Disse yrkene gir deg garantert jobb i fremtiden

Fem eksperter – fem tips! Dropp de såkalte ”trendstudiene” og hold deg til ingeniør og andre realfag.

 
   

Oppdatert: 03.03.2014


Mari Gisvold

Presse
- Olav Thons beste tips - Jenter: Våg å bli ledere
- Reiseguide: London - Slik finner du billige flybilletter
- Surf, skate og sol i San Diego - København på studentbudsjett

Annonse

 

(StudentTorget.no): 

På enkelte områder endrer samfunnet seg raskt, behovet for ulike yrkesgrupper er et av disse områdene.

For tyve år siden fantes det få utdannelser innen datateknologi, og ingen innen nanoteknologi. I dag er behovet for kompetanse innen begge disse fagfeltene stort.

Kommer du rett fra videregående kan mulighetene virke overveldende. Her kommer fem eksperters råd om hvilke yrker det vil lønne seg å satse på dersom man begynner utdannelsen i år. 

 

 

Studer i Tyskland: Are Turmo, Kompetansedirektør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), råder studenter til å studere i Tyskland.

Are Turmo

Kompetansedirektør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og utdanningsforsker.

- Hvilken utdanning bør du velge om d​u ønsker å gå ut i sikker jobb om 5-6 år?

- Vi i NHO er veldig opptatt av gapet vi ser mellom tilbud og etterspørsel når det gjeller realfag og ingeniørfag. Flere melder om at de må si fra seg oppdrag fordi de ikke får tak i kompetanse, ikke minst innenfor oljeindustrien. 

- Det blir også mer og mer viktig å tilegne seg språk og kulturkompetanse. Ikke minst knyttet til land som er viktig for norsk næringsliv, for eksempel Tyskland og Kina. Vi vil oppfordre studenter til å reise ut og gjerne ta en full utdanning i Tysland som er en av Norges største handelspartnere. Hvis man også har den type dobbeltkompetanse, både ingeniørfaglig utdanning og den type kultur kompetanse så vil man stille sterkt. 

- Hva vil gi de sikreste jobbene i fremtiden?

- Ingeniør, realfag, språk og kulturkompetanse. 

- Hvilke yrker bør du ikke velge? 

- Om du ser på det store bildet så er det sånn i Norge at vi har relativt mange som studerer samfunnsvitenskapelige fag i forhold til realfag. Det er derfor behov for en noe større dreining over mot realfagene.

- Blir det viktigere å utdanne seg til det samfunnet har behov for enn tidligere? 

- I NHO er vi er veldig opptatt av nettopp dette, at man ser etter hva det kommer til å bli behov for fremover. Vi har en situasjon i Norge hvor litt for mye av studietilbudet blir styrt av moter og studentenes umiddelbare ønsker. Og pengene følger studentene. Det har ledet til fremveksten av noen studier som kanskje ikke er de som er best tilpasset det reelle behovet i arbeidslivet. Det er veldig viktig at man har god karriereveiledning i videregående og kanskje allerede i ungdomsskolen så studentene blir klar over mulighetene og hva de innebærer. 

- Hva bør man tenke på når man skal velge utdanning?

- Man bør aktivt orientere seg mot ulike muligheter og sette seg inn i hva de ulike alternativene innebærer. Man skal velge ut i fra interesse, men også se på mulighetene de ulike valgene kan gi etterpå, og hvor tilpasset det er til arbeidslivet. 

 

 

Profesjonsstudier: Gisle Hellsten, leder for Karrieresenteret ved UiO, råder studentene til å ta profesjonsstudier.

Gisle Hellsten

Leder for karrieresenteret ved Universitetet i Oslo.

- Hvilken utdanning bør du velge om du ønsker å gå ut i sikker jobb om 5-6 år?

- Jeg vet at det har vært en del prognoser om bransjer vi helt åpenbart vet det vil mangle kompetanse til i årene fremover. Det vil være behov for realfag og helsefag som tannlege, sykepleier, og de som jobber i helsesektoren og med informatikk. 

