du gode forutsetninger for å veilede unge og voksne og bidra til at flere...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Kateketen har ansvaret for undervisningen i menigheten. I samarbeid med menighetsrådet skal kateketen innarbeide og utvikle menighetens pedagogiske arbeid blant barn, unge og voksne. Hun eller han skal...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En keramiker utformer og lager bruks- og kunstgjenstander i keramiske materialer som leirgods-, steingods- og porselensleire. Tradisjonelt har pottemakeren brukt leire fra nærområdet.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En kirketjener jobber med klargjøring til gudstjenester, renhold, rydding, omvisninger og reparasjoner.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Kiropraktorer er spesielt utdannet i å behandle kroppens muskler og ledd med hendene. Kiropraktorene forebygger, diagnostiserer og behandler feilfunksjon og sykdom i muskler, nerver og ledd...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En kirurg er en lege med spesialisering i generell kirurgi. Kirurgi er undersøkelse, vurdering, behandling og oppfølging av sykdommer og skader hvor operative inngrep, endoskopiske prosedyrer...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Hva har øl, sminke og maling til felles? Ikke lukt. Ikke smak. Kanskje farge? Alt inneholder molekyler, og som kjemiingeniør vil du jobbe med dette.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Kjemikere utfører forskning og utarbeider eller utvikler begreper, teorier og arbeidsmetoder som er relatert til kjemiske prosesser og produksjon. Arbeidsoppgavene kan være: - Forske og utvikle...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Arbeidsoppgavene kan bestå i å: • Bistå/assistere ved eksperimenter. • Gjøre analyser og utredninger. • Forfatte rapporter og føre journaler.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En kjeveortoped stiller diagnose, forebygger og behandler bittfeil og tannstillingsfeil. Som reguleringstannlege behandler og forebygger du problemer med bittet slik at det ikke gir feilbelastning i kjeveleddene.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som kjole- og draktsyer kan du designe klær og antrekk, presentere skisser og ferdigstille produktene for kunden, og er med på hele prosessen fra idé til ferdig produkt.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Store kjøkken har gjerne plasser for kokkelærlinger og -assistenter. Det er også mulighet for å jobbe som kjøkkenmedarbeider i små institusjoner, i barnehager og på skoler.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
I kokkefaget, spesielt på restauranter, brukes ofte titler med opphav i fransk språk, så som chef («sjef»), og suoussjef («nestleder»), spesielt på kjøkken med mange ansatte og en formell organisering. På norsk brukes vanligvis titler som kjøkkensjef, sjefskokk og overkokk om kokker i overordnede stillinger.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En kuldemaskinist har som hovedoppgave å utføre drift og vedlikehold av kuldeanlegg og varmepumper. I tillegg vil det være behov for kuldemaskinister når produksjonsanlegg skal bygges eller bygges...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Kjøttskjærerens arbeid begynner der slakteren har avsluttet sitt arbeid. Kjøttskjæreren skjærer ned skrotten til ferdige råvarer for videre produksjon eller salg, som fileter, biffer og andre kjøttstykker.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Klesdesign er utforming av klær som skal ivareta ulike brukeres behov for komfortable, funksjonelle, nyskapende og tiltalende produkter, tilpasset varierende klimatiske forhold og mangesidig bruk...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som klinisk ernæringsfysiolog gir du råd om kosthold og ernæring til mennesker med en sykdom eller tilstand som er relatert til kostholdet.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En klinisk sosionom er videreutdannet innen klinisk sosialt arbeid. Barne- og ungdomspsykiatrien, psykiatrisk helsearbeid og arbeid med rusproblematikk er noen av områdene en klinisk sosionom kan...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En kokk er en faglært yrkesutøver som står for produksjonen av mat i enten hotell- og restaurantbransjen, boligplattformer og skip, eller ved institusjoner.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Det er veg, vann og avløp sier de ikke-innvidde. De mer avanserte føyer til drift av skoler, barnehager, sykehjem og andre kommunale bygg. Deretter følger de mer kyndige opp med bygging av...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som kommunikasjonsrådgiver bidrar du til å opprettholde bedriften eller organisasjonens mediesynlighet og høye troverdighet sammen med resten av kommunikasjonsavdelingen og andre fagansvarlige...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Kommunikasjonsansvarlig har det overordnede ansvar for all informasjon og kommunikasjon internt og eksternt i bedriften.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Komponisten lager musikk som fremføres av utøvende musikere. Komponisten er en kunstner, og komponerer musikk basert på egne opplevelser og inntrykk eller på bestilling fra andre.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En komposittbåtbygger produserer, repararerer og vedlikeholder båter av materialer som glassfiber og plast.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Konditor er et kreativt yrke, og pynting og sammensetning av kaker er konditorens spesialfelt.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som konduktør er du ansvarlig for å assistere, kontrollere og informere kunder. Konduktøren selger og sjekker billetter, og gir signal til lokføreren når toget er klart for avgang.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Konservatorer og arkivarer kartlegger, samler inn og bedømmer kulturgjenstander og innholdet i arkiver av historisk, kulturell og kunstnerlig interesse. Dessuten har de ansvaret for sikkerhet og...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En konsul er en stats stedlige representant i et fremmed land, og leder av et konsulat.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Dette er en generell beskrivelse av yrket "Konsulent". Konsulent er en svært bred stillingsbetegnelse, og yrkesbetegnelsen er ikke beskyttet.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En business intelligence konsulent hjelper selskaper å vedta og lære nye strategier for å organisere data. Han eller hun setter opp ny programvarer og forbedrer eksisterende systemer for å gjøre det enklere å behandle informasjon.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Datavarehus er betegnelsen på en type databasesystem som søker å organisere data på en tematisk rettet måte. Med andre ord, å strukturere dataene/infrastrukturen slik at de egner seg for analytisk behandling.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En konsulent innen strategi og ledelse (management consultant er en vanlig benevnelse) arbeider med å skape beslutningsgrunnlag for et selskaps strategivalg. Konsulentene benytter analytiske verktøy i...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En kontormedarbeider skal kunne utføre arbeidsoppgaver innen arkiv og dokumentbehandling, kundebehandling, enkle regnskapsrutiner i tillegg til å være en ressurs innen tekstbehandling, regneark...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Koreografi (av gr. choros, kordans, og grafein, skrive), eg. "danseskrift", betyr opptegnelse av dansetrinn og -bevegelser i samband med tilhørende trinn og bevegelser.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Korrekturleser var yrkestittelen til den som skulle påse at der ikke var feil i det som sto i bøker og aviser. I disse dager er den mest brukt i forlagsbransjen, hvor mange benytter frilansere for å korrekturlese...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Kosmetologer arbeider i skjønnhetsklinikker, parfymerier og kosmetikkfirmaer. Det er også mulig å opprette sin egen klinikk.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En kostveileder har fordypet seg i grunnleggende ernæringslære og kostprinsipper for å oppnå god helse, regulere vekt og forebygge sykdom...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En kostymesyer syr kostymer til bruk i teater, opera, film og tv. Som kostymesyer kan du utarbeide mønstre, skjære til, sy og tilpasse kostymer.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Kostøkonomen er utdannet til å ivareta lederfunksjoner og oppgaver på kjøkken innenfor storhusholdning eller i institusjoner. Kostøkonomen skal kunne planlegge, gjennomføre, organisere og lede...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Når man kobler ut en kraftlinje, må strømmen gå en annen vei og det er blant annet en kraftsystemanalytikers oppgave å sikre at det gjøres på en slik måte at det ikke blir fare for overbelastning av nettet.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En kranfører arbeider med krankjøring, løfteoperasjoner, dekksarbeid og vedlikehold av kranene.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Kredittkonsulenter vurdere og tar avgjørelser om kundens kredittapplikasjoner ved hjelp av en rekke kriterier, inkludert formålet med søknaden, kundens betalingshistorikk, kundekredittverdighet osv.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som spesialist i onkologi, også kalt kreftlege, har man kunnskaper om det naturlige forløp av kreftsykdommer, diagnostikk, planlegging og gjennomføring av ulike kreftbehandlinger. Hovedvekten legges på...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Kreftsykepleiere er sykepleiere med spesialisering innen kreftsykepleie og arbeider med mennesker som er rammet av kreft.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Kriminologi er studiet av de ulike sidene av kriminalitet, samt strafferett og kriminell atferd. Det er også studiet av sosiale og kulturelle reaksjoner på kriminalitet. Det handler om forebygging av...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En kulde- og varmepumpemontør (kuldemontør) er en elektrofagarbeider som monterer og feilsøker kulde- og varmepumpesystemer.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Kuldeingeniører designer, installerer og vedlikeholder kjølesystemer i bygninger som supermarkeder, kontorer, skoler, sykehus og matanlegg.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Kultursekretæren utfører enklere saksbehandling innen offentlig administrasjon etter gitte retningslinjer. Arbeidsoppgavene som utføres krever større grad av innsikt og forståelse enn arbeidsoppgavene som utføres av kontorpersonale.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Arbeid som kundekonsulent passer godt for en som har en egen interesse for service, du må kunne håndtere mye informasjon og til tider stor pågang på arbeidsplassen. En kundekonsulent arbeider...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Kundeservice er et relativt begrep. Kunden måler - bevisst eller ubevisst - kvaliteten av sin oppfattede serviceopplevelse i samsvar med sine forventninger. Dette innebærer at det er vanskeligere...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som kunst- og kulturformidler jobber du med formidling av kunst og kultur i for eksempel skoler, biblioteker, museer og gallerier.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En kunsthistoriker har studert kunsthistorie eller andre beslektede fag ved høgskole eller universitet. Kunsthistorie er studiet av ulike historiske kulturers estetiske idealer og kunstneriske praksiser...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som kunsthåndverker lager du større eller mindre skulpturer, veggdekorasjoner, smykker, bilder og andre bruksgjenstander.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Kunstnere ser sin praksis i forhold til samfunnet og kunstfeltet, og tar i bruk nye virkemidler og medier. Kunstnerroller i endring gjør at studentene definerer seg på nye måter i forhold etablerte fag...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En kurator er med på å skape utstillinger og bidrar både i det kreative og det administrative arbeidet. Som kurator organiserer og utvikler du samlinger av kunstnerisk, historisk eller kulturell betydning.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En kurvmaker lager og reparerer ulike kurvprodukter som kurver, møbler og andre flettede gjenstander.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som kvalitetsleder har du ansvaret for kvaliteten i en bedrift eller organisasjonen...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som ferdig utdannet ingeniør i Industriteknikk (tidligere allmenn maskin) har du tilegnet deg en allsidig bakgrunn innen maskinrelaterte fagområder, og du har derfor mange muligheter for utfordrende og...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som kybernetiker jobber du med å observere og beskrive teknikken og dynamikken i teknologiske og/eller biologiske prosesser. Kybernetes er et gresk ord, og betyr ”den som styrer”. Du styrer altså alt som...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som kystskipper har du det overordnede ansvaret over en mindre båt, som for eksempel en fiskebåt. Dette innebærer blant annet ansvaret for mannskapets miljø og sikkerhet, vedlikehold, kontroll av båten og båtens utstyr.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Laboratoriefaget er utformet for alle typer kjemiske, fysiske og biologiske laboratorier i industri, ved universiteter og høgskoler og i offentlige og halvoffentlige bedrifter med tilknytning til...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som lagerarbeider jobber du med transport av varer. Dette innebærer blant annet sikring av last, planlegging, lagring, produksjon og klargjøring for forsendelse av gods.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som landbrukskonsulent har du ansvar for kommunale landbruksrelaterte oppgaver samt lederansvar for landbrukskonsulenter, næringskonsulenter, veterinærer og landbruksvikarer.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En landbruksmekaniker utfører service, feilsøker og reparerer landbruks- og skogsmaskiner.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Arbeidsplasser for landmålere, kartkonstruktører eller kartografer finnes hos Statens kartverk, Statens vegvesen, i private kartleggingsfirmaer, kommuner og elektrisitetsverk, samt hos...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Landskapsarkitektens arbeidsfelt er å forme og forvalte gode, funksjonelle og miljøvennlige omgivelser. De tre hovedpilarene i faget er kunnskap om og interesse for landskap, natur, design og for...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Landskapsingeniøren spiller en viktig rolle i forbindelse med anlegg av boligområder, byrom, større offentlige anlegg, spesialanlegg, idrettsanlegg og parker til forvaltning av friluftsområder...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Lege er en person som utøver faget medisin, eller mer spesifikt humanmedisin, dvs. har som yrke å forebygge, diagnostisere og behandle sykdommer hos mennesker. Det norske ordet lege er...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Legemiddelkonsulenter formidler ny informasjon om medisiner til leger og annet helsepersonell. Legemiddelindustrien er en kunnskapsbasert og forskningsintensiv bransje som stiller krav til de som skal...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Legesekretærer utfører laboratorietjenester, skiftestuearbeid, ekspedisjons – poliklinikk og skrivestuetjenester samt arbeid på forkontor....