- Man trenger ikke nødvendigvis være så kalkulerende med valg av studier at man må tenke jobb allerede nå. For det første er det slik at i Norge er det svært høy yrkesdeltakelse blant de som tar høyere utdanning. Vi har et betydelig kompetansebehov i Norge i årene fremover. Når man skal velge seg studium bør man absolutt velge noe man tror man vil trives med, noe man vil like og noe man er interessert i. Det gjør at man får en mer interessant arbeidsplass når man er ferdig. Samtidig bør man undersøke hvordan det har gått med ulike kandidater som har tatt den utdannelsen du vurderer. Jeg tror også at veldig mange ikke vet hva de vil jobbe med om 5-6 år, det er viktig å tenke på at veien blir til mens man går. Det at man begynner å studere noe vil åpne muligheter og interessefelt som man vil velge å følge. 

- Det aller viktigste man gjør er å studere. Det er den beste medisinen man kan ta for å lykkes på jobbmarkedet om noen år.

- Hvilke yrker vil gi de sikreste jobbene i fremtiden?

- Profesjonsstudier som jus, medisin og tannlege. Realfag, og spesielt innenfor miljø vil det bli etterspørsel etter kompetanse. Det vil også bli større jobbmuligheter innenfor internasjonale samarbeidsarenaer enn tidligere, og en økning av multinasjonale selskaper. 

- Hvilke yrker bør du ikke velge? 

- Det er en del yrker det er få av og som det er liten mobilitet i. Et eksempel på det kan være hvis man tar utdannelse innenfor for eksempel arkeologi. Da må man være forberedt på å jobbe i andre stillinger enn de som dreier seg om bare arkeologi. Det er ikke alltid det er lett å få jobb innenfor kjernen av utdannelsen. Om du har valgt arkeologi er det ikke sånn at du blir arbeidsledig dersom du ikke får en jobb innen det. Da finner du andre måter å jobbe på, og andre måter å bruke kompetansen din på. 

- Blir det viktigere å utdanne seg til det samfunnet har behov for enn tidligere? 

- Jeg tror det er viktig å ha et blikk mot samfunnsbehovet i fremtiden, jeg tror du skal være ydmyk i den forstand at du vet ikke hva slags behov som vil dukke opp. De som studerte arabisk språk på 90 tallet visste for eksempel ikke at behovet for denne typen kompetanse ville bli så stor som den ble etter terrorbombene i New York. Det er nesten umulig å si hva behovet vil være i fremtiden. 

- Hva bør man tenke på når man skal velge utdanning?

- Jeg vil absolutt oppfordre de som skal velge seg en utdannelse til å grave litt i dybden av studiet. Finn ut hva det faktisk inneholder og hva du faktisk skal studere. Bruk mange kilder når du skal få informasjon om de ulike studiene. Grav selv, spør rådgivere, venner, bekjente og familie. Til syvende og sist er det du selv som skal sitte med studiene, så du bør velge det som er viktig for deg. Det bør både dreie seg om hva du er interessert i, og hvordan framtidsutsiktene er for jobb innen yrket du utdanner deg til. Balanser interesser og anvendelse. 

LES OGSÅ: Sjekk hvilken persontype du er

 

Mette Manus 

Karriereveileder ved Manus Motivation Group.

- Hvilken utdanning bør du velge om du ønsker å gå ut i sikker jobb om 5-6 år?

- Man vil jo med en gang si ingeniør, og om du er glad i realfag er det det sikreste du kan velge i dag. Men du må være teknisk interessert i å fordype deg i en problemstilling. Ellers kan du gå inn i helsearbeid. Om du er en omsorgsperson er det å bli sykepleier eller hjelpepleier noe vi har skrikende mangel på.  

- De sier også at vi trenger håndverkere, så om du er lite teoretisk interessert og er veldig praktisk, er det trygt å velge håndverkeryrket også. 

 

Dyrk interessene: Karriereveileder Mette Manus minner om å tenke på interessene.

- Ellers vil det bli behov for økonomi, administrasjon og jus også i fremtiden. Det er teoretiske universitetsutdanninger, men som ikke krever like mye økonomi og matematikk som ingeniør. Dersom du skal velge flere av disse, særlig jus bør du være logisk anlagt og glad i å lese.

- Det du liker å gjøre gjør du best, men det kan være lurt med en utdanning som du kan bygge videre på senere. En utdanning innen økonomi og administrasjon kan være en generell bakgrunn som kan spisses mer senere. Psykologi vil også være etterspurt, og der er det mange veier å gå. Og lærere, det har vært mye skriving om at det om ti år vil være mange som har gått av med pensjon. 

- Hvilke yrker vil gi de sikreste jobbene i fremtiden?

- Ingeniør, informasjonsteknologi, økonomi og administrasjon. Yrker innen helsevesenet, samt førskolelærer og lærer, og annen pedagogisk utdanning.

- Hvilke yrker bør du ikke velge? 

- Jeg mener ikke at du ikke skal velge noe du har veldig lyst til, men alt som går mot journalistikk og media er veldig populært, så der er det mye konkurranse. Alt som har med design og mer kunstneriske yrker er det alltid litt usikkert å velge. Men det er plass for de som er skikkelig gode. Dette er noe du skal brenne for. 

- Jeg tror også det har blitt utdannet veldig mange innen fysioterapi og at det derfor vil være vanskelig å få jobb som fysioterapeut, spesielt i osloområdet. Det vil jo være behov for fysioterapeuter, men det er ganske godt dekket i dag. 

- Reiseliv er litt utsatt fordi folk bestiller mer og mer selv. Der har det vært stor nedgang i bransjen. Og bransjer som shipping og finans har hatt det tøft etter finanskrisen, men det betyr ikke at man ikke skal utdanne seg innen dette. 

- Arkitekter er også veldig konjunkturavhengige. Det er et yrke det kan være risikabelt å velge. 

- Blir det viktigere å utdanne seg til det samfunnet har behov for enn tidligere? 

- Nei, på en måte ikke, fordi jeg tror du må utdanne deg til noe du egner deg til. Men man kan godt tenke litt realistisk også. Det vil være behov for all kompetanse også i fremtiden og det vil bli yrker vi ikke ennå har hørt om. Ta utdanning, men selvfølgelig bør du ikke velge noe med dårlige framtidsutsikter om du ikke brenner veldig for det. Alle kan jo ikke bli lærer, førskolelærer eller hjelpearbeider bare fordi det er behov for det. 

- Det er ikke nok å si hva det er lurt å bli, vi hadde jo IT-boblen da var det lurt å gå inn i IT, for der kunne du tjene så mye penger. Men de som ikke egnet seg falt jo ut med en gang krisen kom. Tenk med hodet og hjertet. Og vær åpen for å kanskje ta tilleggsutdanning. 

- Hva bør man tenke på når man skal velge utdanning?

- Undersøk jobbmulighetene og velg noe du tror du vil mestre og trives med. 

LES OGSÅ: Slik tenker de som ansetter

 

 

Interesse og entusiasme: Professor Jon Bing, mener man først og fremst må tenke på egne interesser. 

Jon Bing 

Forfatter, jurist og professor ved Senter for rettsinformatikk ved instituttet for privatrett.

- Hvilken utdanning bør du velge om du ønsker å gå ut i sikker jobb om 5-6 år?

- Det er ikke lett å si, men man skal tenke på at informasjonsteknologi er en meget relevant del av fremtidens arbeidsmarked. Jeg tror dét og ingeniørvitenskap er veldig viktig, og kommer til å bli enda viktigere. 

- Jobber som har å gjøre med forholdet mellom teknologi og mennesker og innenfor helsesektoren vil være viktige fremover. Alle deler av samfunnet vil bli infisert av teknologi og da er det viktig med en utdannelse der du kan arbeide med forholdet mellom mennesker og teknologi, eller eventuelt utvikling av teknologi for mennesker. 

- Hvilke yrker vil gi de sikreste jobbene i fremtiden?

- Forvaltningsinformatikk, ingeniører av ulike sorter, jurister med kompetanse i informasjonsrett, jurister med innsikt i materialrett og yrker med formidlingskompetanse – som journalister og liknende. 

- Hvilke yrker bør du ikke velge? 