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
De aller fleste lektorene finner sin arbeidsplass i skoleverket, og flesteparten jobber i den videregående skolen. Som lektor underviser man i et begrenset antall fag, og er gjerne spesialisert i to til tre...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Likning betyr beregning av skatt. Likningssekretærer gransker selvangivelser, kjøpekontrakter og andre dokumenter for å avgjøre hvilke skatter og avgifter som skal betales av privatpersoner og bedrifter.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Limnologi er en gren av biologifaget og fokuserer på alle områder av rennende vann og innsjøer, alt liv som finnes der og ulike faktorer som påvirker det. Alle innsjøer og lokaliteter med vann har sin egen...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En limtrearbeider skjøter og høvler lameller, limpåfører, presser og herder tre. Limtrearbeideren bearbeider sammenlimt materiale til ferdige konstruksjoner, deler og plater.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En lingvist jobber med språk. Det kan for eksempel innebære å beskrive og analysere ett eller flere språk, å undersøke hvordan mennesker faktisk bruker språk, eller å undersøke hvordan vi lærer...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Logistikere beregner mengden materialer som trengs på spesielle tidspunkter for et bestemt produksjonsprogram, samt utarbeider og kontrollerer produksjonsplaner. Arbeidsoppgaver kan være å...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En logistikkoperatør kan arbeide i transportbransjen eller en rekke bransjer som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri og annen industri eller næringsvirksomhet...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En logistikksjef håndterer prosessene involvert i en forsyningskjede, opprettholder forbindelsene med en rekke partnere, herunder leverandører av råvarer, produsenter, forhandlere og forbrukere...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En logoped diagnostiserer og behandler barn og voksne som har vanskeligheter med tale- og kommunikasjon på grunn av medfødt, utviklingsmessige, eller ervervede funksjonshemninger. Eksempler...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En lokfører har gjennom personlige egenskaper og holdninger, samt trafikksikkerhetsmessige, tekniske og praktiske kunnskaper og ferdigheter, skaffet seg kompetanse til å kjøre tog på norske spor...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger

Los

En los (statslos) går ombord på skip og gir råd til kapteinen når båten skal ut og inn av norske farvann. Loser har bakgrunn som sjøkapteiner eller tilsvarende og er eksperter innenfor sine geografiske kystområder.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En lydkunstner er en kunstner som arbeider med lyder som uttrykksform. Som kunstner produserer eller utøver du kunst av estetisk verdi.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Lydteknikerens arbeidsarenaer finner du blant annet i: musikkstudioer, konsertlyd- firmaer og scener, teater - og revyscener, film og videoprodusenter, radio og TV, offentlige kulturetater, innen...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Lysdesigneren har ansvar for å definere og utforme belysningsmiljø både innen- og utendørs og gir råd om belysning på arbeidsplassen og i private hjem. Som lysdesigner vil du få en viktig rolle i de teamene...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En lystekniker er en person som jobber med lys, ofte i forbindelse med konserter, teater og kunstforsetillinger. I tillegg benyttes lysteknikere også i forbindelse med salg og markedsføring på f.eks. bil- og...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En låsesmed installerer, reparerer og utfører service på mekaniske, elektromekaniske og elektroniske låsesystemer.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Lønns- og personalmedarbeider kvalifiserer deg til å kunne arbeide med administrative oppgaver i en lønns- og personalavdeling. Utdanningen passer for deg som liker å jobbe med tall og...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En macdesigner ferdiggjør visuelle uttrykk på en måte som gjør det innbydende å sette seg inn i stoffet. En god produksjon er avgjørende for å tiltrekke oppmerksomhet og for å skape nysgjerrighet. Ikke...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Makeup Artister/Stylister arbeider blant annet innenfor motebransjen og medieproduksjoner, med reklame, film, foto, TV og teater, på konserter, med musikkvideo og i skjønnhetspleieindustrien. Et yrke...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som maler vedlikeholder, fargelegger, dekorerer og restaurerer du innvendige og utvendige overflater i bygninger og konstruksjoner.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Mammologi er vitenskapen om pattedyr og tilhører zoologi feltet. En mammalog er en biolog med pattedyr som interessefelt, men yrkestittelen er som oftest biolog eller zoolog. Mammologen forsker...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Tittelen brukes ofte om personer som kontrollerer aktivitetene, forretningsavtaler, kontrakter og andre aspekter ved virksomheten til underholdningsartister, idrettsutøvere, kunstnere, soloartister og band.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Manuellterapeuter er helsepersonell som undersøker og behandler sykdommer og skader i muskel- og skjelettapparatet, som f.eks. vondt i rygg, nakke, bekken, armer og bein. Manuell behandling...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En manusforfatter er en som skriver manuskript enten til film eller teater. Til forskjell fra vanlige fortellinger, har manus gjerne en mer systematisk beskrivelse av dialog, handling og scener. En...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Marin bioteknologer forsker på marine mikroorganismer, plante- og dyreceller til å lage produkter som for eksempel medisiner og vitaminer.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Havet er fullt av spennende organismer og uoppdagede hemmeligheter, og det er fortsatt uendelig mange ting som man trenger å vite mer om. Derfor trenger vi at det forskes på havet...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Arbeidet består av planlegging av transportopplegg og flytende produksjonsanlegg til sjøs og teknisk utvikling av skipstyper og produksjonsplattformer.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Her klassifiseres bl.a. personer som utfører konsulenttjenester på områdene markedsføring, produktutvikling og økonomi. Arbeidsoppgaver kan være å vurdere salgsgrunnlaget for produkter...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Markedsførere kartlegger og analyserer for å skaffe seg kunnskap om det markedet de arbeider i, enten de skal selge en tjeneste, en vare på forbrukermarkedet eller varer og tjenester til andre bedrifter...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Markedsførings- og reklamekonsulenter arbeider med markedsføring av varer og tjenester for salg. Arbeidsoppgaver kan være å utarbeide handlingsplaner for markedsrettede tiltak og følge opp disse...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som markedssjef er du ansvarlig for en bedrift eller organistasjon sine markedsaktiviteter. Dette inkluderer planlegging, gjennomføring og evaluering. Blant arbeidsoppgavene dine er også å gjennomføre...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Markedsøkonomi er en samfunnsøkonomisk koordineringsform der markedet og fri konkurranse bestemmer priser på og fordeling av knappe ressurser og goder ved hjelp av markedskrefter som tilbud og etterspørsel.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En maskiningeniør har varierte oppgaver, blant annet innenfor konstruksjon og prosjektering. Maskiningeniør jobber innen mange ulike bransjer, felles for dem er at de jobber med å utvikle produkter...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Maskinistutdanningen fører til jobb som maskinoffiser. Som maskinist jobber du i skipets hjerte, maskinrommet. Tenk deg hvor mye som må fungere ombord på et skip for å få det til å gå framover. Strømforsyning, lensepumper, dieselmotorer

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som maskør- og parykkmaker gir du rollefigurer et bestemt uttrykk ved hjelp av masker, hår og sminke.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En massasjeterapeut løser opp spenninger i muskulaturen. Spenninger i muskulaturen kan gi smerte og nedsatt funksjon, og massøren kan lindre smerte og bedre funksjon.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Det som kjennetegner en matematiker er en spesielt utviklet evne til analytisk tenkning og det å finne en strukturert tilnærming til kompliserte problemer.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
om materialteknolog kan du blant annet jobbe med å utvikle og optimalisere produksjon av metaller, korrosjonsproblematikk offshore, undersøke hvorfor materialer går til brudd eller godkjenne sveiser.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som matros kan du være ansatt på både mindre ferger, hurtigbåter og på større skip som seiler innenriks og utenriks. Arbeidsoppgavene kan variere en del avhengig av på hvilken type båt du jobber.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Veldig kort definert er en matteknolog en ingeniør som har utvikling, produksjon og kontroll av næringsmidler som sitt fagområde. Matvaremarkedet er i stadig utvikling. Forbrukerne ønsker...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Mediedesign er et eget felt innenfor fagområdet media og kommunikasjon. En mediedesigner driver med alt fra ideutvikling, design, bruk av program til markedsstrategi. En mediedesigner...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som mediegrafiker er det du som skal sørge for at budskapet blir formidlet klart og tydelig til mottaker. I tillegg får du være med på å sette ditt kreative preg på ulike mediekanaler.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som medisinsk sekretær jobber du med kontorfag og pasientadministrasjon - i primærhelsetjenesten, på sykehus eller i andre helseinstitusjoner. Du må kunne arbeide selvstendig og ta...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
For å bli meteorolog trenger man en mastergrad i meteorologi. Da kan du arbeide både som varslingsmeteorolog (dvs. varsle været), eller du kan ta en doktorgrad og arbeide som forsker på ulike fagfelt...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Mikrobiologer er spesialiserte biologer. De studerer levende organismer som er umulige å se uten mikroskop. Mikrobiologer undersøker bakterier, sopp, virus, celler og andre mikroorganismer, og jobber ofte som forskere.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Miljøarbeider legger forholdene til rette for trivsel og aktiviteter, og jobber i forhold til borteboende elever angående hybler, fadderordning. Rådgivning i forhold til henvisning til helsevesen og...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som miljørådgiver jobber man med oppgaver innen ytre miljø. Dette kan være både i privat og offentlig sektor.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Miljøterapeut er en fellesbetegnelse for alle med 3-årig høyskoleutdanning og som arbeider i sykepleietjenesten. De aller fleste miljøterapeuter arbeider i dag innenfor psykiatrien, eller...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En miljøvernleder skal koordinere og inspirere miljøvernarbeidet i kommunen. Stillingen er tillagt en rolle som pådriver, veileder og saksbehandler innen naturforvaltning, vilt- og...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Miljøvernrådgiveren har det praktiske ansvaret for det kommunale miljøvernet og er plassert i plan-, miljø- og næringstjenesten og rapporterer til tjenesteleder. Som miljøvernrådgiver får man verdifull...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En misjonær sprer budskapet om kristendommen. Dette innebærer både forkynnelse og praktisk arbeid.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Modell er en generell yrkesbetegnelse på en person som har som jobb å fremvise forskjellige bedrifters varer.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En modist designer, utvikler, reparerer og produserer hatter, hodeplagg og tilbehør.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En motormann vedlikeholder og reparerer skipets motorer og andre mekaniske deler.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En motormekaniker er en båtmekaniker som repararerer, vedlikeholder og endrer båtmotorer, det være seg utenbordsmotorer, innenbordsmotorer, drivverk, propellanlegg og aggregater.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En motorsykkelmekaniker er en mekaniker som repararerer motorsykler, mopeder, snøscootere og firhjulinger (ATV).