- Alle yrker som bygger på formidling av informasjon på papir.

- Blir det viktigere å utdanne seg til det samfunnet har behov for enn tidligere? 

- Jeg er redd for det.

- Hva bør man tenke på når man skal velge utdanning?

- Først og fremst hva du selv er interessert i, det er lite som kan måle seg med interesse og entusiasme. 

LES OGSÅ: Dette er fremtidens nye yrker

 

 

Ingeniørstudier: Helene Tronstad Moe, fagsjef i Adecco, er sikker på at ingeniører går en trygg fremtid i møte.

Helene Tronstad Moe

Fagsjef i Adecco Select.

- Hvilken utdanning bør du velge om du ønsker å gå ut i sikker jobb om 5-6 år?

- Det er veldig vanskelig å spå noe om fremtiden, men per i dag er det stor mangel på personer med ingeniørbakgrunn. Vi har også behov for folk innenfor pleie og omsorg, særlig sykepleiere. 

- Ellers får mennesker med høyere akademisk bakgrunn generelt veldig lett jobb. De som har en utdannelse som er lett å oversette til næringsliv og praktisk bruk får enda lettere jobb enn de som for eksempel har studert fag det er vanskelig å se relevansen av. 

- Hvilke yrker vil gi de sikreste jobbene i fremtiden?

- Ingeniører innenfor subsea, samt olje og energi er det en skrikende mangel etter. Helse, og spesielt sykepleiere. Realfagslærere, særlig innen matte, og fysikk og kjemi. 

- Hvilke yrker bør du ikke velge?

- Det vi ser er at media og kreative yrker har utdannet veldig mange, og der får ikke alle faglig relevant jobb med en gang de er ferdigutdannet. 

- Blir det viktigere å utdanne seg til det samfunnet har behov for enn tidligere? 

- Det er det vanskelig å svare på. Men vi ser at det generelt er stor etterspørsel etter de med spesialisert bakgrunn. 

- Hva bør man tenke på når man skal velge utdanning?

- Velg et fag du er interessert i. Jeg vil advare mot å velge noe bare fordi man tror man får en høy lønn eller får jobb veldig lett. Men om man står mellom 3-4 forskjellige fag man vil studere kan det være lurt å undersøke arbeidsmarkedet. Man skal trives både med fagfeltet og den jobben man får når man er ferdig. Ikke velg det du tror er enklest, men velg utfra det du er interessert i og det du tror er viktig.

 

Denne saken ble først publisert på StudentTorget.no i april 2013.

 

Annonser:


HELSESTUDIER

MARKEDSFØRINGSSTUDIER

KOMMUNIKASJONSSTUDIER

LEDELSESSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

KREATIVE STUDIER
 

AKUPUNKTUR
 

HR OG PERSONALLEDELSE
 

INTERAKSJONSDESIGN
 

PR OG SAMFUNNSPÅVIRKNING
 

JOURNALISTIKK
 

KREATIV
MARKEDSKOMMUNIKASJON

ERNÆRING

MUSIKKDESIGN

PROSJEKTLEDELSE

FILM

 

KOMMENTARER


1
Utdanningsguiden - Få hjelp til å velge riktig utdanning
2
Yrkestesten som skal hjelpe deg som er usikker på valg av yrkesvei
3
Yrkesguiden - bli kjent med alle yrker!
4
Norske høgskolestudier i utlandet
5
Finn ditt studie på Studievalg.no

 

Relaterte saker

Har du valgt et utrydningstruet yrke?

Ny teknologi vil føre til at svært mange yrker vil forsvinne innen 20 år. Her er de tryggeste og mest usikre yrkesvalgene.
Les hele saken | Valg av yrke

Her er du garantert jobb

Maskinoperatører, selgere og mekanikere er yrker som mangler kompetent fagpersonell.
Les hele saken | Jobbmarkedet

Dette er fremtidens yrker

Kommunikasjon-, medie- og IT-bransjen søker etter medarbeidere som jobber spesifikt med sosiale medier. I fremtiden vil stilling som "Blogg-PR rådgiver blir vanlig, sier Camilla Gundhus til Aftenposten.
Les hele saken | Valg av yrke

Dette må du tenke på når du velger yrkesvei

Les ekspertenes råd om hva du må tenke på når du skal velge hvilke yrker du vil utdanne deg til.
Les hele saken | Valg av yrke

Med jobben som lidenskap og livsstil

Solvei Selj tar bilder av toppmodeller i New York, Espen Nordahl jobber med spesialeffekter for Hollywood-produksjoner og Simen Nyland skriver manus og regisserer filmer.
Les hele saken | Valg av yrke

Robert Stoltenberg ville bli kalligraf

- Jeg har alltid likt å holde på med skrift, sier skaperen av «Bortettslaget», men han fant ingen utdannelse for kalligrafi, dermed ble det fjernsyn isteden.
Les hele saken | UTDANNING

Er dette fremtidens yrker?

Se hvilke nye yrker vi kommer til å ha om 20 år, og hvilke som er i fare for å forsvinne.
Les hele saken | Valg av yrke

VALG AV YRKE OG KARRIEREVEI

 

 

Steg 1
Skal du studere eller ikke?
Steg 2
Kartlegg dine forutsetninger
Steg 3
Finn dine yrker og karrieremål
Steg 4
Hvilket studie skal du velge?
Steg 5
Valg av skole og studiested
Steg 6
Forbedered deg til studentlivet!

 

VALG AV YRKE

 

FINN YRKENE DU VIL TRIVES OG LYKKES MED

I vår oversikt har vi presentert mer enn 400 yrker, og det finnes enda flere. Det betyr at dine valgmuligheter er uendelige, men også at det er krevende å ta et riktig valg. Sørg for å bruke god tid til å finne ut mest mulig om hvilke yrker du mener kan passe for deg.
 
Ekspertene om valg av yrke:

Les ekspertenes tips og råd


LES OM 400 YRKER

GÅ TIL STUDIESØKET

GÅ TIL NESTE STEG

 

Har du valgt et utrydningstruet yrke?

Ny teknologi vil føre til at svært mange yrker vil forsvinne innen 20 år. Her er de tryggeste og mest usikre yrkesvalgene.
Les hele saken | Valg av yrke

 

PROFILERT SAK:
Fem grunner til å studere markedsføring

Vi spurte professor ved Høyskolen Kristiania, Lars Erling Olsen om hvorfor man bør velge en Bachelor i Markedsføring og merkevareledelse.
LES HELE SAKEN
PROFILERT SAK:
PROFILERT SAK:
Jesper tok en master i Markedsføringsledelse, jobber nå som prosjektleder i TNS Gallup.
«Det hender at jeg finner frem forskningsartikler vi brukte på masteren og deler det med kolleger», sier Jesper. Han tok en Master i Markedsføringsledelse ved Høyskolen Kristiania.
LES HELE SAKEN
PROFILERT SAK:
Johanne studerte master i Markedsføringsledelse, jobber
nå i Aftenposten.

eg tror at resultatene fra Høyskolen Kristiania viste at jeg hadde den kompetansen Aftenposten lette etter.
LES HELE SAKEN
PROFILERT SAK:
Linda studerer Markedsføring og salgsledelse i Bergen
Linda har alltid vært glad i å formidle og snakke med mennesker - derfor ønsket hun en utdannelse innen markedsføring, salg og ledelse.
LES HELE SAKEN
PROFILERT SAK:
Vil du studere Markedsføring og salgsledelse? 
Vi spurte foreleser ved Høyskolen Kristiania, Nils Høgevold, om hvorfor man bør velge å studere Bachelor i Markedsføring og salgsledelse.
LES HELE SAKEN

PROFILERT SAK:
Vil du ta en bachelorgrad i Ernæring?
Møt faglig studieleder på Bachelor i Ernæring, Ane Cecilie Westerberg
LES HELE SAKEN

PROFILERT SAK:
Vil du studere Fysisk aktivitet
og ernæring?