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som murer lager du både nytt murverk og rehabiliterer og restaurererer gammelt murverk.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Musikere skaper og fremfører musikk innenfor en rekke sjangre og stilarter. Musikere spiller instrumenter, synger, dirigerer og arrangerer i diverse sammenhenger.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En musikkprodusent vet hvordan moderne musikk utvikles, og kjenner hele prosessen fra låtskriving til lydmiksing.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Musikkterapi gir muligheter for utvikling og endring gjennom et musikalsk og mellommenneskelig samarbeid mellom terapeut og klient. Prosessen er ofte ressursorientert og fokuserer på aktuelle mål innen...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Mykologi er en gren av både biologi- og botanikkfaget og er vitenskapen om ulike sopper. Mykologien tar for seg alt fra sopper som lever i naturen, til muggsopp og gjærsopp. Sopper er til stede i...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En Mystery Shopper sendes til et utsalgssted for å kjøpe visse ting eller for å observere spesifikke aspekter av en bedrifts produkt eller service tilbud.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Møbeldesign defineres som en kunstindustriell disiplin som omfatter design av møbler og andre romrelaterte produkter for industri- og/eller verkstedframstilling.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En møbelsnekker er en trevaresnekker som produserer møbler, trevarer og innredninger.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som møbeltapetserer reparerer og restaurerer du gamle polstrede møbler og stopper om nye møbler.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Naprapaten diagnostiserer, behandler og rehabiliterer smertetilstander og funksjonelle problemer i ledd og muskler hos mennesker. Hensikten er å få en mer funksjonell og bevegelig kropp. Naprapaten...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Nattevakt er en fellesbetegnelse som brukes om arbeidstid eller et yrke som innebærer arbeid på nattestid.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Naturforvaltning er forvaltning av natur og landskap, gjennom planlegging, vern, skjøtsel og restaurering av ødelagte lokaliteter og å fremme bærekraftig anvendelse av naturressurser. En forutsetning...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Naturgeografer arbeider med innsamling, bearbeiding og presentasjon av geografisk informasjon.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Vanlige arbeidsoppgaver er kontroll, reparasjon, justeringer og kalibrering av magnetiske kompass. Du kan også lage eller reparere prøveutstyr og måleinstrumenter til bruk under vann.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En navigatør er personen ombord på et skip eller fly som er ansvarlig for navigasjonen.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som negledesigner jobber du med det meste som har med negler å gjøre.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Nettmannen er arbeidsleder på et fiskefartøy og har ansvar for at utstyret er i god stand.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Nettverks- og systemadministrasjon handler om å drifte datanettverk mest mulig effektivt. Det innebærer å sette sammen et system som består av datamaskiner i nett og programvare, få dette til å...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En spesialist i nevrologi forventes å kunne ta hånd om diagnostikk, medisinsk behandling og rehabilitering av pasienter med organiske sykdommer, skader, misdannelser og funksjonsforstyrrelser i det...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Nevrosykepleiere er videreutdannede sykepleiere med spesialisering innen behandling av sykdom og skade i hjernen og nervesystemet.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En næringsmiddeltekniker jobber med kontrollarbeid innen næringsmiddelindustrien.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som obligasjonsmegler skal du være en kompetent rådgiver for norske og utenlandske kunder.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En offiser er en militær tjenestemann som utleder sin makt direkte fra en suveren myndighet, og således innehar en offisersfullmakt fra denne myndigheten.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Ombordansvarlig er den ansvarlige konduktør ombord på toget. Ombordansvarlig gir klarsignal til lokomotivføreren, som kjører toget.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som operasjonssykepleier er du autorisert sykepleier med videreutdanning eller mastergrad i operasjonssykepleie. Da har du spesialisert sykepleierkompetanse innen kirurgi, hygiene og omsorg.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Optikere er offentlig godkjent helsepersonell og tittelen er beskyttet. Som andre helsepersonell kreves det autorisasjon for å jobbe som optiker. En hovedarbeidsoppgave for optikere er å foreta...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Optronikeren produserer og reparerer optiske og måleinstrumenter.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En organisasjonskonsulent arbeider med organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, kvalitetssikring, utredning, planlegging og rapportering i organisasjonen. En organisasjonskonsulent kan...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En organist spiller kirkeorgel og står for de musikalske innslagene under gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som orgelbygger bygger, vedlikeholder og restaurerer du orgler i kirker og konsertlokaler.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Ornitologi er læren om fugler. En ornitolog er en forsker som har spesialisert seg innenfor zoologi.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Proteser erstatter en tapt legemsdel i bevegelsesorganene, mens en ortose erstatter eller gjenoppretter en tapt funksjon i en bevart legemsdel. Yrket krever at du har teknisk og medisinsk...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En ortoped er en lege med spesialisering innen ortopedisk kirurgi. Ortopedisk kirurgi er den delen av kirurgi som dreier seg om tilstander innenfor musklene, sener, ryggrad, ben og ledd.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som ortopeditekniker produserer, justerer og reparerer du proteser og andre ortopediske hjelpemidler til mennesker som mangler en kroppsdel, eller for å gjenopprette tapt funksjon i en kroppsdel.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Rent teoretisk handler osteopati om å se sammenhenger mellom de forskjellige kroppssystemene – muskler og skjelett, organsystemet og kraniet. I Norge må man først utdanne seg til fysioterapeut før...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En translatør er en oversetter som er i stand til å påta seg oppdrag for næringsliv, offentlige myndigheter og privatpersoner. Bare statsautoriserte translatører har rett til å bekrefte sine...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En paleontolog forsker på bergarter, dyre- og plantefossiler.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Patologi er læren om sykelige forandringer i celler og vev. En patolog konsentrerer seg om sykdommenes årsak, mekanismer og forandringer av struktur og funksjoner i organer, vev og celler under sykdom...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Pedagogikk er læren om oppdragelsen og undervisningens betydning og form, samt teknikker for hvordan man best lærer bort kunnskap til ulike grupper.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som pedagogisk leder har du det pedagogiske ansvaret for barn i forskjellig alder. Som pedagogisk leder samarbeider du med foreldrene, lager ukeplaner, holder avdelingsmøter, tar tak i eventuelle...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som perfusjonist håndterer du hjerte- og lungemaskin under operasjoner.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Personal og organisasjonskonsulenter gir informasjon og råd om personalpolitiske spørsmål, bl.a. rekruttering, organisasjons og personalutvikling. Arbeidsoppgavene kan være å gi råd og ta del...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En personalsjef eller personalleder har ansvar for personalsaker og lønn, og styrer for eksempel avlønning, kompetanseutvikling, helse, miljø og sikkerhet ( HMS) og rekruttering.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En personlig trener er en (som oftest) sertifisert fitness-fagperson som jobber én-mot-en eller i gruppe sammen med klienter for å hjelpe dem å nå sine treningsmål. Den personlige treneren er som en privatlærer som kan utdanne deg om helse...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Personlige assistent er et serviceyrke med ryddige arbeidsforhold. Assistentjobben er å yte service og assitanse slik at din arbeidsalder kan leve sitt liv. Tjenesten omfatter praktisk og personlig hjelp i...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som petroleumsingeniør jobber du i olje- og gassindustrien, hvor jobben din vil bestå av å bruke din spisskompetanse til å sørge for optimalisert boring, reservoarstyring og produksjon.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En pianostemmer utfører stemming og vedlikehold av pianoer og flygler i private hjem, ved institusjoner, på verksteder eller i pianoforretninger.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En pikkolo arbeider oftest på på et hotell. Pikkoloen tar hånd om gjestenes bagasje og viser dem til rommene sine.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som kaptein er du sjef i flyet og har ansvar for besetning, passasjerer og last. Kapteinen har ansvar for at flyet fungerer slik det skal, og for at flygningen foregår etter sikkerhetsreglene.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En planteinspektør arbeider med kontroll, vurdering og godkjenning av planter.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Plastikkirurgi er en egen kirurgisk spesialitet som omfatter undersøkelse, vurdering og behandling av medfødte og andre deformiteter som omfatter hud, underhud, og underliggende...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En platearbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Den grunnleggende oppgaven til en politibetjent er å skape trygghet for alle i samfunnet. Han/hun hindrer folk i å begå kriminelle handlinger, etterforsker slike handlinger og tar de kriminelle. Politiet...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En politiker jobber med fordelingen av ressursene i samfunnet. Som politiker jobber man med å fremme ulike prioriteringer og er med på å avgjøre hvordan sosiale og ideologiske verdier skal vektlegges...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som rådgiver for utøvende politikere - stortingsrepresentanter, statsråder eller politikere på fylkes- og lokalnivå – skal man bistå politikeren med råd i de løpende konkrete sakene.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En portør transporterer pasienter og utstyr innenfor et sykehus, et sykehjem eller andre institusjoner.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som postbud består arbeidet av å sortere og utlevere post til private husstander og til bedrifter. Postbud arbeider med å distribuere all type post - alt av brev, pakker, blader, aviser, reklame og annet.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
”Å være prest er å kunne snakke med folk om det viktigste i livet, og være nær folk i de største stundene”.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En produksjonselektroniker er en elektrofagarbeider som arbeider med produksjon og montering av elektroniske komponenter.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som produksjonstekniker har du ansvar for å utvikle og drifte produksjonsprosesser i industrien. Produksjonsteknikk brukes når maskiner framstiller produktene.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Produktdesigneren utvikler produkter for allmenn og profesjonell bruk, dvs. gjenstandene vi omgir oss med, og er engasjert i produkt- forbedring og innovasjon.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som produktutvikler jobber du med å forbedre forskjellige industrielle produkters kvalitet eller form, samt med å utvikle nye produkter. Basert på en kunde, konstruerer, utvikler og dokumenterer man...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En TV-produsent er en leder innen produksjon og utvikling av TV-programmer.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Profesjonelle idrettsutøvere trener ofte og mye, og for å nå til toppen kreves gjerne et stort talent for idretten de bedriver. Hverdagene består av trening og forberedelse til stevner, kamper eller...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Professor brukes i Norge som tittel på den høyeste lærerstillingen ved universitet og høgskoler. For å bli professor kreves det som regel doktorgrad (eller tilsvarende kompetanse) og omfattende...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Prosjektleder: Prosjektleder er betegnelsen på den som utfører den løpende daglige ledelsen av et prosjekt. Prosjektlederen skal normalt representere prosjekteieren og opptre på dennes vegne i forhold til...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En programmedarbeider en journalist som samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En programmerer eller utvikler betegner en person som utvikler programvare for datamaskiner, og i stor grad også for andre tekniske innretninger ved hjelp av et programmeringsspråk.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En programmerer eller utvikler betegner en person som utvikler programvare for datamaskiner, og i stor grad også for andre tekniske innretninger ved hjelp av et programmeringsspråk.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En programmerer eller utvikler betegner en person som utvikler programvare for datamaskiner, og i stor grad også for andre tekniske innretninger ved hjelp av et programmeringsspråk. En...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En programmerer eller utvikler betegner en person som utvikler programvare for datamaskiner, og i stor grad også for andre tekniske innretninger ved hjelp av et programmeringsspråk.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som softwareutvikler skal du kunne skape nye IT-anvendelser, utvikle ny software og tilpasse og utnytte eksisterende software. IT skapes i et dynamisk samspill mellom teknikk, design og mennesker. Dette gjør...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En prosessingeniør har ansvar for utvikling, drift og optimalisering av prosessanlegg. Som prosessingeniør overvåker og vedlikeholder du maskiner og rørsystemer.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Prosessteknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Prosjektarbeid har blitt den foretrukne arbeidsformen i organisasjoner og næringsliv, og personer som kan lede prosjekter er attraktive. Man forsøker å lære seg alle sider ved prosjekt-arbeid, som...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En prosjektingeniør er ansvarlig for gjennomføring av ferdigstilt prosjekt eller deler av et prosjekt.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En prosjektleder har overordnet ansvar for planlegging og utførelse av et prosjekt. Du skal dermed sørge for at prosjekter blir ferdige, og blir også holdt ansvarlig for det spesifikke prosjektet. Hovedoppgavene...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Prosjektleder er betegnelsen på den som utfører den løpende daglige ledelsen av et prosjekt.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Prosjektleder er betegnelsen på den som utfører den løpende daglige ledelsen av et prosjekt på vegne av prosjekteieren. Betegnelsen er vanlig brukt bl.a. i bygge- og anleggsprosjekter.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En IT-prosjektleder (Information Systems Project Manager) er administrerer mennesker og tekniske ressurser for å oppnå viktige prosjektmål i overensstemmelse med avtalte begrensninger i kvalitet...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En provisorfarmasøyt (provisor) har lederansvar på apoteker.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En psykiater er utdannet lege med spesialisering i psykiatri – og befatter seg med psykiske lidelser hos voksne. Psykiateren arbeider med forståelse av årsakssammenhenger og utvikling, og jobben...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En psykiatrisk sykepleier er en sykepleier som har spesialisert seg innenfor psykoterapi. Spesialisering skjer etter at sykepleiernen har jobbet i noen år. For de fleste spesialutdanningene er det krav om...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En psykolog utfører undersøkelser, tester, behandlinger, trening, og gir rådgivning og undervisning. Det kan være både på klinikken med en person eller med større grupper ute på skoler eller i bedrifter.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Psykoterapi defineres tradisjonelt som behandling av sjelen eller psyken, eller som behandling av psykiske problemer med psykologiske metoder...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som pølsemaker jobber du i hovedsak med produksjon av alle typer pølser, kjøttpålegg, posteier, spekemat og andre produkter med kjøtt som råstoff.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En radiograf jobber med pasientbehandling ved bruk av røntgenologiske og fluoroskopisk utstyr (elektromagnetiske stråler). De fleste radiografer jobber med å ta bilder, som radiologen...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Radiologi er en spesialitet som jobber med bildediagnostikk og bildeveiledet behandling. Radiologenes arbeid omfatter blant annet røntgenundersøkelser, ultralyd og magnetisk resonans tomografi...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En redaksjonssekretær kan være tilknyttet en avis, radio, fjernsyn, tidskrift, magasin eller forlag. Arbeidsoppgavene varierer, men i likehet med en journalist kan redaksjonssekretæren produsere egne saker...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En redaktør er øverste leder og ansvarlig for et medium eller annen publikasjon. En redaktør jobber ofte i en avis, fjernsyn, radio eller i forlag. I en redaksjon er strukturen ofte bygd opp slik at de har...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Filmklipp som begrep omfatter bearbeidelsen og sammensetningen av en mengde film- og lydklipp til et ferdig produkt