Her møter du Jostein Steene-Johannessen, faglig studieleder for Fysisk aktivitet og ernæring.
LES HELE SAKEN
PROFILERT SAK:
Helsestudentenes samfunnsoppdrag
3. klasse på Bachelor i Fysisk aktivitet og ernæring på Høyskolen Kristiania gjennomfører hvert år en omfattende helsekartlegging på
noen av de ansatte på Høyskolen.
LES HELE SAKEN
 
PROFILERT SAK:
Møt Sanna, hun går første året på Livsstilsendring og folkehelse 
Her forteller Sanna  hvorfor hun begynte på Bachelor i Livsstilsendring og folkehelse.
LES HELE SAKEN
PROFILERT SAK:
Hvorfor ta en Bachelorgrad i Akupunktur? 
Møt faglig studieleder for Bachelor i Akupunktur – Hilde Skjerve
LES HELE SAKEN
PROFILERT SAK:
Vil du ta en bachelorgrad i Ernæring?
Møt faglig studieleder på Bachelor i Ernæring, Ane Cecilie Westerberg
LES HELE SAKEN
PROFILERT SAK:
Kombinerer oppstartfirma og studier.
Sebastian Wahl går siste året på Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling på Høyskolen Kristiania. Sammen med en kompis startet han Lett, et konsept med fokus på sunn og kjapp mat laget av gode råvarer.
LES HELE SAKEN
 
PROFILERT SAK:
Møt HR-studenten Aniva, hun studerer ved Høyskolen Kristiania i Bergen
Aniva setter ekstra stor pris på er at fagene er satt sammen slik at hun får en helhetlig forståelse av det store organisasjonsbildet.
LES HELE SAKEN

PROFILERT SAK:
Elin Bolann, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania mener det eksisterer et stort behov for fagkompetanse i hotellnæringen.
Hun mener at et av Høyskolen Kristianias viktigste fortrinn er at hotellstudiet bygger på kompetansen bransjen etterspør i fremtiden.
LES HELE SAKEN

PROFILERT SAK:
Møt Simone - hun tar en Bachelor i Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling på Høyskolen Kristiania
Simone setter pris på å kunne engasjere seg i det som interesserer henne mest, samt friheten til å bestemme egen hverdag.
LES HELE SAKEN
PROFILERT SAK:
Her forteller førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania, Sander Sværi, om hvorfor man bør velge en Bachelor i Ledelse og servicestrategi.
Over 70 % av alle jobber i Norge er i servicenæringen. En Bachelor i Ledelse og servicestrategi forbereder deg til lederstillinger i denne næringen.
LES HELE SAKEN
PROFILERT SAK:
Kreative for Kreftforeningen
Nylig fikk Kreftforeningen 500.000 kroner til å lage en kampanje mot snus, takket være en idé fra studentene ved Høyskolen Kristiania.
LES HELE SAKEN
PROFILERT SAK:
Emile W. Hveding (21) blogger om sin studiehverdag på Kreativ Markedskommunikasjon
Historien om jenta som og likte å holde seg innenfor komfortsonen.
LES HELE SAKEN
PROFILERT SAK:
Mia Louise studerer Journalistikk i Bergen ved Høyskolen Kristiania
Mia har alltid vært utrolig glad i å skrive, og derfor ble journalistikk et naturlig valg for henne.
LES HELE SAKEN
PROFILERT SAK:
PR er et framtidsyrke
Antallet PR-jobber vil fortsette å øke i årene som kommer, sier høyskolelektor Ketil Raknes.
LES HELE SAKEN


 

Dette må du tenke på når du velger yrkesvei

Les ekspertenes råd om hva du må tenke på når du skal velge hvilke yrker du vil utdanne deg til.
Les hele saken | Valg av yrke

Med jobben som lidenskap og livsstil

Solvei Selj tar bilder av toppmodeller i New York, Espen Nordahl jobber med spesialeffekter for Hollywood-produksjoner og Simen Nyland skriver manus og regisserer filmer.
Les hele saken | Valg av yrke

Dette er fremtidsjobbene

- Behov for faglærte og de med høyere utdanning
Les hele saken | Valg av yrke

Copyright © 1999 - 2016 StudentTorget.no - fra valg av utdanning til valg av første arbeidsgiver