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Regissør kommer fra fransk, og på film- og teaterspråk er det å regissere ensbetydende med å iscenesette dramaturgiske verk. I Danmark benyttes betegnelsen instruktør og på engelsk er...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Utdanningen Regnskapskonsulent passer for deg som ønsker en karriere i regnskaps- eller økonomiavdelinger i mellomstore eller større bedrifter, hvor du vil kunne ta større del i arbeidsoppgavene innenfor regnskap og økonomistyring i bedriften.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter hjelper til med registrering og beregning ved regnskapsføring og bokføring, ved beregning av lønns og produksjonskostnader og ved kontante...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En reindriftsutøver driver egen tamreindrift eller arbeider i næringen på annen måte. Reinsdyr avles først og fremst for kjøttet og skinnet, men også geviret og melken utnyttes.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En reisekonsulent selger og skreddersyr hovedsakelig reiser for privatkunder og forretningsreisende, men kan også formidle reisepakker og turer som arrangeres av turoperatør.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En reiseleder er oftest tilknyttet et reisebyrå eller en turoperatør. Som reiseleder skal du legge til rette for kundens reiseopplevelse. Reiselederen har kunnskap om ulike lands severdigheter og historiske og politiske forhold.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Med denne spesialiseringen har du et godt utgangspunkt for de fleste jobber i reiselivsnæringen. Du vil finne tidligere reiselivskoordinatorer som arbeider både i luften og på bakken i norske og utenlandske...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Tittel på en ansatt i et reklamebyrå som fungerer som en rådgiver for en annonsør i forbindelse med planlegging, budsjettering, overvåking og gjennomføring av reklamekampanjer

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Rekrutterere / Headhuntere i rekrutteringsselskaper og vikarbyråer søker personale for arbeidsgivere og kontrakterer arbeidskraft for spesielle prosjekter ved etterspørsel fra arbeidsgivere...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Rektor er en utdanningsinstitusjons øverste pedagogiske, faglige, og administrative leder, samt personalleder. Fortrolig med alle skolens oppgaver og ansvarlig for skoleutviklingen. Vanlige arbeidsoppgaver...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En rekvisitør finner fram og lager rekvisitter til teater, film, tv eller opera. Det er rekvisitørens ansvar at rekvisittene, det vil si tilbehør og gjenstander, er passende for forestillingen eller filmscenen.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Renholdsoperatører utfører renholdsarbeid i næringsbygg og hos virksomheter. Som faglært renholdsoperatør kan du ha varierte arbeidsoppgaver.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Resepsjonister tar imot gjester ved hoteller, store arbeidsplasser eller andre steder med behov for resepsjon.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Reseptar er en person med bachelorgrad i farmasi eller en tidligere utdanning fra høgskolene. Tidligere hadde reseptaren en eksamen fra Statens reseptarhøgskole i Oslo og to andre høgskoler. En ny...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som reseptarfarmasøyt har du gode kunnskaper om legemidler, framstilling av legemidler og hvordan legemidlene virker og kan brukes til behandling og forebygging.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En reservedelsekspeditør skal sørge for at mekanikere og kunder får rask tilgang til deler og utstyr til kjøretøy.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Når et olje eller gassfelt er oppdaget og studert av geologene, begynner reservoaringeniørens å arbeide med å analysere om feltet er drivverdig både teknisk og økonomisk.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Restaurantsjefer arbeider vanligvis ved større hoteller, og gjerne med flere restauranter. Restaurantsjefen har hovedansvaret for den daglige driften av restauranten.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En revisors hovedoppgave er kontroll av årsregnskapet til revisjonspliktige foretak, men også annen bistand og rådgivning er viktige oppgaver. Revisoren hjelper bedrifter og andre virksomheter...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som revmatolog behandler du betennelse og andre lidelser i kroppens organer, ofte i ledd og ryggsøyle.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som ridelærer underviser du i ridning og hestehold. Du må kunne ta utgangspunkt i rideelevenes behov og gi både barn og voksne et tilbud som passer for dem.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Romteknolog er to forskjellige yrker basert på hvilken utdanning man har tatt: Man kan være romteknolog med høyere utdanning eller romteknolog med videregående opplæring.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Råvaremeglere handler varer på vegne av meglerhuset man er ansatt ved eller på vegne av meglerhusets kunder.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som rørlegger er du ekspert på rørtekniske installsjoner. Du tilpasser, monterer, installerer og reparerer sanitær- og varmeanlegg (VVS). Det kan dreie seg om alt fra små enkle reparasjoner og justeringer, til installering av avanserte røranlegg.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Røykdykkere går inn i røykfylte og varme områder for å søke etter og redde mennesker og slokke branner.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som saksbehandler arbeider du med å utrede og besvare søknader, notater og andre skriv. Yrkestittelen saksbehandler er en fellesbetegnelse for ulike yrker i både offentlige og private virksomheter.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Salgs Management er en business som fokuserer på praktisk anvendelse av salgsteknikker og forvaltning av en bedrifts salgsvirksomhet.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som salgssjef har du ansvaret for bedriftens eller organisasjonens salgsorganisasjon...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En salmaker produserer, reparerer og vedlikeholder bilseter, seletøy, ridesaler, kofferter, vesker og liknende. Salmakeryrket innebærer arbeid med blant annet skinn, lær, kunstskinn, duk og lerret.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som samfunnsgeograf har du mulighet til å jobbe på mange ulike steder. Du finner samfunnsgeografer i offentlig sektor, for eksempel i departementer og i ulike kommunale etater. Her er...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Samfunnsøkonomi omhandler hvordan vi best kan utnytte ressursene i samfunnet, enten det er arbeidskraft, naturressurser eller kapital. I samfunnsøkonomi lærer du metoder for å analyser vanskelig og til...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En musiker er en person som fremfører, komponerer eller koordinerer musikk. Musikere kan deles inn i hvordan de forholder seg til musikken. Sangere (eller vokalister) bruker stemmen sin. Instrumentalister...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som sangpedagog (vokalpedagog) arbeider du med å lære bort sang. Du kan jobbe i en rekke typer miljøer, alt fra sangopplæring med barn til undervisning på universitetet.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Et ERP-system skal speile bedriftens forretningsprosesser og har som hensikt å ha oversikt over, planlegge og styre ressurser innenfor en eller flere av bedriftens funksjonsområder. ERP-systemer er som...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Scenografen har det overordnede ansvar for en forestillings visuelle uttrykk, og skal beherske et bredt spekter av scene- og romkunstens uttrykksformer. I studiet legges det derfor stor vekt på ferdigheter...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som seilmaker lager og reparerer du seil, presenninger, kalesjer og andre fasongsydde produkter.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Seismologi er læren om jordskjelv. Det er fundamentalt sett et akademisk tema, og egner seg derfor for personer med anlegg og lyst til forskning. Det har i tillegg en rekke praktiske anvendelser, der...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En Sekretær er en ”Management Support Professional” dvs at han eller hun yter støtten som lederne og mellomlederne i bedriften eller organisasjonen trenger for å kunne fungere best mulig i jobbene...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som selger er du den som møter selskapets kunder og i så måte din arbeidsgivers ansikt utad. DIn hovedoppgave er å sørge for at selskapet du representerer får solgt sine produkter til markedet...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En serigraf jobber med serigrafisk trykking, tidligere kalt silketrykk eller sjablongtrykk.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Serviceelektroniker, yrkesutøver som arbeider med drift, vedlikehold og installasjon av en rekke ulike typer elektronisk og datateknisk utstyr og systemer.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En servicetekniker har avansert praktisk kunnskap i måten visse systemer fungerer. Han bruker denne kunnskapen til å gi service og reparasjoner, vanligvis på mekaniserte og avanserte objekter som biler, ovner, VVS-utstyr, datamaskiner og en lang rekke andre ting..

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Servitør er en yrkesutøver som betjener gjester i restaurant og hotell (tidligere kalt kelner eller serveringsdame).

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
SFO-assistenten bistår lærere og annet personell ved skolene, særlig med oppfølging av enkeltelever.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En barnehageleder har det øverste pedagogiske, personalmessige og administrative lederansvaret for en skolefritidsordning eller aktivitetsskole.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
I et miljø der skinner er en del av hverdagen, gjør signalingeniøren det mulig for operatørene å regulere bevegelsen av tog på nettverket med minst mulig konflikt eller forsinkelser.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En sikkerhetsingeniør sikrer at konstruerte systemer gir akseptable nivåer av sikkerhet. Det er sterkt knyttet til systemutvikling, industri og er en undergruppe av systemteknisk prosjektering. Sikkerhetsingeniøren sikrer at et livskritisk system oppfører seg som det skal, selv når komponenter svikter.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En sikkerhetskonsulent skal kunne være ansvarlig for datasikkerheten i alle typer nettverk i små og mellomstore bedrifter. Han eller hun skal ha god kjennskap til sikkerhetsmetoder innen fysisk sikring, teknisk...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Sivilingeniørene er ettertraktede og tilbys spennende jobber på så forskjellige områder som sykehus/medisinsk forskning, næringsmiddelindustri, luftfart, oljeleting, telekommunikasjon...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Med tittelen Siviløkonom er du godt kvalifisert for ledende funksjoner i alle typer bedrifter i alle bransjer. Utdannelsen dekker et svært bredt fagområde og det er få utdannelser som gir tilsvarende...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En sjåfør transporter mennesker eller varer.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som sjømathandler jobber du med salg av fisk og andre sjømatprodukter. Du gir også tilberedningstips til kunder.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som sjøoffiser er du en leder med et stort ansvar for mennesker, økonomiske verdier og ofte miljøfarlige laster. Avanserte skip trenger mannskap som har nautisk kunnskap, er sosialt dyktig og har...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En skadedyrbekjemper hjelper bedrifter og privatpersoner med å bli kvitt skadedyr.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En skadeoppgjørskonsulent er tilknyttet et forsikringsselskap. Skader som er oppstått i forbindelse med kollisjoner, branner tyverier etc. skal vurderes og takseres av skadeoppgjørskonsulenten.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Skattefogd er en statlig tjenestemann i hvert fylke.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Enkeltpersoner, små bedrifter og store selskaper - alle trenger god, klar og enkel skatterådgivning. Som skattespesialist har du fått en viktig rolle for å hjelpe folk å forstå begrepet skatt og sørge for at de betaler riktig beløp.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som skipselektriker er du elektrofagarbeider, og skipets spesialist på elektriske instrumenter.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Skipsoffiser er en betegnelse som brukes om de personene ombord på et skip, både handelsfartøy og krigsfartøy, som har maritim utdannelse som sammen med fartstid gir rett til et skipsoffisersertiftkat.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Skipsoperatøren arbeider i et rederi. Arbeidsoppgaver går ut på å formidle beskjed til båtene om hvor de skal seile, og informere skipets kaptein om fraktavtaler.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Skogbrukssjefen er ansatt i kommunen for å gi råd og veiledning om skogbruk. En viktig del av jobben er å forvalte lover og forskrifter om skog og skogbruk.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som skogsoperatør kan du jobbe med forskjellig arbeid knyttet til skogsdrift og skjøtsel av skog.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Skoleassistenten bistår lærere og annet personell ved skolene, særlig med oppfølging av enkeltelever.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som skomakeren reparerer og vedlikeholder du skotøy. Noen skomakere designer og lager nye sko. Mange tilpasser og produserer ortopedisk fottøy.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En skriftgransker jobber med skriftanalyse og undersøkelser av skriftstykker. Dette kan være alt fra falske kontrakter til anonyme trusselbrev.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En skuespiller formidler en tekst eller framstiller en rolle i teater, film, tv, radio, digitale medier m.m. Teksten/rollen framføres fysisk eller bare ved hjelp av stemmen, foran et tilstedeværende publikum eller...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som slakter tar du imot dyret på slakteriet og er med på hele prosessen med avlivning. Denne ender med at den ferdige skrotten sendes videre i produksjonskjeden.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Smeden har kunnskap om de ulike teknikkene og metodene i smedfaget, deriblant å skjære, smi, sveise, herde og file. Smeden må også ha høy kompetanse innen bruk av forskjellige ståltyper.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som sminkør legger du sminke og setter opp hår på skuespillere, artister og andre.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Snekker er en person som utøver snekkerfaget, et håndverksfag med lange tradisjoner.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Ifølge soneterapien er det sammenheng mellom soner under føttene og resten av kroppen: dermed påvirker og behandler stimulansen andre kroppsdeler.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Sorenskriver (også kalt tingskriver) er betegnelsen på en dommer som er øverste administrative leder av en domstol i første instans, det vil si tingrettene. Sorenskriveren er offentlig embetsmann. Tidligere...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Sosialantropologi beskjeftiger seg med det sammenlignende studium av kultur og samfunn. Gjennom studiet får du kunnskap om, og forståelse for, kulturformer og variasjon. Ved å anvende et...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En sosialarbeider jobber med en del mennesker som har sosiale problemer. Som sosialarbeider kan man få jobb innen offentlig sektor eller i private organisasjoner. Arbeidet kan være slik at du jobber...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Sosiologi er det bredeste samfunnsfaget du kan studere, og kan kort defineres som studiet av mennesker i samfunn.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En sosionom har mange forskjellige arbeidsoppgaver. I all hovedsak skal jobbe med mennesker i vanskelige livssituasjoner som har behov for forskjellige type støtte i hverdagen. Sosionomen skal blant...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En spaterapeut har bredere kompetanse enn en massør, og har derfor muligheter i yrkeslivet. Denne utdanningen bygger også på massasjens viktigste oppgave; å løse opp spenninger i muskulaturen...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Speditører og befraktere har ansvaret for fortolling og kontrollerer at forsikringer, eksport/importlisenser og at andre formaliteter er i orden. En speditør planlegger og organiserer godstransporter.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Spesialpedagogikk er et fagområde som har fokus på mennesker som faller utenfor de normale rammene til pedagogikken. Det er ofte et fokus på vansker av ulike slag, og innenfor spesialpedagogikken kan...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En spilldesigner spesialiserer seg på å skape interaktive opplevelser, og har ansvar for spillets regler og mekanikker. Dette innebærer å sørge for at spillet er balansert, forståelig og at det er...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Spillprogrammereren er en programmerer med fokus på grafikk- og simuleringsløsninger, med ekstra fordypning innen teorien og teknologien som benyttes i spill. Vanlige arbeidsoppgaver...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En språkkonsulent er en medarbeider i en redaksjon hvor vedkommende arbeider som språkautoritet, rådgiver og ansvarlig for at det redaksjonelle innholdet er korrekt grammatisk formulert...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Statistikk handler i hovedsak om å analysere data. En god statistisk analyse av representative data gir et godt beslutningsgrunnlag, og er et helt nødvendig verktøy innen blant annet medisin, biologi...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Statsadvokaten er en del av påtalemyndigheten, det vil si den øvrighet som har rett til å reise tiltale i straffesaker, som innleder og leder etterforskning ved mistanke om lovbrudd, og fører aktoratet (er anklager) i straffesaker.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Gjennom praktisk anvendelse av statsvitenskapelig kunnskap, kan statsvitere utføre utrednings- og forskningsarbeid i offentlig så vel som privat sektor. En statsviter vil i tillegg ha evnen til å sette...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En steinfagarbeider jobber med utvinning av naturstein og bearbeiding av ulike steintyper.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Stenografer, referenter og lignende arbeider med å skrive ned taler, debatter og rettsaker. Dette gjør stenografen underveis mens debattene foregår.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En stillasbygger har som hovedoppgave å bygge stillaser og plattformer slik at andre yrkesutøvere kan utføre sine oppgaver.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som stipendiat er du ansatt ved en høgskole eller ved et universitet i Norge eller i utlandet. Målet for ansatte i stipendiatstillinger er i de aller fleste tilfeller å ta en doktorgrad.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Å være stortingsrepresentant er ingen vanlig jobb; mange ulike oppgaver og hensyn skal ivaretas. Det er umulig å gi en uttømmende oversikt over stortingsrepresentantenes hverdag, men noen av de...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En storurmaker vedlikeholder, reparerer og restaurerer store urverk som tårnur og stueur.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En strikkehåndverker strikker klær, stoff, interiørartikler og utsmykninger. I arbeidet benyttes både tradisjonelle og manuelle teknikker og verktøy, og moderne maskiner.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Studieinspektører bistår rektor i arbeidet med undervisningstilbud og den daglige administrative ledelsen av videregående skole og universitet / høyskole eller har ansvaret for bedriftsintern opplæring...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Hovedjobben er drift av studier. Dette innebærer planlegging og koordinering av studier, oppfølging av studenter i løpet av studieåret, bistå fagansatte hvis de trenger hjelp, eksamensarbeid, evalueringer av studier og følge opp eventuelle endringer i etterkant av evaluering.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Personlige stylister hjelper kunder med å oppnå sitt ønskede utseende ved å hjelpe dem i valg av personlige stilelementer

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En styreleder eller styreformann er leder for et styre. Styrelederen fastsetter dagsordenen for styremøter og sørger for at den følges, i samsvar med statutter og ordensregler.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som styrmann (skipsfører) er du en dekksoffiser som jobber på båt. Båtene kan være passasjerbåter såvel som handelsskip.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som sveiser består jobben av å utføre sveisearbeid på forskjellige konstruksjoner av metalliske materialer. I dag går omtrent halvparten av hele verdens stålproduksjon til sveisede konstruksjoner og produkter. Dagens sveisemetoder gjør det mulig å sveise de aller fleste metaller. Det sveises for å lage alt fra små elektronikkdeler til store konstruksjoner.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En sykepleier er autorisert helsepersonell som jobber med å oppnå, opprettholde eller gjenopprette optimal helse og omsorg for syke mennesker. Sammen med pleie og behandling er dette...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Systemarkitekt, generell beskrivelse av den som har ansvaret for teknisk design av hele eller deler av et IT-projekt eller system.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Systems engineering er et tverrfaglig felt, og en anerkjent metode for utvikling av systemer i blant annet bilindustriem, innen databehandling, nettverk, kommunikasjon, forskning og utvikling...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Det er mange typer studier som fører til jobber innen data og informatikkstudier både på universiteter og høyskoler. Studiene kan være av forskjellige lengde, hvor 3 eller 5 år er mest vanlig...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En systemutvikler kombinerer analyseferdigheter med tilpassing og konfigurering av funksjoner i programvarepakker – som CRM- og ERP-systemer. Systemutvikleren jobber også med rådgivning, og...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Sølvsmeden eller korpussølvsmeden lager alt fra fat, kanner, lysestaker, sølvbestikk til smykker.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En taksidermist stopper ut og preparerer dyr, og yrket kalles også dyreutstopper.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En takstmann vurderer og fastsetter prisen på fast eiendom, for eksempel i forbindelse med salg. Takstinspektører og auksjonarier vurderer ulike varer og skader som dekkes av forsikringer og...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som taktekker tekker du tak på nybygg, og repararerer og rehabiliterer eksisterende tak.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Aktuelle arbeidsplasser for en tannhelsesekretær er innen den offentlige og private tannhelsetjenesten, klinikker ved de odontologiske fakultetene, ved spesialistklinikker, kjevekirurgiske...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Jobbmulighetene for tannleger er svært bra. I løpet av de neste ti årene vil mange av landets 4000 tannleger gå av med pensjon, i tillegg til at det allerede er mangel på tannleger. Dette gjelder...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Tannlegesekretærer tilrettelegger arbeid for tannlegen før, under og etter behandling samt utfører ulike andre oppgaver ved et tannlegekontor.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Tannpleierne arbeider med forebyggelse av sykdom i tenner og munnhule. De arbeider blant annet på tannklinikker, sykehjem, videregående skoler, på høgskoler/universitet, institusjoner...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Tannteknikk er et håndverk hvor du konstruerer og former med hendene. Tannteknikeren samarbeider tett med tannlegen og får et avtrykk av pasientens tenner fra tannlegen som grunnlag for...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Når tegnspråkbrukere møter hørende som ikke kan tegnspråk, er det behov for tolk. Som tegnspråktolk er du det språklige bindeleddet mellom hørende og døve, døvblinde eller hørselshemmede.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Teknisk forfatter (engelsk: Technical Writer eller Technical Author) er en yrkestittel som brukes av personer som utarbeider teknisk dokumentasjon og bruksanvisninger

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Du har ansvar for den tekniske maskinavdelingen og ser til at det tekniske personellet får gjort jobben sin med vedlikehold og reparasjon av mekanisk, elektrisk og elektronisk maskineri og utstyr om bord.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Bidrar til at nødvendige prosesser ved Helpdesken skal fungere: • ITIL – fra teori til handling. • Implementering og kostnader ved å sette opp Helpdesk. • Gjør Helpdesken mer tilgjengelig for brukeren...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som teknisk tegner lager man tekniske tegninger for bygg, industri, kart, illustrasjoner og anleggsprodukter. Ofte er dette i samarbeid med ingeniører, arkitekter og entreprenører.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En tekstforfatter er ofte den som bidrar med substans, strategi, retning og innhold til annonser, taler, brosjyrer, nettsider, reklamefilmmanus, kundeblader og temaaviser. En dyktig...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som utøvende tekstilkunstner eller kunsthåndverker innen tekstilfaget utformer man gjerne bruksrelaterte tekstiler som kjoler, skjerf, slips og vesker og/eller mer skulpturelle objekter som skulpturer og utsmykkinger.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Tekstilrenseren arbeider med rengjøring av klær i renserier og vaskerier. Det stilles store krav til kunnskap om kjemikaliene som brukes og utslipp av disse.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som telekommunikasjonsmontør installerer, drifter og vedlikeholder du telenett, kabelnett, satellittsamband og datanett.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En testingeniør utfører kvalitetstesting for å legge til rette for kvalitetssikring på en enhet eller et produkt designet for produksjon av et selskap.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Tingerettsdommer er en tittel som brukes i en del byer. Denne dommeren har forskjellige oppgaver som vielser, skilsmisse og separasjon, dødsfall/arv, konkurser tvangssalg, fravikelse og annen tvangsfullbyrdelse, midlertidig sikring, gjeldsordning etter gjeldsordningsloven, klage til domstolen og notarialbekreftelser.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En togelektriker er en elektrofagarbeider som jobber med vedlikehold, reparasjon og installasjon av elektriske anlegg for jernbaner, forstadsbaner, tunnelbaner og sporvogner.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En togleder eller trafikkleder overvåker og styrer togtrafikken, og sørger for at togene går i rute. Det er toglederen som gir ordre om innstilling av tog, og som tillater at det skal gjennomføres byggearbeid på strekninger.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Toksikologi er læren om giftstoffer. Toksikologer deles gjerne i to undergrupper, økotoksikologer som jobber med miljøeffekter av ulike kjemikalier, og humantoksikologer som jobber med effekter på...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En tolk er en person som overfører mening muntlig fra ett språk til et annet, med unntak av tegnspråktolking, hvor meningen overføres mellom lyd og bevegelser. Tolking kan foregå på flere måter, og de...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som toller er ulike typer kontroll en stor del av jobben i Tollvesenet. Tollere kontrollerer grensepasseringer, varetransport, reisende og reisegodssendinger.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Toppledere i offentlig administrasjon er de lederne i statsadministrasjonen, fylkeskommunen og kommunen som rapporterer direkte til de politisk valgte organer.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Trafikklærere driver profesjonell kjøreopplæring på personbil. En trafikklærer jobber i samspillet mellom mennesker, kjøretøy, trafikk og miljø. Dette yrket passer for deg som vil jobbe med mennesker og...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som trainee blir du tatt opp i en bedrift for å tilegne deg spesialopplæring.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Effektiv logistikk og transport blir viktigere for et næringsliv som blir stadig mer konkurranseusatt og internasjonalisert. Denne utviklingen setter stor krav til kvalifisert personell i administrative stillinger i transport- og logistikkavdelinger i bedrifter, transportselskap, rederier, flyselskap o.l.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En trebåtbygger er en båtbygger som jobber med fiske-, lyst- og veteranbåter. Trebåtbyggeren jobber med skrog, dekk, dekkshus, innredninger, rundholt og rigg.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Tredreieren lager produkter og enkeltdeler i tre ved hjelp av en dreiebenk og ulike dreiejern.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som treskjærer former, restaurerer, rekonstruerer og utsmykker du treprodukter med utskjæringer.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Trevaresnekkeren lager treprodukter som dører, vinduer, trapper og innredninger til kjøkken og bad.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som trikkefører har du ansvar for å frakte passasjerer på en sikker og komfortabel måte, og gi de reisende en god reiseopplevelse.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som turistguide leder du omvisninger for reisende. Du har bred kunnskap om områdene du guider i.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Tømrere bygger, renoverer, rehabiliterer og vedlikeholder hus. Dette kan være nybygging, ombygging eller renovering av eldre bygg. Som tømrer bruker du en del tid på utmåling, planlegging og drift av byggeplassen.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Underwriter, forsikringsspesialist som vurderer og avgjør om og på hvilke betingelser en risiko kan overtas.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
I Norge brukes tittelen innen høyere utdannelse i formen høgskolelektor eller universitetslektor.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Urolog er en lege og kirurg med spesialisering i sykdommer i nyrene, urinveier og kjønnsorganer.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En utenrikstjenestemann ivaretar og fremmer norske interesser i forhold til utlandet, yter hjelp og gir informasjon til nordmenn i utlandet; informerer om Norge og norske forhold, samt følger den politiske, økonomiske, kommersielle, sosiale, vitenskapelige og kulturelle utviklingen i oppholdslandet.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som utmarkskonsulent arbeider du med spørsmål og oppgaver knyttet til utmark. Jobben innebærer arbeid med saker som gjelder natur og miljø, vilt og innlandsfiske, arealplanlegging eller bistand til grunneiere.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Utstillingsdesigneren sørger for eksponering av produkter og tjenester og profilering av bedrifter og arrangementer.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som driftstekniker eller vaktmester er det din oppgave å se til at bygningen og de tekniske installasjoner som tilhører bygget til en hver tid er i en tilfredsstillende stand og at tekniske installasjoner...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som varemegler vil du gjerne ha ansvar for en del firmaer og privatpersoner arbeidsgiveren din samarbeider med. Dette kalles ofte en portefølje, og mange varemeglere forvalter sin egen kundeportefølje. Mange varemeglere spesialiserer seg innenfor én bransje.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Vaskerioperatører utfører renhold og vedlikehold av tekstiler til storkunder.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Vedlikeholdsingeniører er ansvarlig for den løpende driften av utstyr og maskiner. De bruker datastyrte systemer for å overvåke rutinemessig vedlikehold og organisere reparasjoner.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En vei- og anleggsarbeider jobber med bygging, drift og vedlikehold av veier.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
I et samfunn som blir stadig mer komplisert og sårbart, har vaktbransjen en nøkkelrolle. Videre har det vært en endring i trusselbildet som resulterer i stadig større krav til vekterens...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En verktøymaker produserer verktøy til industrien. Arbeidet foregår både for hånd og maskinelt.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Vernepleieren er autorisert helsepersonell, og jobber med å oppnå best mulig livskvalitet for mennesker med sosiale, fysiske eller psykiske vansker. Gjennom miljøarbeid gir vernepleieren sosial...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En veterinær blir også kalt dyrlege, og ofte jobber veterinæren med å hjelpe og behandle dyr som er syke, eller drive forebyggende arbeid, hindre sykdomssmitte mellom dyr og mennesker og jobbe med...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En videokunster formidler kunst ved bruk av levende bilder, med eller uten lyd.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En vikler- og transformatormontør er en elektrofagarbeider som bygger, monterer og vedlikeholder elektriske produksjonsmaskiner. Dette kan være motorer, generatorer, transformatorer og andre elektriske maskiner.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En vinkelner kalles også for en sommelier. Dette er servitører med omfattende kunnskaper om vin og brennevin. Vinkelnere er faglært i hotell- og restaurantnæringen med en spesialisering innen vin. Man skal ha inngående kunnskap om hvilke viner og brenneviner som passer til forskjellige matretter.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Virologen er ekspert på virus, og kan blant annet jobbe med å klassifisere, isolere eller fremdyrke virus.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En webmaster er en person som administrer eller er ansvarlig for den tekniske delen av et nettsted. Dette kan for eksempel være en internettside, et forum, eller en chattekanal. En webmaster arbeider...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En webdesigner kombinerer design, utvikling og administrasjon av multimedia-applikasjoner og nettsteder – og drar generelt nytte av en grunnleggende forståelse for websystemer og teknologi, herunder...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En webmarkedsfører behersker kommersiell webkommunikasjon og skal kunne bygge kommersielle nettsteder ved hjelp av verktøy og driftsprosesser. Han skal kunne beherske nettbasert...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En webredaktør er ansvarlig for innhold og bilder som brukes på en nettside. De planlegger, researcher, skriver kopiere og redigere innholdet på en nettside. De kan være involvert i å gi kopi til internett eller for en organisasjons interne intranettside.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En yrkesdykker kan jobbe med mange ting. Du kan bli en type håndverker; snekker, murer, sveiser, rørlegger eller elektriker, du kan drive med marinforskning, du kan bli skipper, sjømann...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En yrkesfaglærer er en lærer som har utdanning til å undervise i særskilte fag i grunnskolen, i første rekke i ungdomsskolen, i videregående opplæring, folkehøyskole eller annen faglig-pedagogisk...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Zoologi er læren om dyr, og utgjør dermed et av biologiens fagområder. Fagets videre inndeling bygger på dyregruppene som studeres, bl.a.: entomologi – læren om insekter (evt. leddyr)...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Økonomer jobber innen et bredt og allsidig fagfelt. Arbeidsoppgaver kan derfor variere mye fra person til person. Felles for økonomene er at de har kunnskap innen økonomi, som for eksempel regnskap, revisjon, analyse eller liknende.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Økonomikonsulenten er en sentral ressursperson på økonomiområdet. Økonomikonsulenter arbeider med budsjettering og budsjettkontroll i det private næringsliv eller i offentlig forvaltning. Som...

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
En økonomisekretær gir støtte til regnskapsavdelingen. I et mindre selskap eller sosial gruppe, for eksempel en kirke, kan økonomisekretæren tjene som den ene halvdelen av regnskapsavdelingen - sammen med en kasserer.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Finansdirektør eller chief financial officer (CFO) (engelskspråklig tittel) er en tittel som brukes for den øverste økonomistillingen i et større aksjeselskap, konsern eller en næringslivsorganisasjon.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Som øre-nese-halsspesialist er du lege med spesialisering på sykdommer i øre, nese og hals.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger
Øyelege er en spesialisering innen øyesykdommer, og omfatter dermed læren om øyets normale funksjon, samt tilstander i øyet og øyets omgivelser.

Les om yrket Relaterte studier Arbeidsgivere Stillinger


Yrkesguiden presenteres av:

 

.

Copyright © 1999 - 2016 StudentTorget.no - fra valg av utdanning til valg av første arbeidsgiver